In juni 2022 hebben de leden van het Islamitisch Centrum Imam Malik een nieuw bestuur gekozen. Aanvankelijk bestond het bestuur uit negen leden. De samenstelling van dit bestuur, dat bestaat uit de oudere en de jongere generatie, weerspiegelt de Leidse moslimgemeenschap. Deze zware taak en verantwoordelijkheid die dit bestuur op zich draagt, wordt volledig vrijwillig uitgeoefend naast de eigen fulltimebaan. Iedere twee jaar kiezen de leden op een democratische wijze een nieuw bestuur. Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met het Islamitisch Centrum Imam Malik.

De laatste bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden op zondag 12 juni 2022. Alle genoemde bestuurders zijn (opnieuw) gekozen door de achterban.

 

Bestuursleden

Rachid el Karkouri Voorzitter
Hassan Elwali Vice-voorzitter
Rachid Oucharia Secretaris
Oussama Belaidi 2e Penningmeester
Abdelkareem Mizab Bestuurslid

 

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming.

 

Wat doet het bestuur?

Klik hier voor het verslag van de  laatste Algemene Leden Vergadering