In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Allah SWT zegt in soerat Ar-Roem:

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar daar bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. (30:21)

Rust en barmhartigheid tussen de echtgenoten

Allah SWT stelt in dit vers het doel voor het huwelijk; namelijk het vinden van rust in elkaar. En om dat te realiseren heeft Allah SWT genegenheid en genade mogelijk gemaakt tussen de echtparen. Rust, genegenheid en genade. Liefde, vriendelijkheid en vertrouwen. Dit zijn de kernwaarden waar een islamitisch huwelijk en daarmee een geslaagd huwelijk op gebaseerd is.

Helaas constateren wij in de huidige tijd waarin wij leven vele huwelijken die na een hele korte of langere tijd stuklopen. Dit heeft vaak als oorzaak dat de eerder genoemde kernwaarden waarop dat huwelijk gebaseerd zou moeten zijn, ontbreken. En dan met name in de omgang met elkaar. In de omgang tussen een man en zijn vrouw heeft ons geloof niet aan het toeval overgelaten.

Allah SWT en zijn profeet Mohammed ﷺ hebben ons tot in de details geleerd hoe wij ons naar elkaar dienen te gedragen in een huwelijk. In soerat an-Nisaa’: …En ga op een goede wijze met hen om…(4:19) En onze grote voorbeeld en onderwijzer Mohammed ﷺ zegt in een overlevering:

 

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen.”

Gedrag van de Profeet ﷺ binnen gezin

Laten we kijken hoe de profeet ﷺ  was tegen zijn vrouwen en zijn gezin. Hij ﷺ had de beste omgangsvormen die je je maar kunt voorstellen. Hij was altijd vriendelijk tegen hen, hij speelde met hen en gaf ze voldoende aandacht.     Hij was zachtaardig in zijn omgang en besteedde tijd en aandacht aan de kinderen. Hij hielp mee in het huishouden, hij schilde de aardappelen en was niet te trots de afwas te doen. Hij deelde het geringe geld wat hij tot hij tot zijn beschikking had met zijn gezin. Allah’s zegeningen vragen wij voor deze geweldige man en voorbeeld voor de gehele mensheid.

 

Waar zijn wij in ons huwelijksleven van dit alles. De verhalen die tot ons bereiken zijn om van te huilen beste gelovigen.

Zoals deze omgangsvormen gelden voor de man gelden deze uiteraard ook voor de vrouw. Zij dient zich vriendelijk en aardig te uiten en niet te schelden en te beledigen. Zij dient het bezit en de eer van haar man hoog te houden en deze te beschermen zoals zij haar eigen eer beschermt. Zij overlegt met haar man over de opvoeding van hun kinderen en zorgt dat haar man blij wordt als hij haar ziet. Dit zorgt ervoor dat zij als echtgenoten naar elkaar toe groeien.

De profeet ﷺ zegt: Als een vrouw haar vijf (gebeden) verricht, en haar maand (Ramadan) vast, en haar kuisheid beschermt, en haar echtgenoot gehoorzaamt zal tegen haar gezegd worden:treedt het paradijs binnen via welke deur jij maar wilt!

 

De deuren van het paradijs staan wagenwijd open voor jou beste zuster als jij je aan de richtlijnen van jou Schepper houdt. En natuurlijk loopt het in een huwelijk niet altijd goed. Irritaties en miscommunicatie zullen altijd aanwezig zijn in een huwelijk. Maar de vraag die velen van ons zich zouden moeten stellen is, hoe ga ik daarmee om? Wijsheid, geduld en verstandig handelen in deze situaties voorkomt heel veel ellende. Grijp niet direct naar de zwaarste middelen. Loop weg als er ruzie ontstaat en koel eerst af voordat je weer in gesprek gaat, verricht de wodoe’ (wassing) om af te koelen en de shaytaan te verjagen. Verlies niet alle goede eigenschappen van de ander uit het oog op het moment dat je iets ziet of hoort wat je niet bevalt . Allah SWT zegt in soerat an-Nisaa’: …En als jullie hen verafschuwen, dan kan het zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst. (4:19)

 

Handel met wijsheid

Snel handelen en dreigen met scheidingen leidt tot niet veel goeds. Scheiding is een allerlaatste redmiddel die zwaar afgeraden wordt in de islam en toch toegestaan is als er geen enkele andere uitweg meer is. Probeer er samen uit te komen door goed naar elkaar te luisteren en concessies te doen. Verplaats je in de ander. Zoek iemand die tussen jullie kan bemiddelen om het weer goed te maken. De profeet ﷺ zegt in een overlevering van Abu Dawoud:

De meest gehate toegestane (kwestie) bij Allah, is de scheiding.

De meest gehate toegestane zaak beste gelovigen bij Allah is de scheiding. Ga hier niet te gemakzuchtig mee om !

 

Enkele verduidelijkingen omtrent het vasten tijdens het reizen.

Beste gelovigen, de zomervakantie is vandaag begonnen voor onze regio en veel mensen staan op het punt om op vakantie te gaan. Er komen veel vragen over het reizen in de maand Ramadan. De imam geeft hier een aantal richtlijnen hoe om te gaan met het vasten en het reizen in de heilige maand. In essentie heeft Allah SWT vrijstelling gegeven aan de reiziger zolang het een reis is die niet Haram is.

In de Maliki Madhab hebben de geleerden een aantal voorwaarden gesteld om te voldoen aan deze vrijstelling:

  1. De reis betreft een afstand van minimaal 83km. 
  2. Het doel van de reis moet een geoorloofde reis zijn en geen reis die in de islam verboden is. (Dus niet om haramzaken te verrichten op bestemming)
  3. Dat de intentie gedaan wordt om te eten en niet e vasten. gebruikmakend van de vrijstelling die de reiziger heeft.
  4. Dat de reis al begonnen is voor de dageraad, voor de fadjr.

 

Tot slot willen wij iedereen herinneren aan het uitgeven van de zakaat Alfitr tussen de 27e nacht van de ramadan en de Ied ul Fitr. Deze bedraagt 5 euro per persoon.

 

Moge Allah SWT ons in staat stellen goed om te gaan met elkaar in ons huwelijk naar het voorbeeld van onze geliefde profeet ﷺ. En moge Allah de reizigers onder ons beschermen tijdens hun reis en gezond en wel doen wederkeren naar ons. Ameen