In de Naam van Allah Barmhartige de Meest Genadevolle

Een gezonde gemeenschap die eenheid bevat en standvastig is in het praktiseren van de deen in al zijn facetten, is een gemeenschap dat de nasiehah hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeenschap die de nasiehah als de rode draad in het leven beschouwt.

 

De profeet ﷺ zei: “De religie is nasiehah”. Wij vroegen, ten opzichte van wie? Hij zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de mosllims en de moslims in het algemeen”

Het woordje “Nasiehah” is lastig letterlijk te vertalen naar een andere taal omdat dit woord alomvattend is. Sommige geleerden zeggen dat dit woordje alomvattend is omdat het de ultieme vorm is van het zoeken naar het beste in lijn van intentie en daden.

Het uitgangspunt van alle profeten was de nasiehah. Noeh as zei tegen zijn volk: “Ik verkondig jullie boodschappen van mijn Heer en ik geef jullie raad en ik weet over Allah wat jullie niet weten. [7:62]

Wat bedoelt de profeet ﷺ met nasiehah “ten opzichte van Allah”? Dit houdt in dat Allah swt in de meest perfecte vorm aanbeden en gehoorzaamd dient te worden oftewel ihsan. Dit zou voor iedere moslim het streven moeten zijn. Je leven zodanig inrichten met als doel enkel dichter bij Allah swt te komen. Bijv:

 • Het geloven in Allah en het ontkennen van deelgenoten aan Hem.
 • Het geloven in Zijn attributen.
 • Hem gehoorzamen.
 • Het houden van datgene waar Hij van houdt en het haten van datgene wat Hij haat.
 • Dankbaarheid tonen voor Zijn gunsten.

Nasiehah ten opzichte van Allah dient gepaard te gaan met een zuivere intentie en oprechtheid zodat indien men niet in staat is zijn gehoorzaamheid in daden om te zetten, wel de intentie zuiver blijft. Zuivere intentie en opechtheid dienen dan ook verpakt te worden met goed gedrag.

 

Nasiehah ten opzichte van Zijn Boek:

Dit betekenet dat:

 1. Je gelooft dat de Koran van Allah is, dat het Zijn Woord is en dat het in geen geval het woord van een mens is of kan zijn.
 2. Je het de Koran leest en er naar handelt.
 3. Je de ayat overpeinst en de diepe betekenis ervan herkent en toepast.
 4. Je anderen aanspoort in het Boek van Allah te geloven.
 5. Je de Koran beschermt tegen vervalsing en of misvattingen.
 6. Je de Koran respecteert en hoogwaardeert. Bijv er niet meet e gooien, blaadjes met ayat oprapen van de grond, de Koran op een goede locatie plaatsen.

 

Nasiehah ten Opzichte van Zijn Boodschapper saw.

 

 1. Het geloven in de Boodschap van de profeet ﷺ.
 2. Dat al datgene waar hij ﷺ mee kwam van Allah komt.
 3. Van hem ﷺ  meer houden dan van ons eigen kinderen en onze ouders. Dit is de tweede liefde naast Allahh swt.
 4. Door van hem ﷺ te houden, hem ook te gehoorzamen.
 5. Hem ﷺ helpen door de sunnah te volgen en hem ﷺte beschermen tegen laster en kwaadsprekerij.
 6. Het zeggen van salla Allah aleihi wa sallam wanneer we zijn naam horen.
 7. Hem ﷺ accepteren als de ware leider van de gehele mensheid.
 8. Het herleven van de sunnah door deze te bestuderen en toe te passen in ons dagelijks leven. Deze op een zachtaardige wijze door te geven aan anderen en niet erover te ruzieen. En niet zoals vele dwazen onder ons die ruzie maken om de sunnah. Door de sunnah te doen herleven en deze toe te passen, roep je een halt toe aan de innovaties die tegenwoordig alom aanwezig zijn. Het onderwijzen van de sunnah aan anderen zou op een zachtaardige manier moeten met barmhartigheid. Exact zoals de profeetﷺ zelf was. Hij was niet van oongepast gedrag en was niet van luid spreken. Hij veroverde harten door zijn gedrag en maniet van spreken. Het is een uitdaging voor ons onnozele discussies te vermijden.
 9. Het houden van zijn familie en zijn metgezellen. Tegenwoordig zijn er sektes die overdrijven in het houden van zijn familie of het andere extreme waarin zij de metgezellen juist haten. Pas op van wie je de kennis neemt, volg niet iedere persoon die ahadith oprakelt zonder enige begrip.
 10. En Natuurlijk het houden van de mensen die oprecht zijn sunnah volgen, begrijpen en beschermen.

 

Nasiehah ten opzichte van de moslimleiders:

Leiders in deze context wordt bedoeld zowel religieuze leiders als leiders van naties. Nasiehah is ten opzichte van alle leiders ongeacht het niveau van leiderschap. Leiders en verantwoordelijken zouden beter moeten omgaan met goede adviezen van anderen. Want zij hebben een grote verantwoordelijkheid op hun schouders waarover zij ondervraagd zullen worden. Msolimleiders kunnen we helpen door:

 1. hen te helpen met datgene wat goed is en profijtvol.
 2. Hen gehoorzaam zijn in datgene wat goed is en Allah tevreden stelt.
 3. Hen eraan herinneren wanneer zij vergeten of verzaken.
 4. Smeekbeden voor hen dat ze geleid en beschermd mogen worden.
 5. Hen op de juiste manier raadgeven.
 6. Het nemen van kennis van de juiste geleerden.
 7. Het niet uitvergroten van fouten van geleerden. Zoals dat nu het geval is met vele jongeren die de grote geleerden lasteren.
 8. Hen niet vereren.

 

Nasiehah ten opzichte van de moslims algemeen:

Dit houdt in dat wij de rechten van andere mosllims dienen te respecteren en hen te helpen. Klaarstaan voor de je moslimbroeders of zusters door ze te helpen, hen te bezoeken bij ziekte, je te bekommeren om hun zorgen, je in te zetten voor de gemeenschap, etc…

Als je niet liefhebt zul je je niet bekommeren, als je je niet bekommert zul je niet helpen, als je niet helpt zul je niet beschermen. Doordat wij anderen weinig liefhebben, ontstaat er veel chaos en wanhoop binnen onze gemeenschap. Kortom geliefde broeders en zusters zo hebben we kunnen zien dat de nasiehah alle facetten dekt van islam, ihsan en iman.

 

Ik vraag Allah swt ons te voorzien van de juiste nasiehah en ons het de hikma schenkt op de juiste wijze deze te geven en te accepteren.