بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste dienaren van Allah. Het is voor iedere gelovige een plicht zijn of haar hart af en toe te inspecteren op Imaan. Want de imaan neemt toe en neem af en kan soms geheel verdwijnen. De imaan in het hart neemt toe door de goede daden en neemt af door de slechte daden. Gezien de condities waar wij nu in leven, loopt een dienaar het gevaar s’ochtends als een gelovige wakker te worden en s’avonds  als een ongelovige naar bed te gaan. De Shaytaan geeft de mens een goede inbeelding over een daad die helemaal niet goed is, maar juist slecht. Dan is de mens er zeker van dat deze slechte daad juist goed voor hem is.

Het doel van de Shaytaan is een manier te vinden om jouw hart te verzieken. Hoe vaak ben je bezig met de gebeden, het vasten en andere plichten maar ontgaat jou de inspectie van het hart die beïnvloed is door het gedrag. Een goede dienaar van Allah zijn zit ‘m niet alleen in de uiterlijke verschijning, maar juist in wat zich in het innerlijke bevindt.

De Profeet zegt: En voorzeker, er bevindt zich in het lichaam een mudghah (vleesklomp), als deze rechtschapen is, is het lichaam in zijn geheel rechtschapen, en als deze verdorven is, is het lichaam in zijn geheel verdorven, voorwaar dit is het hart.”

De Profeet leert ons dat de zaken die strijd tussen ons veroorzaken, als een ‘scheerapparaat’ zijn dat onze religie ‘(eraf) scheert’, in plaats van het haar.

Allah swt zegt in een interpretatie: Vreest daarom Allah en sticht vrede onderling. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovig zijn. 8:1

Vraagt daarom altijd Allah swt om je hart te zuiveren van iedere vorm van negativiteit.

Allah swt zegt in een andere vertaling: 59:10. En degenen die na hen kwamen, zeggen: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! Voorwaar, U bent zachtmoedig en Barmhartig”

De Profeet zei: “Haat elkaar niet, benijd elkaar niet en wend je niet af van de ander. Wees dienaren van Allah als broeders. Het is niet toegestaan voor een moslim om zijn broeder voor langer dan drie dagen te negeren.”

Helaas laat de werkelijkheid het tegenovergestelde zien. Er is onder de Moslims tegenwoordig veel afgunst, haat en nijd, broeders en zusters die elkaar voor lange tijd niet bezoeken en de zieken die nog zieker worden doordat  hun broeders en zusters hen niet bezoeken. Ook zegt de Profeet:“De moslims zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen (die zij voor elkaar hebben) als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt (aan ziekte), dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid…”

Vermijd daarom nooit deze cirkel van broeder en zusterschap.

Beste Dienaren van Allah: Jullie distantieren je van rente omdat Allah swt dit verbood, maar wat erger dan rente is bij Allah, is laster en geroddel jegens je broeder of zuster.

Allah swt zegt in een vertaling: Jullie die geloven! Vermijdt vele vermoedens –sommige vermoedens zijn zonde- en spioneert niet en roddelt niet over elkaar. Zou één van jullie graag het vlees van zijn dode broeder eten? Dat zouden jullie toch verafschuwen. En vreest Allah; Allah is een genadegever en barmhartig. [al-Hujuraat, 12]

Pas op dat je niet datgene halal maakt wat haram is zoals roddel en laster over je broeder of zuster. Een roddelaar wiens hart is verziekt zorgt voor vele problemen en afgunst,  Verpest de relaties en de familiebanden  onder de mensen. En dit verbiedt hem het paradijs te betreden. Het hart kan enkel en alleen bewoond worden door imaan of afgunst en wat daarbij hoort, nooit beide. Het is het één of ‘t ander.

De Profeet heeft hierover gezegd: ‘Weten jullie wat al-ghiba is?’ Men zei: ‘Allah en Zijn Profeet weten het het beste.’  Hij zei: ‘Het gedenken van jouw broeder voor iets waarvan hij een afkeer heeft. [Dhikruka Akhaaka bimaa yakrahu]’ Men zei: ‘En als datgene wat ik zeg in mijn broeder aanwezig is?’ Hij zei: ‘Als in jouw broeder aanwezig is wat jij zegt, dan heb jeghiba bij hem gedaan. En als niet in hem aanwezig is wat jij zegt, dan heb je hem belasterd.’

Beste Dienaar van Allah zuiver je hart van deze verdorven eigenschappen door veel Koran te reciteren, extra gebeden te verrichten, het beste gunnen voor je broeders en zusters en Allah swt veelvuldig gedenken.

Allah swt zegt: En wij zenden datgene van de Koran neer wat een genezing en een barmhartigheid is voor de gelovigen. Maar voor de onrechtplegers vermeerdert hij slechts hun verlies. [ Soerah al-Isra- 17:82 ]

De Profeet zei: Godvrezendheid bevindt zich hier, en wees 3x naar zijn hart.

Een wijze man zei ooit, Zorg dat je een groot hart hebt zodat er voor iedereen ruimte is in je hart. Beste Broeders en zusters, er zijn werkelijk veel mensen onder ons die hun familiebanden hebben verbroken, hun ouders, broers en zussen of hun eigen kinderen niet meer spreken vanwege een wereldse conflict die hen beide niet zal baten. En we weten allen dat Allah van deze mensen de gebeden niet accepteert noch schenkt hij hen vergeving. Allah swt zegt in een interpretatie: Op de Dag dat bezittingen en kinderen niet zullen baten. Behalve degene die tot Allah komt met een zuiver hart.[ Soerah ash-Shoe’araa- 26:88-89 ]