In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste vrome dienaren,

Met name vanwege de tijd waarin we nu leven, raad ik zowel mezelf als jullie aan standvastig te zijn en te blijven gehoorzamen aan Allah. We moeten met z’n allen op onze hoede zijn voor de gevaren van het afwijken van ons geloof. Want weet: wie afwijkt van de Islam, is verliezer in zowel dit wereldse leven als in het Hiernamaals. Allah zegt hierover in Zijn Heilige Boek in Sourat az-Zoukhrouf (36): (En wie zich afkeert van het gedenken van de Meest Barmhartige, wijzen Wij Satan aan als zijn ‘qarien’ zielsverwant).

Voorwaar, het afwijken van het geloof vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Het betreft een geleidelijk proces waarin de gelovige in eerste instantie ontmoedigd raakt om de Sounnah, zoals het offeren tijdens Eid ul-Adha, en de aanbevolen daden te verrichten. Wat hierop kan volgen is het onder meer verwaarlozen van de dagelijks verplichte gebeden, waardoor diegene de grenzen van Allah dreigt te onderschatten.

Het resultaat: een gelovige die slaaf wordt van zijn begeertes en steeds meer wegraakt van het pad van AllahWaakzaamheid is daarom van groot belang. Een sleutelbegrip dat in combinatie gaat met het voortdurend blijven gedenken van Allah, het opdoen van voldoende kennis, en het je omringen met de juiste personen.

Beste gelovigen, de Islam is van alle tijden en kent dan ook voor alles een oplossing. En het is daarom des te belangrijker dat we ons niet laten beïnvloeden door hedendaagse stromingen en bewegingen die ons, onder het mom van zogenaamde vrijheid, oproepen om de Islam te verlaten.

In Sourat Ta-Ha (123) vertelt onze Schepper over het logische gevolg van het standvastig blijven:(Wie mijn leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig). 

Wie het geloof tóch de rug toekeert, van diegene zal het hart bedekt worden waardoor hij of zij de waarheid niet meer ziet en daardoor niet meer zal streven naar datgene waar hij of zij op de Dag der Opstanding profijt van zal hebben.

Het verliezen van je identiteit, je naasten en het verdrinken in begeertes en verlangens zijn dan maar slechts een aantal voorbeelden van wat volgen gaat.

De boodschap is duidelijk. En dat wordt onderstreept in een overlevering van onze geliefde Profeet die stelt dat wanneer jij het Hiernamaals tot jouw grootste zorg maakt, Allah jou de wereld zal geven. Doe je dit niet en kies je voor het wereldse, dan zal het juist datgene zijn waar jij geen aanspraak op mag of kan doen). (Tirmidhi).

We dienen dan ook bij onszelf te rade te gaan. Waar leven we voor? En wat stellen we ons ten doel? Waar liggen onze prioriteiten? En misschien wel de belangrijkste vraag: waar hebben we uiteindelijk het meeste aan als onze tijd hier op aarde erop zit?

O Allah, maak de wereld niet onze grootste zorg, noch het doel van onze kennis, en maak de hel niet onze bestemming. Laat het paradijs ons thuis zijn. Amien.