Het Gezamenlijk gebed

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Vorige week heeft de imam ons uitvoerig eraan herinnerd dat het gebed de kern is in ons leven, dat het gebed hét hoofd is van de religie en dat een leven zonder gebed, een leven is zonder ziel en dus dood is. Laten we er vanuit gaan dat we de adviezen en de vermaningen van vorige week serieus hebben genomen en sindsdien ons gebed een prominente rol speelt in ons leven, dat wij sindsdien het gebed niet alleen verrichten maar ook onderhouden en dat wij het het gebed sindsdien beleven en ons leven weer een ziel heeft. Vanaf vandaag maken we ons klaar om de volgende mijlpaal in ons leven te behalen en zullen we onze intenties zuiveren om vanaf vandaag ons best te doen zo veel mogelijk Het gezamenlijk gebed bij te wonen.

Want Allah swt zegt: En onderhoudt de shalat en geeft de zakat en buigt samen met hen die buigen.” [2:43] 

De positie van het gezamenlijke gebed heeft bij Allah swt een enorme positie en heeft ons opgedragen daarvoor gebedshuizen te bouwen zodat we samen voor de Almachtige kunnen buigen en knielen. Zeggende: “(Zo’n licht brandt) in huizen waarvoor Allah gebood (Hem) erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden.” [24:36]

De positie van het gezamenlijk gebed

We weten allemaal wat de Profeet ﷺ als eerste deed toen hij ﷺ van Mekka naar Medina emigreerde. Het eerste wat hij ﷺ deed was niet een woning zoeken, of een baan, of een restaurant om bij te komen, maar hij bouwde een moskee. Een moskee die er voor zorgde dat twee verschillende volkeren van verschillende achtergronden tot één gemeenschap werden gesmolten dankzij het gezamenlijk gebed in de moskee. Zie de wijsheid van onze docent Mohammed ﷺ. Allah swt getuigt dat de mensen die de moskee bezoeken voor het gezamenlijk gebed, daadwerkelijk imaan bezitten. Hij swt zegt: Voorwaar, de Moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de shalat onderhoudt en de zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren.” [9:18]

Welke prioriteit heeft het gezamenlijk gebed bij jou?

Beste dienaren van Allah, willen wij straks niet in de schaduw staan op een dag dat er geen schaduw is behalve de schaduw van Allah swt? Zorg dan dat je het gezamenlijk gebed in de moskee zo veel mogelijk bijwoont. De Profeetﷺ zei: “Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een van die zeven is; een man van wie zijn hart verbonden is aan de moskee. 

Allah swt motiveert ons op verschillende manieren het gezamenlijk gebed bij te wonen. Wanneer wij naar de moskee lopen, wist Allah swt onze zondes terwijl wij lopen. Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Zal ik jullie wijzen op een zaak waarmee Allah de zonden wegveegt en status verhoogt?” Zij zeiden: “Jazeker, o Boodschapper van Allah.” Hij ﷺ zei: “Het voltooien van de Woedoe’ tijdens de kou, het zetten van veel stappen naar de moskeeën en het afwachten van het (volgend) gebed na het gebed. Dat is het echte strijden op de Weg van Allah.” [Muslim]

Ook is er overgeleverd door Aboe Moesa dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene met de grootste beloning tijdens het gebed is degene die de grootste afstand heeft afgelegd en daarna diegene na hem.” [Muslim]

Verder zei de Profeet ﷺ : “Verblijd degene die in het donker lopen naar de moskee met een volmaakt licht op de Dag des Oordeels.” [Aboe Dawoed]

Zij kenden de waarde van het gezamenlijk gebed

Beste dienaren van Allah, en dan hebben we het niet eens gehad over de dienaren van Allah die vroeg naar de moskee gaan en zich in De eerste rijen bevinden, of de mensen die in de moskee verblijven tot het volgende gebed aanbreekt, of zij die op de vrijdag in de moskee blijven totdat imam klaar is met zijn dienst. De vrome voorgangers hadden het gezamenlijk gebed in de moskee hoog in het vaandel en gingen daar niet onachtzaam mee om, het maakte een deel uit van hun dagelijks leven en wisten daarmee dichter tot Allah te komen. De Profeet ﷺ miste het gezamenlijk gebed niet zelfs toen hij doodziek was, hij werd soms door twee mensen naar het gezamenlijk gebed gedragen.

Welk excuus hebben wij om het gezamenlijk gebed te missen? Wat is de reden dat wij dit onbelangrijk achten, terwijl wij gezond zijn en de middelen hebben om het bij te wonen. Hoe gaan wij ons tov Allah verantwoorden? Zo waren er vrome voorgangers die soms 30 of 40 jaar lang geen gebed in de moskee misten of zelfs de moskee bezochten tijdens hun bruiloft, wie van ons heeft de moskee tijdens zijn bruiloft bezocht?  Waar staan wij dan?

En zo was er een vrome voorganger genaamd Thabit ibn Amer die ernstig ziek werd. Terwijl hij ziek was hoorde hij de gebedsoproep van het Maghreb-gebed en zei tegen zijn kinderen, draag me naar de moskee, draag me naar de moskee waarop zijn kinderen zeiden, je bent ziek en Allah heeft jou vrijgesteld. Hij zei: “Er is geen god dan Allah en ik hoor kom tot het gebed kom tot het succes en geef daar geen gehoor aan? Bij Allah, draag me naar de moskee. En Zij droegen hem naar de moskee. Op het moment dat hij zijn laatste sajda deed, nam Allah swt zijn ziel.  Allaho akbar wat een einde. Waar staan jij en ik?

Het is triest te zien dat er moslims zijn die alleen op vrijdag te zien zijn, of alleen met de Eid gebeden of andere speciale gelegenheden. Dit terwijl hij of zij misschien de adhaan vijf maal per dag hoort op zijn telefoon of thuis op de gebedskalender kijkt. Deze zullen tegen ons getuigen wanneer wij voor Allah swt staan om ons te verantwoorden.

Het gebed inde moskee heeft verder ook een sociaal aspect. Bijv. Wanneer je je eenzaam voelt is het gebed in de moskee een goed middel om dat tegen te gaan. Gebed in de moskee zorgt ervoor dat je uit je dagelijkse sleur van werk en omgeving komt. Het zorgt ervoor dat je steeds nieuwe mensen leert kennen, het is de plek waar je om hulp kunt vragen als dat nodig is, het zorgt ervoor dat je sterker wordt wanneer jouw imaan verzwakt. De beste vriendschappen ontstaan in de moskee. Voor vele moslims is het naast de verplichte aanbiddingen ook een gezonde uitlaatklep waar men in een goede omgeving weer gemotiveerd kan raken.

Beste dienaren van Allah, laten we vanaf nu ons best doen zo veel mogelijk  het gebed in de moskee te verrichten en dit als een prioriteit te maken. Als ons leven en onze ziel ons lief is, dan nemen we direct maatregelen opdat we dichter tot Allah komen en het echte geluk en succes weer zullen beleven. Moge Allah ons de kracht geven de gebeden vaker in de moskee te verrichten. Ameen.