“Lees in de naam van uw heer, de schepper” waren allereerste woorden waarmee de openbaring werd geopend. In een overlevering van de profeet ﷺ zegt hij “ kennis opdoen is een plicht voor iedere moslim”. Naast deze vers en overlevering, zijn er in de Koran en de Soennah talloze gelijksoortige openbaringen waarin kennis vergaren tot de verplichte zaken behoort.

Doel

Op basis hiervan heeft elke moslim, afhankelijk van zijn situatie en omstandigheden, het recht op het volgen van onderwijs, binnen ons centrum, dat beoogt twee doelstellingen te bewerkstelligen:
1. Het leren van het minimale niveau van de Arabische taal zodanig dat de moslim goed kan lezen en schrijven;
2. Kennis opdoen over fundamentele zaken binnen de geloofsleer en de praktisering van bepaalde rituelen die de moslim verplicht hoort te kennen ongeacht zijn intellectueel kennisniveau.

Verantwoordelijkheid

Het werken aan een succesvol onderwijs is de verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van het Islamitisch Centrum, de Imam, de onderwijscommissie, de ouders als de vrijwilligers.
Omwille een goed georganiseerde structuur binnen het onderwijs, dat een primaire rol vervult voor het behouden van de Islamitische identiteit van onze generaties, is er een onderwijsreglement opgesteld waarin de rechten en plichten van iedere betrokken partij helder zijn uiteengezet. Als ouder of leerling vragen wij u vriendelijk het onderwijsreglement goed door te nemen zodat we allen ervan bewust moeten zijn van onze rechten en plichten. Uiteraard heeft u te allen tijden de gelegenheid om vragen of onduidelijkheden te melden bij de onderwijscommissie.

 

Start weekendonderwijs

Op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021 starten de Arabische lessen voor kinderen die het afgelopen jaar les hebben gevolgd.
Meisjes krijgen les op zaterdag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur). Jongens krijgen les op zondag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur).
Let op a.u.b., de indeling van de groepen, lestijden en leslokalen zijn ongewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar!
Informatie over de indeling van uw kind(eren) met vermelding van leerkracht, lestijd en leslokaal is beschikbaar op lijsten die in de parkeergarage hangen.
Nieuwe leerlingen starten op zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021. Ouders van nieuwe leerlingen zullen hier persoonlijk over worden geïnformeerd. Wilt u uw kind nog inschrijven , dan is dat t/m 20 september 2021 mogelijk. Inschrijfformulieren zijn in de moskee (receptie) verkrijgbaar. Indien er ruimte voor plaatsing is, dan zullen wij met de desbetreffende ouders contact opnemen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u met ons contact opnemen (Tel. 071-5216044 / email onderwijs@icimleiden.nl)

Vredige groet,
Onderwijscommissie ICIM Leiden