Ihtisaab

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest genadevolle.

Beste dienaren van Allah. Vrees Allah en gehoorzaam Hem in zowel het openlijke als in het heimelijke. De succesvolle onder ons is degene die Allah swt ontmoet terwijl Hij tevreden is over hem. Die Uit vrees voor Allah zijn tong in bedwang heeft gehouden en anderen geen onrecht heeft gedaan en ontzag voor Allah heeft gehad. Allah swt zegt: En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, en Allah vreest en ontzag voor Hem heeft, zij zijn dan degenen die succesvol zijn. [24:52]


 

Vandaag staat de preek in teken van Ihtisaab. Oftewel het opzoek gaan naar zegeningen door een goede daad te verrichten of het vermijden van zonden en de beloningen hiervan geheel aan Allah swt over te laten. Elke daad die je verricht of een moeilijkheid wat jou overkomt, ga je tegemoet met de intentie dat Allah swt jou of voor de goede daad zal belonen of zal belonen voor het geduld en de volharding die je toont. Om de Ihtisaab te begrijpen, heeft de imam dit in drie aspecten verdeeld nl:

  1. De definitie van Ihtisaab
  2. De vormen van Ihtisaab
  3. En de leringen die we kunnen trekken uit Ihtisaab.

 

  1. Betekenis van Ihtisaab: De gelovige wordt in dit wereldse leven beproefd met allerlei beproevingen. Hij wordt beproefd met het goede en met het slechte. Het wereldse leven kenmerkt zich door vrees en hoop, door blijdschap en verdriet, door vereniging en scheiding, door gemak en ongemak en door het leven en de dood. De mens is niet in staat controle te hebben over deze zaken. Het is daarom van groot belang dat de gelovige zich onderwerpt aan Degene die wel de volledige controle heeft hierover nl, Allah swt. Allah swt onthult in Zijn Boek en via de tong van de Profeet saw dat degenen die geduldig zijn en standvastig zijn tijdens de beproevingen, zij beloond zullen worden met Tuinen van het paradijs. Allah zegt: En degenen die geduldig zijn, strevend naar het Gezicht van hun Heer, het gebed onderhouden, uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, in het geheim en openlijk, en (die) het slechte met het goede weren; voor hen is er een (gelukkige) Eindbestemming (in het Hiernamaals). Zij zullen de Tuinen van A’dn binnentreden en dit geldt ook voor degenen die goede daden hebben verricht onder hun voorvaderen, hun echtgenotes en hun nageslacht. En de Engelen zullen via elke poort bij hen binnentreden. (zeggende) “Salaamoen Aleykoum vanwege jullie geduld. Geweldig is de Eindbestemming (in het Hiernamaals). [13:22,23,24]
  1. Vormen van Ihtisaab: In de koran worden drie vormen van Ihtisaab benoemd: 1). Dat Allah jou volstaat en dat je op niemand anders rekent dan Hij alleen. Je legt je volledige vertrouwen op Hem en verwacht dank noch hulp van niemand anders dan van de Heer der werelden. Allah zegt: Degenen tegen wie de mensen zeiden: “Waarlijk, de mensen hebben zich zeker massaal tegen jullie verzameld, vrees hen dus.” Maar dit vermeerde juist hun geloof, en zij zeiden: “Allah is Voldoende voor ons, en Hij is de beste Zaakwaarnemer.”

2). Ihtisaab oftewel opzoek gaan naar zegeningen door geduldig te zijn tijdens beproevingen. Dat je op Allah blijft rekenen en er volledig van overtuigd bent dat Allah jou een uitweg zal schenken hoe zwaar deze beproevingen ook mogen zijn. Je bent volhardt in de beproeving omwille van Allah.  Allah swt zegt: Degenen die, wanneer zij door ramp getroffen worden, zeggen, “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk tot Hem zullen wij terugkeren. [2:156] In een overlevering zegt Allah ook: “Ik heb voor mijn dienaar geen beloning dan het Paradijs, wanneer zijn naaste sterft en hij geduldig blijft (en hoopt op de beloning van Allah).” 3.) De beloningen en zegeningen bij gehoorzaamheid: Wanneer je goede daden verricht, mensen helpt, aanspoort tot het goede en het vermijden van het slechte omwille van Allah en van niemand anders dankbaarheid en lof verlangt, dan is dit een vorm van ihtisaab.  Over de mensen die Allah gehoorzamen enkel omwille van Hem,  zegt Allah swt: Zij zijn degenen die hun geloften vervullen en zij vrezen een Dag waarvan het kwaad wijdverspreid zal zijn. En zij geven voedsel ondanks hun liefde hiervoor, aan de behoeftige, de wees en de gevangene. (zeggende) “Wij voeden jullie slechts omwille van het Gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen dank van jullie.” [76:7,8,9] Tevens leert dit vers ons dat wij geen liefde moeten hebben voor materiele zaken, en dat we juist van datgene moeten geven waar wij veel liefde voor hebben.

  1. Leringen trekken uit Ihtisaab: – Het is de weg naar de tevreden van Allah swt. Het bewijs van hoge staat van imaan en geloof. Het Paradijs als beloning en het ver verwijderd zijn van het hellevuur. Ihtisaab zorgt ervoor dat jouw daden omwille van Allah verricht worden en dat jouw intentie zuiver is. Ihtisaab voorkomt dat de gelovige overmand wordt door zelfverheerlijking en eigen trots waardoor het volledig voor Allah wordt. Ihtisaab zorgt ervoor dat je de Wil van Allah swt volledig accepteert en dat je er tevreden mee bent ongeacht de situatie waarin jij je bevindt. Door dit in acht te nemen zul je een standvastige gelovige zijn die beschikt over volhardendheid die zich niet omver laat stoten door de kleinste vlaagje tegenwind.

Beste dienaren van Allah. Indien je als gelovige wilt afrekenen met je zonden en af wilt van depressies en wanhoop en je hart wilt verzachten en Nour (Licht) wilt uitstralen,  gedenk dan de Profeet saw veelvuldig door de Salawaat over hem uit te spreken. Zorg dat je dichter tot Allah swt en Zijn Boodschapper komt door hem veelvuldig te gedenken. Als gelovigen mogen wij geen enkel moment vergeten onze geliefde Profeet saw te gedenken.  Wanneer jij de Profeet saw de zegeningen stuurt en smeekbeden verricht voor hem, sturen Allah en Zijn engelen de zegeningen over jou en wordt jouw status bij Allah swt verhoogd. Stel je het even voor; Allah en Zijn Engelen sturen jou en mij de zegeningen. En verdwijnen de zonden, en ontvang je de beloningen en worden jouw smeekbeden verhoord. Het verrichten van de smeekbeden en de groeten sturen naar de Profeet saw is een reiniging voor de zielen en de weg naar het Paradijs. Allah swt zegt: Voorwaar, Allah prijst de Profeet en (ook) Zijn Engelen verrichten smeekbeden (voor de Profeet). O jullie die geloven, verricht smeekbeden voor hem en groet hem met veelvoudige begroetingen. [33:56]

Tot slot vraag ik Allah swt ons in staat te stellen met een zuivere intentie op zoek te gaan naar zegeningen en beloningen door goede daden te verrichten en Allah swt gehoorzaam te zijn.