بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met de Profeet صلى ا لله عليه وسلم die het onderscheid kwam verduidelijken tussen het goede en het slechte.

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. Deze surah heeft haar naam te danken aan het Boek die geopenbaard is aan de nobele profeet Mohammed صلى ا لله عليه وسلم . De openbaring dat werkelijk de grootste gunst is die de mensheid ooit heeft ontvangen en hiermee duidelijk het onderscheid heeft gemaakt tussen het goede en het kwade, tussen leiding en dwaling en tussen duister en licht. Deze surah is in Mekka geopenbaard.

Ibn Abbas (ra) verhaalt ons wat de reden is van de openbaring van deze surah. Hij zegt nl: “Toen de polytheïsten de profeet صلى ا لله عليه وسلم betichtten van valsheid en hem lasterden, De polytheïsten zeiden, hoe kan het dat deze profeet voedsel eet en zich door de markten waant. Hierom werd de profeet enorm droevig en daalde Djibriel (as) neer met de welbekende vredesgroet van de profeten en zei; “Assalaamou Aleikoum Ya Rasoelo’Allah (O Profeet) Allah de Verhevene stuurt jou de salaam en zegt: “En Wij hebben geen profeten gestuurd behalve dat zij voedsel aten en zich door de markten waanden”. Met deze woorden spreekt Allah swt de polytheïsten tegen en stelt daarmee de profeet صلى ا لله عليه وسلم gerust. Hiermee maakte Allah swt dat Zijn Boodschapper Mohammed صلى ا لله عليه وسلم niet anders was dan een mens zoals alle profeten dat waren.

De onderwerpen die in deze surah naar voren komen zijn: Het behandelen van de twijfels over de koran, de profeetschap van Mohammed صلى ا لله عليه وسلم en bepaalde geloofsfundamenten.

Een ander punt die de surah behandelt, zijn de eigenschappen van de dienaren van de Meest Barmhartige. (3ibaad Arrahmaan). Wie zijn deze 3ibaad Arrahmaan? Deze surah somt achterelkaar de nobele eigenschappen van de 3ibaad Arrahmaan. Tevens zijn dit de eigenschappen die wij als moslims zouden moeten bezitten. Al deze eigenschappen zullen de komende vrijdagpreken behandeld worden.

 1.  Mensen die nederig op aarde lopen.
 2.  En als de onwetenden hen aanspreken zeggen zij: “Salaam”
 3.  En degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen.
 4.  Degenen die smeken om de straf van de hel te ontkomen en de straf van Allah vrezen.
 5.  En degenen die niet verkwisten, noch gierig zijn wanneer zij uitgeven.
 6.  En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen.
 7.  En degenen die geen ziel doden die Allah verboden heeft.
 8.  En degenen die geen ontucht (zina) plegen.
 9.  En degenen die geen valsheid bijwonen.
 10.  En degenen die zich niet doof en blind opstellen wanneer zij aan de Tekenen van hun Heer worden herinnerd.
 11.  En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen.

Vandaag zullen we stilstaan bij de eerste eigenschap die de Dienaren van de Meest Barmhartige bezitten nl: Mensen die nederig op aarde lopen. Allah swt zegt: En de dienaren van de Meest Barmhartige zijn degenen die nederig op aarde lopen. en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam” [25:63] Het is van een hoogstaand karakter wanneer jij je nederig opstelt en je nederig gedraagt en je zelfs nederig opstelt jegens de onwetenden wanneer zij je aanspreken en jij hen vervolgens met de salaam antwoordt. Het is niet van het vrome gedrag je te verlagen tot de het gedrag van de onwetenden. wees te allen tijde goed, ook tegen de mensen die slecht praten tegen jou of over jou. Beschouw jezelf gezegend wanneer je dit karakter bezit. Velen van ons vervallen in eindeloze discussies met onwetenden of gedragen zich arrogant en hoogmoedig jegens anderen. Allah houdt niet van zulke mensen.

In surat Luqmaan lezen we het advies van Luqmaan die hij aan zijn zoon geeft. Hij zegt: “En wend jouw wang niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige persoon. En wees bescheiden in jouw manier van lopen en demp van jouw stem, voorwaar de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van de ezel” [31:18-19]

De profeet صلى ا لله عليه وسلم zei: “Geen mens loopt trots rond en wordt hoogmoedig voor zichzelf zonder dat hij Allah zal ontmoeten Die kwaad op hem is.” [Al-Bukhari] Dat wil niet zeggen dat je er vernederd bij moet lopen of als een zwakke dienaar moet overkomen. Als dienaar van Allah dien je standvastigheid en zelfvertrouwen uit te stralen.

Het over straat lopen door vrouwen verschilt van het lopen van de mannen. Vrouwen die noodgedwongen over straat moeten lopen met een reden, dienen op een gepaste wijze te lopen. Op een manier die Allah swt tevreden stelt. Zij moet niet opvallend lopen noch de aandacht trekken van voorbijgangers. Echter zien we juist het tegenovergestelde. Zusters die op allerlei manieren de aandacht trekken door hun manier van lopen, kleden of op een andere manier de aandacht trekken. Dit is een realiteit die iedereen kan beamen. Zusters die zingend en dansend op straat صلى ا لله lopen of trommelend in groepjes in het OV.

De zusters dienen de vrouwen van de profeet als voorbeeld te nemen. Ook is het een vrouw niet gepast veel van huis te zijn en continu de hort op zonder medeweten van haar partner. Een vrome zuster is een zuster die zich bescheiden opstelt, die niet om aandacht vraagt en zich niet overdreven kleedt en rekening houdt met haar partner en zich niet te veel buitenshuis bevindt. De vrouw in de islam is een waardevolle parel die niet goedkoop tentoongesteld mag worden. Zij dient beschermd te worden en haar grote waarde te behouden. Zij is de hoeksteen in de gemeenschap die op geen enkele wijze gekrenkt mag worden.

Moge Allah swt ons voorzien van deze eigenschappen en ons tot de 3ibaad Arrahmaan doen behoren.