Israa’ en Mi’raaj

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Verheven is Degene (Allah) Die zijn dienaar (Mohammed) ‘snachts vanuit al-Masjid ul Haraam (Mekka) naar al-Masjid ul-Aqsa deed reizen, waarvan Wij alles daaromheen hebben gezegend, opdat Wij hem (Mohammed) Onze Tekenen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende.


 

Beste gelovigen, de profeet Mohammed SAW is door Allah SWT gestuurd met een barmhartige en vredige boodschap voor de hele wereld. Met zekere kennis en inzicht heeft de profeet SAW de mensheid opgeroepen tot het volgen van het pad van Allah. Hij heeft daarbij veel tegenspoed, pijn en verdriet moeten verdragen. Dit bracht hem ertoe zich tot de Almachtige Allah te richten en zijn onmacht en zwakte bij zijn Schepper neer te leggen. Allah SWT heeft de du’a van zijn boodschapper beantwoord door hem uit te nodigen voor een hemelvaart van Masjid-ul Haraam in Mekka naar Allah SWT. De hemelvaart die bekend staat als de Israa’ en Mi’raaj.

De hardheid van zijn tegenstanders op aarde werd ingeruild door de gastvrijheid van de bewoners van de hemelen. Zijn pijn en verdriet verdwenen en zijn status werd verheven. De profeet SAW ontmoette de profeten Adam, Idris, Yousuf, Yahia, Musa, Isa en Ibrahim AS. Profeten en boodschappers die onze geliefde profeet zijn voorgegaan in het oproepen tot het pad van Allah. Allen zijn naar de aarde gestuurd om op te roepen tot het leven naar de motto van ‘laa ilaha illa Allah!’.

De profeet SAW vervolgde zijn reis naar het Paradijs waar hij bij de Sidrat-ul-Muntaha kwam, een lotusboom in het paradijs. Hier mocht hij het aanzicht van Allah SWT aanschouwen en genoot de profeet SAW van de ontmoeting met de Almachtige. Deze status en dit niveau kon de profeet SAW alleen en te nimmer bereiken omdat hij een dienaar van Allah SWT is gebleken. Allah SWT spreekt in de koran over de profeet SAW als zijn ‘abdie’, oftewel mijn dienaar. De geleerden hebben hier gezegd dat als er een hogere status was te verkrijgen bij Allah dan het zijn van ‘Zijn dienaar’, dan had hij die status wel aan zijn profeet Mohammed SAW gegeven. Maar het hoogst haalbare is het zijn van de dienaar van Allah.

In het aanbidden van Allah SWT is alle eer te behalen op deze wereld en is de winst in het hiernamaals. En het geeft de aanbidder waarde en prestige en het levert hem de liefde en acceptatie van de mensen op.

De Israa’, de nachtelijke reis van Masjid-ul Haraam naar Masjid-ul Aqsa heeft als kenmerk dat deze is begonnen in de moskee in Mekka en eindigde in de moskee in Al Quds. Dit geeft weer wat de positie van de moskee is in de islam waar de profeet SAW over heeft gezegd; de meeste geliefde plekken bij Allah zijn de moskeeën.

Het gebed, opgedragen in de hemel

Eén van de allerbelangrijkste gebeurtenissen in de Mi’raaj, de reis van Masjid ul-Aqsa naar de hemelen, is het ontvangen van het gebed door onze profeet. Allah SWT heeft zijn gast een cadeau meegegeven voor ons, om te kunnen communiceren met Allah SWT. Dus de moskee en het gebed. Twee belangrijke ankers uit de gebeurtenis van de Israa’ en Mi’raaj. Laten we bij deze twee het feit betrekken dat de Allah SWT zijn profeet heeft vereerd door hem de allerhoogste titel te geven; Mijn dienaar. De moskee, het gebed en de dienaar. Laten we nu kijken hoe wij nu in onze dagelijkse leven scoren op deze drie punten.

Hoe is het gesteld met onze relatie met de moskee? Hoe is het gesteld met onze relatie met het gebed? En hoeveel aanspraak maken wij op de titel ‘abdie, dienaar?

Ik richt mij in deze samenvatting met name naar de jongeren onder ons; welke rol speelt de moskee in jouw leven? En welke rol speel jij voor jouw moskee? Hoeveel van jou tijd besteed je in de moskee? Bezoek jij de moskee van vrijdag tot vrijdag? Of van ramadan tot ramadan? Of ken jij de moskee alleen op feestdagen? Besef je goed beste broeder dat hoeveel jij ook wegblijft van de moskee, er een dag komt dat je naar de moskee gedragen zal worden!

Gebed is de deur naar het succes

En hoe is het gesteld met ons gebed? De deur naar succes op deze wereld en de deur tot succes in het hiernamaals. Het gebed, de sleutel tot het paradijs. Het gebed, de sleutel tot geluk en innerlijke rust. Het gebed, de aanbidding die Allah SWT niet op aarde aan de profeet SAW heeft opgedragen, maar hem tot Zich heeft geroepen om het hem cadeau te geven. De enige aanbidding waarin je direct in contact staat met Allah SWT. De aanbidding waarin je direct alles aan jouw Heer en Schepper kunt vragen en Hij zal het je geven. Besef goed beste broeders en zusters, dat degene die zijn gebed verwaarloost, een enorme fout begaat. Elk gebed die aan je voorbijgaat die je niet verricht, zal je op een dag spijt van krijgen. Alleen heeft spijt geen zin meer op die dag. Dat is de dag dat je je moet verantwoorden voor Allah. Alle smoesjes die we gebruiken om goed te praten dat we ons gebed niet goed verrichten gaan niet op; ik heb geen tijd, ik heb het druk, ik ben nog jong, ik rook nog, ik ga nog uit, ik doe nog veel dingen die haraam zijn enz enz. Begin je gebed te verrichten en bezoek de moskee en je zult zien hoe snel je van al deze obstakels af bent.

Kortom, wees een dienaar van Allah.  Allah SWT heeft je alles gegeven wat je hart begeert, het enige wat jij hoeft terug te doen is je houden aan zijn grenzen en een vriend worden van Allah. Want vergeet niet dat Allah in staat is om zoals Hij jou alles gegeven heeft, ook in staat is alles zo weer weg te nemen.

Moge Allah SWT ons leiden naar Zijn pad en ons doen behoren tot Zijn dienaren. Ameen.