Het gebed

Beste gelovigen,

Allah SWT heeft ons gezegend met een aanbidding die van enorm belang is voor diegene die de waarde ervan kent. Allah SWT heeft de profeetﷺ speciaal bij hem geroepen op de nacht van de Nachtreis om hem deze aanbidding cadeau te geven. We hebben het hier natuurlijk over het gebed, de sleutel tot succes in het aardse leven en in het Hiernamaals, de tweede en belangrijkste pilaar van de islam. Wie zijn gebed onderhoudt, onderhoudt zijn hele geloof. En wie het gebed verwaarloost, verwaarloost zijn hele geloof.

Het gebed zorgt voor structuur

Het brengt structuur in het leven van degene die het op de voorgeschreven tijden bidt, zoals Allah SWT ons heeft opgedragen in de Koran: “Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven” (4:103) Het gebed is de aanbidding waarmee ook de eerdere profeten en boodschappers dichter bij Allah kwamen. In de Koran beschrijft Allah een smeekbede van Sayyiedioena Ibrahim AS:

“Mijn heer, laat mij en mijn nakomelingen behoren tot degenen die het gebed onderhouden. Onze Heer, aanvaard mijn smeekbede”(14:40)

 En het verrichten van het gebed werd als opdracht meegegeven aan Moesa As en zijn broer Haroen zoals Allah SWT in de Koran beschrijft: En wij openbaarden aan Moesa en zijn broer: “Stel huizen voor jullie volk beschikbaar in Egypte, en maak jullie huizen tot een gebedsplaats. En onderhoud het gebed en verkondig verheugende Tijdingen aan de gelovigen”(10:87)

 En over Ismail As lezen wij: En hij beval zijn familie het gebed (te verrichten) en de Zakaat (af te dragen) en zijn heer was tevreden over hem.(19:55)

Dit zijn profeten beste broeders en zusters die Allah smeekten om het gebed en die opdracht kregen van Allah om het gebed te verrichten en hun volk, hun familie en hun gezinnen op te roepen tot het gebed. Deze opdracht hebben wij ook meegekregen via onze profeetﷺ toen Allah in de Koran tegen hem zei: “En spoor jouw familie aan tot het gebed en wees geduldig hierin. Wij vragen van jou geen voorziening. Wij voorzien jou. En het goede einde is voor degene die (Allah) vrezen”.(20:132)

Het gebed in het dagelijkse leven

Beste vaders en moeders, laat het gebed een positie innemen in het dagelijkse leven van jullie gezinnen, verricht samen het gebed met je kinderen zodat zij met deze enorm belangrijke aanbidding opgroeien. Wij horen vaak klachten van jongeren die zeggen dat hun ouders niet bidden, dat ze nog nooit gezien hebben dat hun ouders thuis het gebed verrichtten. Hoe kunnen wij slagen in dit leven en geluk proeven als onze sterkste verbinding met Allah zwak is of zelfs helemaal ontbreekt.

In het gebed vinden wij oplossingen voor heel veel problemen waar we in ons leven mee te kampen hebben. Ben je verdrietig? Verricht het gebed. Ben je boos? Verricht de wassing en haast je naar het gebed. Ben je ziek? Richt je naar het gebed. Maak je je zorgen? Verricht het gebed, ben je onrustig, zie je het niet meer zitten, kan niemand je meer helpen, zit je in diepe problemen? Verricht de Wudu’(kleine wassing), richt je richting de Qibla, zeg Allahoe akbar en ga in gesprek met jou Heer en Schepper, de Almachtige, bij Wie oneindige oplossingen en voorzieningen te vinden zijn.

Geen excuus om niet te bidden

Tot slot een argument die wij vaak horen van jongeren die de wetten van Allah regelmatig overtreden en aangeven dat zij daar eerst mee willen stoppen voordat ze gaan beginnen met het gebed. Dit zijn influisteringen van de shaytaan die je het gebed graag ziet uitstellen totdat je het uiteindelijk helemaal niet verricht.

Allah SWT leert ons het tegenovergestelde. In soerat al’ankaboet lezen wij wat het gebed doet met het slechte; “…Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker het grootst. En Allah weet wat jullie doen”.(29:45)

Het oprecht en met volle concentratie het gebed verrichten zal er juist voor zorgen dat we geen slechte daden meer zullen verrichten. Het is juist de sterkste wapen tegen overtredingen en slechte daden. Haast jullie daarom beste gelovigen naar het gebed en vergeet niet dat het gebed het eerste zal zijn waar naar gevraagd zal worden op de dag des Oordeels. De allereerste vraag zal zijn hoe je gebed was. Als het antwoord positief is zal alles wat daarna volgt positief zijn. Als het antwoord negatief is, zal de rest ook negatief uitvallen voor je.

Moge Allah SWT ons laten behoren die hun gebeden onderhouden en deze op tijd en oprecht verrichten. Ameen.