Onze samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Daardoor ontstaan grote verschillen in deelname aan de samenleving op sociaal, economisch, cultureel of politiek vlak. De basis voor maatschappelijke integratie situeert zich voor een groot deel in het onderwijs. Ondanks de inzet om alle leerlingen ongeacht hun sociaal economische afkomst dezelfde onderwijskansen te geven, blijft er echter een enorme ongelijkheid.

Een lage deelname van tweede en derde generatie allochtone jongeren aan het hoger onderwijs gaan capaciteiten en verborgen talenten verloren, Dat is jammer.

Een duwtje in de rug om deze jongeren de stap naar het hoger onderwijs te laten overwegen en ze verder te ondersteunen is zeker nodig. Wel is gebleken dat de rol van de generatie uiterst relevant is. De jongeren uit de tweedegeneratie doen het over de gehele linie beter dan de eerste generatie. Deze bevinding is voor de toekomst beslist bemoedigend te noemen.

Doelstelling

Het trachten en ervoor te zorgen dat de ongelijkheid in onderwijs tot het minimum gereduceerd wordt, door de doorstroming van onze jongeren naar het hoger onderwijs te bevorderen.

Doelstellingen op een rij:

  1. Jongeren helpen met huiswerk op het gebied van exacte vakken;
  2. Jongeren adviseren en helpen bij het kiezen van de juiste vervolgstudie;
  3. Jongeren stimuleren en motiveren om (door) te gaan studeren.
  4. Jongeren bewust maken dat de moskee meer biedt dan alleen religieuze zaken.
  5. Jongeren bewust maken dat het een grote gunst is wanneer je je inzet voor de gemeenschap op welk vlak dan ook.

Bovenstaande doelstellingen zijn met name gericht op de jongeren in de “belangrijke klassen”. Dit is het 1e jaar van het voortgezet onderwijs, eindexamen klassen en het 1e jaar van het hoger onderwijs.

va 20 september iedere zondag huiswerkbegeleiding

Per 20 september 2015 zullen we wederom huiswerkbegeleiding voor jongens van de middelbare school aanbieden. Dit jaar bieden we de kinderen van groep 7 en 8 eveneens huiswerkbegeleiding aan. De begeleidingssessies zijn op zondag van 17:00 tot 18:30 uur voor groep 7,8 en voor de leerlingen van de middelbare school van 19:00 tot 18:30 uur.

De huiswerkbegeleiding in het Islamitisch Centrum Imam Malik wordt gegeven door zusters met ervaring in het regulier onderwijs. De meisjes krijgen ondersteuning en begeleiding in het maken van opdrachten, voor het voorbereiden van presentaties en toets en het overhoren hiervan. Tijdens schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding. 

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats d.m.v. invulling van een inschrijfformulier en betaling van een bijdrage van €20,00 per jaar. De formulieren zijn bij de receptie in de moskee te verkrijgen. Let op, plaatsen zijn beperkt.