Het Islamitisch Centrum Imam Malik zal binnenkort haar activiteiten en diensten na een lange stop weer voortzetten. Een van de diensten die binnenkort van start gaan zijn de Nederlandstalige lessen.

Na het succes van voorgaande jaren, en de grote vraag naar de lessen dit jaar,  zal het ICIM ook dit jaar met verschillende docenten en vakken het Nederlandstalig onderwijs verzorgen voor mannen en vrouwen.

Onze jongeren zijn de toekomst

De jeugd is de toekomst. En daarom biedt het ICIM veel aandacht aan de religieuze, culturele en maatschappelijke vorming van haar jongeren.  Doordat de meeste jongeren de Arabische taal niet machtig zijn, worden al deze lessen in de Nederlandse taal gedoceerd. laagdrempelig en begrijpelijk waarbij je direct  face to face contact hebt met de docent die ter plekke jouw vragen kan beantwoorden of adviseren.

Kennis vergaren is een plicht voor iedere moslim

Het vergaren van kennis is een verplichting voor iedere moslim.  Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeetﷺ heeft gezegd: ‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’ [Sahih Muslim, e.a]

De enige reden waarom een moslim kennis moet vergaren is om zo dicht mogelijk bij Allah te komen. adv het perfectioneren van zijn/haar aanbiddingen en het gedrag, hoopt een dienaar de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Het mag daarom nooit zo zijn dat een dienaar kennis opdoet om status te verkrijgen of om anderen te weerleggen. Kennis is de fundering voor iedere moslim, deze maakt hem standvastig in zowel zijn religieuze beleving als binnen de sociaal maatschappelijke cirkel waar een ieder van ons zich bevindt.


Wij zijn daarom enorm verheugd te mogen mededelen dat deze lessen va maandag 16 september 2019 van start zullen gaan en dat men zich per direct kan aanmelden voor deze profijtvolle lessenreeks.. Wacht daarom niet te lang en meld je direct aan, want VOL=VOL

Lessen:

Door wie:

Voor wie:

Programma:

Kosten

Meld je direct aan via de volgende link: tiny.cc/icim2020

* Voor meer informatie mail naar studie@icimleiden.nl