Het Islamitisch Centrum Imam Malik zal binnenkort haar activiteiten en diensten na een lange stop weer voortzetten. Een van de diensten die binnenkort van start gaan zijn de Nederlandstalige lessen.

Na het succes van voorgaande jaren, en de grote vraag naar de lessen dit jaar,  zal het ICIM ook dit jaar met verschillende docenten en vakken het Nederlandstalig onderwijs verzorgen voor mannen en vrouwen.

Onze jongeren zijn de toekomst

De jeugd is de toekomst. En daarom biedt het ICIM veel aandacht aan de religieuze, culturele en maatschappelijke vorming van haar jongeren.  Doordat de meeste jongeren de Arabische taal niet machtig zijn, worden al deze lessen in de Nederlandse taal gedoceerd. laagdrempelig en begrijpelijk waarbij je direct  face to face contact hebt met de docent die ter plekke jouw vragen kan beantwoorden of adviseren.

Kennis vergaren is een plicht voor iedere moslim

Het vergaren van kennis is een verplichting voor iedere moslim.  Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeetﷺ heeft gezegd: ‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’ [Sahih Muslim, e.a]

De enige reden waarom een moslim kennis moet vergaren is om zo dicht mogelijk bij Allah te komen. adv het perfectioneren van zijn/haar aanbiddingen en het gedrag, hoopt een dienaar de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Het mag daarom nooit zo zijn dat een dienaar kennis opdoet om status te verkrijgen of om anderen te weerleggen. Kennis is de fundering voor iedere moslim, deze maakt hem standvastig in zowel zijn religieuze beleving als binnen de sociaal maatschappelijke cirkel waar een ieder van ons zich bevindt.


Wij zijn daarom enorm verheugd te mogen mededelen dat deze lessen va maandag 13 september 2021 van start zullen gaan en dat men zich per direct kan aanmelden voor deze profijtvolle lessenreeks.. Wacht daarom niet te lang en meld je direct aan, want VOL=VOL

Onderwijsmodule I: ‘Hedendaagse misvattingen in de Islam’

Met het nieuwe onderwijsjaar wat voor de deur staat, trappen we vanuit ons Islamitisch Centrum Imam Malik af met een onderwerp wat misschien nog belangrijker is dan ooit. De centrale vraag in deze tienwekelijkse module is ‘Hoe waarborgen we de authenticiteit van de Islam?’
Want zeg nou zelf, hoe vaak kom jij zaken in het verlengde van Fiqh, Aqiedah, de Koran en de Sounnah, vrouwenkwesties én de Hadith tegen die bol staan van onwaarheden?
Niet te herleiden individuen die, zonder ook maar een enkele bron aan te voeren, pretenderen de waarheid te brengen over een bepaald onderwerp. Een ontwikkeling die zich met name sinds de opkomst van social media alsmaar lijkt te versterken. En die tot gevolg heeft dat de basis verwatert, de basis die we juist van meet af aan aangrijpen om op voort te borduren.
Vandaar ook dat we vanuit de Jongerencommissie van ons Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden, deze langslepende kwestie gaan behandelen in de eerste Nederlandstalige onderwijsmodule van aankomend studiejaar.
De reeks zal door Sheikh Ilyas El Yousfi worden verzorgd. Gaandeweg de weken verstrijken zullen verschillende kwesties en misvattingen behandeld worden, evenals het aanreiken van handvaten om in het vervolg kritischer te kunnen kijken naar wie, wat zegt en wat daarvan klopt.
Wat belangrijk is, moet belangrijk blijven. Immers, hoe dienen wij om te gaan met dit soort kwesties? En in hoeverre is er ruimte om kritische vragen te stellen? Een greep uit wat behandeld gaat worden binnen deze onderwijsmodule. Centraal blijft de vraag: ‘Kan je een goede moslim zijn in een niet-Westers land als Nederland?’
Dit alles voor het bedrag van slechts €19. De onderwijsmodule is voor zowel broeders als zusters, en is online en fysiek op locatie te volgen.

🔗 Hebben we jouw interesse al gewekt? Aanmelden? Dat kan gemakkelijk via onderstaande link: tiny.cc/ICIMM1

Vanaf 13-09-2021, gedurende 10 weken wekelijks op de maandag van 19:30 – 21:00

Islamitisch Centrum Imam Malik (Nieuwe Marnixstraat 80, 2316 ES Leiden)

door Sheikh Ilyas El Yousfi

* Voor meer informatie mail naar studie@icimleiden.nl