“Lees in de naam van uw heer, de schepper” waren allereerste woorden waarmee de openbaring werd geopend. In een overlevering van de profeet ﷺ zegt hij “ kennis opdoen is een plicht voor iedere moslim”. Naast deze vers en overlevering, zijn er in de Koran en de Soennah talloze gelijksoortige openbaringen waarin kennis vergaren tot de verplichte zaken behoort.

Doel

Op basis hiervan heeft elke moslim, afhankelijk van zijn situatie en omstandigheden, het recht op het volgen van onderwijs, binnen ons centrum, dat beoogt twee doelstellingen te bewerkstelligen:
1. Het leren van het minimale niveau van de Arabische taal zodanig dat de moslim goed kan lezen en schrijven;
2. Kennis opdoen over fundamentele zaken binnen de geloofsleer en de praktisering van bepaalde rituelen die de moslim verplicht hoort te kennen ongeacht zijn intellectueel kennisniveau.

Verantwoordelijkheid

Het werken aan een succesvol onderwijs is de verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van het Islamitisch Centrum, de Imam, de onderwijscommissie, de ouders als de vrijwilligers.
Omwille een goed georganiseerde structuur binnen het onderwijs, dat een primaire rol vervult voor het behouden van de Islamitische identiteit van onze generaties, is er een onderwijsreglement opgesteld waarin de rechten en plichten van iedere betrokken partij helder zijn uiteengezet. Als ouder of leerling vragen wij u vriendelijk het onderwijsreglement goed door te nemen zodat we allen ervan bewust moeten zijn van onze rechten en plichten. Uiteraard heeft u te allen tijden de gelegenheid om vragen of onduidelijkheden te melden bij de onderwijscommissie.

Inschrijven nieuwe leerlingen Arabische les kan t/m 31 mei 2019!

Tot uiterlijk 31 mei 2019 kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven voor het volgen van Arabische les. Inschrijfformulieren die na deze datum worden ingeleverd kunnen niet meer in behadeling worden genomen voor het  volgen van lessen in het schooljaar 2019-2020. Blanco inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de onderwijscommissie.

Het lesgeld bedraagt Euro 100,-  per jaar per kind en dient bij aanvang van het schooljaar te worden betaald.

Voorwaarden inschrijving nieuwe leerlingen: