In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle Lof aan de Heer der werelden die ons heeft begunstigd met een gezegend ritueel, een ritueel dat een fundament en een stevig pilaar is binnen het geloof. De gebeden daarin zijn vele malen meer waard en de zonden daarin zijn vele malen erger dan anders. Alle lof aan de Heer der werelden die Zijn dienaren op de meest sublieme wijze aanspoort, motiveert en stimuleert dit ritueel eens in een mensenleven te verrichten mits je daartoe fysiek en financieel in staat bent. Dit gezegende ritueel is de bedevaart.

Ons voorbeeld en leraar Profeet Mohammed saw zei: “O mensen, Allah heeft voor jullie de bedevaart voorgeschreven, verricht deze dus.”

Allah swt zegt: En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, voor degenen die daartoe in staat zijn. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden. [3:97]

Bedevaart om jezelf te zuiveren

Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft ons de bedevaart niet verplicht gesteld om ons te pijnigen of als boetedoening, of dat wij iets kunnen toevoegen aan Zijn Macht en Heerschappij. Allah heeft ons de bedevaart verplicht gesteld ten gunste van onszelf, om onszelf te reinigen, om onze harten te zuiveren en onze ego’s te breken en om het vaandel van het geloof hoog te houden, zoals een moeder haar kroost verplicht stelt te eten en te drinken voor hun eigen welzijn en ontwikkeling.

Allah swt zegt: De Hadj vindt plaats in de bekende maanden. Degene die zich dan tot het verrichten van de Hadj daarin heeft verplicht, (voor hem is er) geen geslachtsgemeenschap, geen zondigheid en geen twist tijdens de Hadj. En wat jullie aan goeds doen. Allah kent het. En neemt proviand mee, en de beste proviand is Taqwa, vreest Mij daarom, O jullie bezitters van verstand.” [2:197]

 Geen enkele moslim met gezond verstand zal ontkennen dat de Hadj een plicht is voor elke moslim en dat het een deel uitmaakt van de fundamenten van de islam. Zelfs wanneer je een klein kind ondervraagt over de Hadj, zal hij jou vertellen dat dit een plicht is. Dit zijn een van de eerste zaken die ieder kind thuis of op school leert. En een van de eerste zaken die iemand leert wanneer hij of zij zich bekeert tot de islam.

Onvergetelijk moment

Jaarlijks verrichten miljoenen moslims de Hadj, moslims uit alle uithoeken van de wereld, van verschillende kleuren en rassen, klein en groot. Wanneer je de mensen die op Hadj zijn geweest vraagt naar hun ervaringen, verandert de blik in hun ogen uit verlangen, en klopt het hart sneller uit liefde, en traant het oog uit gemis terugkijkend naar het mooiste moment uit hun leven, het moment dat zij zijn herboren en ooit weer met een schone lei zijn begonnen. Een walm van geluk en verdriet dringen zich tegelijkertijd in het hart, verlangend naar dat moment waar de relatie met Allah het enige is wat telt.

In surat Al-Hadj zegt Allah hierover: Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen (van Allah) in de harten” [22:32]

Stel de Hadj niet uit

Maar helaas is het ook van de realiteit dat vele moslims onder ons het niet zo nauw hebben met dit verplichte ritueel. Een instelling of een nonchalante houding tov de Hadj dat vaak wordt beschouwd als een niet heel belangrijk ritueel. Men stelt de Hadj, dus een verplichting uit terwijl hij aan de voorwaarden voldoet deze te verrichten. De shaytan heeft het wereldse voor hem mooier gemaakt dan het is terwijl hij wordt weerhouden de mooiste plek in deze wereld te bezoeken. Hij is volledig in de houtgreep genomen door de shaytan, en houdt zich continu bezig met het vergaren van vermogen en zich losgooien in de genietingen die deze dikwijls verdorven wereld te bieden heeft. Niet beseffend dat de tijd verstrijkt, de gezondheid verzwakt en de bezittingen dichter tot de erfgenamen naderen. En dat er een dag zal komen dat spijt misschien niet zal baten. Een excuus die wij vaak horen is, ik zal pas op Hadj gaan als ik stop met bepaalde zonden te plegen en daarvoor berouw toon. Tijd is verstreken, er is geen berouw getoond, geen Hadj verricht en de zonden gaan door. Vaak is dit ook het excuus dat gebruikt wordt om het gebed niet te verrichten of de hijab niet te hoeven te dragen.

 Ook kennen we mensen veelal uit armere landen die heel hun leven uitkijken naar het moment dat zij de Hadj kunnen verrichten. Mensen die vaak geen middelen hebben en op grote afstand leven, maar wel hun best doen om dat doel te bereiken. Leven lang sparen zij voor dit moment waarbij geduld en volharding een grote vereiste is. Hun beloning bij Allah swt is uiteraard anders dan die van mensen die wel de middelen hebben en dicht bij de heilige moskee leven.

Er is geen excuus 

En zo beste broeders en zusters, zijn er talrijke redenen en excuses waarom wij de Hadj niet zouden willen verrichten of op een oudere leeftijd pas willen verrichten. En natuurlijk is het Allah swt die oordeelt over de intenties van de mensen, Hij de Almachtige de Alziende is Degene die de harten van de mensen kent. Maar Allah swt verwacht dat wij ons best doen aan onze verplichte rituelen te voldoen. Moge Allah swt onze intentie zuiveren.

Het niet verrichten van de Hadj terwijl je daartoe in staat bent, is een grote zonde. De imam legt uit dat het bovengenoemde vers duidt op ongeloof (Kufr) wanneer je dit ritueel opzettelijk nalaat.

Er werd aan de Profeet ﷺ gevraagd: “wat is de beste daad?” “Het geloof in Allah en Zijn Profeet antwoordde hij. “En vervolgens”? Werd er gevraagd. “De strijd ten dienste van Allah” “En daarna?” “Een bedevaart die vrij is van elke zonde”. [Bukhari & Muslim]

 

Gezegend en succesvol is degen die de Hadj verricht heeft die vrij is van elke zonde. Op die dag was hij als de dag dat zijn moeder van hem beviel. Vrij van zondes met schone bladzijdes. De succesvolle is degene die na zijn Hadj volledig afstand heeft genomen van zijn zonden en zijn best doet Allah swt te behagen door de schone bladzijden die hij heeft meegekregen zo schoon mogelijk te houden dmv aanbiddingen en gehoorzaamheid aan zijn Schepper. De Profeet saw zei: Wie de bedevaart verricht zonder grove woorden te spreken en zonder schandelijke daden te verrichten, zal opnieuw worden zoals op de dag dat zijn moeder hem ter wereldbracht. [Bukhari & Muslim]

 Je bent niet te jong wanneer je de voorwaarden voldoet

Ondanks dat de Hadj een plicht is voor elke moslim, zijn er vele jongeren die met de gedachte lopen dat zij nog te jong zijn om deze te verrichten. Dit terwijl zij kerngezond zijn en voldoende vermogend zijn dit te verrichten. Jongeren die met de gedachte lopen dat zij eerst goed moeten leven vorens deze stap te nemen, alsof de Hadj hen weerhoudt te leven. Is er een beter leven dan het leven binnen de grenzen van Allah swt? Maar hoeveel dodengebeden hebben wij de afgelopen periode verricht voor jongeren onder de 40 jaar die waarschijnlijk ook de intentie hadden pas op latere leeftijd de Hadj te verrichten terwijl zij dit tijdens hun jeugd konden voldoen.

 Beste dienaren van Allah, wanneer je aan de voorwaarden voldoet de Hadj te verrichten, wacht dan niet. Zuiver je intentie volbreng dit verplichte ritueel voor Allah’s tevredenheid.

Ik vraag Allah swt ons allen in staat te stellen de Hadj te verrichten terwijl wij gezond zijn en dat de beloning niets anders is dan het Paradijs. Allahomma ameen.

Lees ook Arafa