Alle lof behoort tot Allah de meest Barmhartige, de meest Genadevolle en moge Allah zijn gebeden schenken aan onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


Beste vrome dienaren:

Wees godvrezend en vraag Allah gezondheid en gerustheid

De profeet vrede zij met hem zei iedere ochtend wanneer hij net wakker is “O Allah bewaar mijn lichaam, O Allah bewaar mijn gehoor, O Allah bewaar mijn gezichtsvermogen, O Allah er is geen god dan U”

 Een van de grootste gunsten van Allah op zijn dienaren is het schenken van een goede gezondheid. Daarvoor heeft Allah de verhevene ons verplichtingen opgelegd om te waken over onze eigen gezondheid en die van anderen. De islam hecht grote waarde aan het bewaren van het menselijke leven. Zo zijn er veel wetgevingen in islamitische jurisprudentie gebaseerd op het bewaken van het welzijn en de gezondheid van het individu en de gemeenschap.

Het is ons allen een plicht ervoor te zorgen dat we niet onze gezondheid en die van anderen in gevaar te brengen. Een van de belangrijke factoren om te kunnen waken over onze gezondheid is het naleven van hygiëne of reinheid. In ons geloof wordt dit thema sterkt benadrukt in de voorbereidingen naar het gebed. Zo heeft de islam strenge voorwaarden gesteld aan het verrichten van het gebed dat de ruggengraat is van het geloof.

Deze voorwaarden vertalen zich in het voldoen aan hoge lichamelijke hygiëne. Voordat de moslim mag bidden, moet hij de wassing doen (Woudu). In dit proces worden de ledematen die het meest bloot worden gesteld aan onreinheid gewassen. Zo voorziet de islam ons van ingrediënten om te blijven nadenken over persoonlijke hygiëne als onderdeel van het geloof.

 

Beste vrome dienaren,

Het is de moslim verplicht dat wanneer hij een besmettelijke ziekte heeft, zijn uiterste best moet blijven doen om anderen niet aan te steken. Dit in het belang van de gezondheid van anderen.

 

Profeet vrede zij met hem zei “Een zieke persoon mag niet in de buurt komen van een gezonde persoon”

 

Het advies aan iedereen die ziektesymptomen vertoont, geen plekken te bezoeken waar veel mensen aanwezig bij zijn zoals onze moskee en zelfs als het gaat om het vrijdaggebed. In de levensloop van de profeet vrede zij met hem zien we veel handelingen terug die duiden op eigen verantwoordelijkheid nemen, waarin rekening wordt gehouden met anderen.

Zo was het één van zijn gewoonten vrede zij met hem wanneer hij ging niezen, dat hij zijn gezicht bedekte met een doek of zijn hand om verspreiding van eventuele ziekte te voorkomen. Het zijn kleine handelingen die hij deed die grote betekenissen met zich meebrengen voor een wijze moslim.

 

Beste vrome dienaren,

Met de opkomst van de tweede golf van het corona-virus, moeten wij beseffen dat het naleven van alle regels om de ziekteverspreiding te voorkomen tot het geloof behoort. De islam hecht grote waarde aan het bewaren van de gezondheid van de mens. De moslim blijft verantwoordelijk voor iedere daad die ertoe leidt dat anderen ziek zijn geworden door zijn handelen.

Tot slot willen we graag melden dat de gang van zaken in de moskee met betrekking tot de naleving van de regels erg goed gaat. De gebedsgangers houden voldoende afstand en nemen de verantwoordelijkheid serieus. De vrijwilligers doen hun best om alles van tevoren goed voor te bereiden.

Moge Allah onze gemeenschap en broederschap beschermen en onze eenheid bewaren, Amien