بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم


Alle lof aan de Heer der werelden die alles een begin heeft gegeven wat een einde heeft en alles een einde heeft gegeven wat een begin heeft, en Hij swt heeft geen begin en geen einde.

Beste dienaren van Allah, De imam opende zojuist zijn preek met een huiveringwekkende vers uit de koran dat als volgt luidt.

O jullie die geloven, vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruit gezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allah. Voorwaar Allah is Alziend over wat jullie doen. [Al-Hasjr:18]

En weet beste dienaar van Allah dat een vrome persoon altijd momenten in zijn leven prikt waarin hij zichzelf analyseert en kritisch naar zichzelf kijkt. Hij kijkt terug naar zijn handelingen en daden en streeft ernaar deze te verbeteren opdat zijn tijd niet verloren zal gaan voordat hij terugkeert naar zijn Heer die hem niet zomaar heeft geschapen.
In een vertaling zegt Allah swt: Dachten jullie dat Wij jullie zomaar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren? [Al-Moe’minoen:115]

Een moslim bereikt het niveau van Godvrezendheid (Taqwa) niet, totdat hij zichzelf kritisch beoordeelt op wat hij/zij heeft voorbereid voor morgen (hiernamaals). Berouw toont en spijt krijgt van de gepleegde zonden en het verwaarlozen van de gehoorzaamheid aan Allah swt. Hij neemt dan afstand van de zonden. En beseft goed dat hij tussen hoop en vrees leeft voor Allah swt. Hopend op Zijn vergeving en barmhartigheid en vrezend voor Zijn bestraffing en woede.

En natuurlijk zijn we allemaal zondaren en ontsnappen wij hier niet aan. Maar het is van groot belang dat wij berouw tonen, en er is geen berouw zonder zelfbeoordeling. De profeet ﷺ zei: Alle kinderen van Adam zijn zondaars, maar de beste zondaars zijn de berouwvolle.

Omar ibn Alkhattaab ra zei: Beoordeel jezelf voordat je beoordeeld wordt.

Als ik nu aan de mensen hier zou vragen wanneer het nieuwjaar is dan zou iedereen daar direct een antwoord op hebben zonder erbij na te denken, wij weten allen wanneer het sinterklaas en wanneer de 1e en 2e kerst is. Maar hoeveel van ons weten dat het vandaag de laatste vrijdag is van dit islamitisch jaar 1434, überhaupt in welk jaar we leven, wanneer deze is begonnen en wanneer deze eindigt. Hoeveel van ons kunnen de islamitische maanden opnoemen, laat staan op de juiste volgorde. En jij beste ouder, hoeveel moeite heb jij genomen je kinderen deze belangrijke maanden te leren. Deze maanden die makkelijk te leren zijn adv de gebedskalender bijv.

Dit is het beste moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het te inventariseren en te bepalen wat goed en minder goed is gegaan in zowel wereldse zaken als zaken van het Hiernamaals. Dit is wat een Godvrezende persoon doet die in Allah en de Laatste Dag gelooft. Luister naar wat Allah zegt: Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert (zuivert), zal welslagen. En waarlijk verliest hij die haar bederft. [Asjams:9, 10]

Oh beste broeder, beste zuster. Beoordeel jezelf en wees kritisch. Wat heb jij gedaan om je ziel te zuiveren en zuiver te houden. Wat heb jij gedaan om dichter bij Allah te komen. Hoeveel vrijwillige gebeden heb je verricht, wanneer heb je voor het laatst een boek gelezen, hoeveel lessen heb je gevolgd en hoeveel lezingen heb je bijgewoond, hoe vaak bezoek je de moskee en wat heb je aan koran gememoriseerd. Wat heb jij gedaan dat je denkt de Barmhartigheid van Allah te verdienen en zo het paradijs te betreden? Dacht je werkelijk dat het paradijs gratis was? Maar zijn wij dan te laat? Nee , althans. Nog niet.

De profeet ﷺ zegt ook: Profiteer van vijf zaken voordat vijf andere zaken verschijnen: Je jeugd voor je ouderdom, je gezondheid voor je ziekte, je rijkdom, voor je armoede, je vrije tijd voordat je met werk overladen bent en je leven voor je dood. > Fath al bari 1/235, zie “Salih al jami” 1077

Allah swt stelt ons een retorische vraag die je absoluut aan jezelf dient te stellen, en zegt: Is een gehoorzame die een gedeelte van de nacht zich neerknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer beter(… of de ongelovige?) Zeg: ‘zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken. [Az-Zoemar:9]

Wees eerlijk tegen jezelf en kijk terug op het afgelopen jaar, waar heb jij je tijd aan verloren? Aan het bouwen van een band met Allah of aan het bouwen van nutteloze zaken die jou niet zullen baten maar wel schaden. We staan nu op het punt een nieuwe jaar in te treden waar we Allah swt dankbaar voor moeten zijn en deze moeten benutten. Gaan we ons leven verbeteren of gaan we op de oude koers verder met het verwaarlozen van onze band met Allah swt, het niet gehoorzamen van de ouders, het verwaarlozen van onze gezinnen en onszelf totdat het hart dood is en niet meer in staat is tot leven gewekt te worden.

De profeet ﷺ heeft gezegd. Op de Dag der Opstanding zal de voet van een mens zijn Heer niet verlaten totdat hij over vijf zaken ondervraagd is: hoe hij zijn tijd besteed heeft, hoe hij zijn lichaam heeft uitgeput, hoe hij zijn rijkdom heeft verdiend en uitgegeven, en wat hij van zijn kennis in praktijk heeft gebracht. > overgeleverd door At-Tirmidhi.

Aan onze geliefde jongeren geef ik graag het volgende advies: Laat je niet gek maken door geld en dure nutteloze zaken, blijf zolang mogelijk op school en maak je studie af, verdiep je in je religie om Allah’s tevredenheid te verkrijgen, leer jouw geliefde profeet ﷺ kennen, respecteer je ouders en wees goed voor hen voordat je ze kwijt raakt, wees goed voor de mensen om je heen, blijf weg van duivelse zaken zoals drank, drugs, muziek, en zedeloosheid, bouw een sterke band met de moskee en de imam en stel jezelf ten dienste van de moskee. De Ummah heeft jou hard nodig straks. Er komt een dag dat je jezelf gaat afvragen wat jij betekend hebt voor de gemeenschap. Zorg ervoor dat je geen spijt krijgt. Laat de shaytaan je niet wijsmaken dat je te laat bent terug te keren naar Allah. Allah swt vergeeft wie Hij wil, maar doe er wel moeite voor. Allah swt ziet jou graag bij Hem aankloppen voor vergiffenis.

de profeet ﷺ. zei: Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niets kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol barmhartigheid tot degene die berouw voelt. > door Bukhari en Muslim

Moge Allah swt ons in staat stellen ons zelf te kunnen beoordelen, berouw te tonen en te verbeteren opdat we Zijn tevredenheid zullen verkrijgen.