بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Alle lof en dank aan Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle. Hij is Degene Die tot de analfabeten een boodschapper uit hun  midden heeft gezonden, die Zijn Verzen aan hen voordraagt, hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in dwaling verkeerden. 

Moge Allah SWT Zijn zegeningen doen neerdalen over onze geliefde profeet Mohammed ﷺ, zijn familieleden en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.

Beste gelovigen,

Vers 34 in soerat Ibrahim hebben jullie al meerdere malen in de vrijdagpreken en in andere lezingen voorbij horen komen. Het is een vers die je elke preek of lezing als uitgangspunt kunt nemen en de inhoud ervan spreekt voor zich als Allah SWT zegt:

En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen. [14:34]

Allah begunstigt de mens met intellect

Dit vers en alle verzen uit de Koran en alle overleveringen uit de soennah van onze geliefde profeet ﷺ zijn naar de gehele mensheid gericht, omdat de mens begunstigd is met het verstand, omdat de mens begunstigd is met een stel hersenen waarmee hij ontvankelijk is voor de boodschap die de islam brengt, die Allah SWT via zijn boodschapper Mohammed ﷺ de mensheid brengt. Met dit verstand en deze hersenen ontvangen wij de leiding die de Koran en de Soennah ons bieden en zijn wij in staat om keuzes te maken tussen goed en  kwaad en tussen het rechte pad en dwaling, opdat wij Allah SWT uiteindelijk dankbaar kunnen zijn voor deze leiding en Zijn gunsten. Allah SWT zegt over deze ontwikkeling van de mens het volgende:

En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders voortgebracht, terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft voor jullie het gehoor, het zicht en de harten gemaakt, opdat jullie dankbaar zullen zijn [16:78]

Met ons verstand, onze hersenen en onze levende harten kunnen wij, als wij om ons heen kijken hoe het heelal, de planeten, de natuur, de mens en dier en de hele wereld in perfectie aanwezig zijn en tot in de details hun functie hebben zonder dat er conflicten of tekortkomingen zijn in deze schepselen, kunnen wij nadenken en beseffen dat het niet anders kan, dan dat er een Schepper is die dit alles heeft geschapen en dat wij hier op aarde zijn met een doel en een streven en dat dit nooit het eindstation kan zijn. In soerat Aal- Imraan zegt Allah SWT:

Voorwaar, in de schepping van hemelen en aarde en de afwisseling van de nacht en de dag bevinden zich tekenen voor de bezitters van verstand. Degenen die Allah staand, zittend en liggend op hun zij gedenken, en de schepping van hemelen en de aarde overpeinzen: ”oh onze Heer, U heeft dit niet zonder reden geschapen. Verheven bent U. Bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur [14:34]

Dit zijn dus de bezitters van intellect. Zij hebben gekeken naar de schepping van Allah en er over nagedacht en zij beseften dat dit alles niet zonder reden is. Zij onderwierpen zich aan Allah SWT met aanbidding en smeekten om Zijn bescherming.

In de Koran spreekt onze Heer, Allah SWT, ons meerdere malen aan op ons verstand zodat wij zelf de keuze kunnen maken om te volgen of niet te volgen. Om te geloven of niet te geloven.

Gebruik je verstand

En juist in deze tijd waarin wij leven is het gebruik van ons verstand broodnodig. In een tijd waarin elke beweging en elk woord van een moslim op een goudschaaltje gewogen wordt is het des te belangrijker dat wij ons verstand blijven gebruiken en deze niet verspillen en verwaarlozen. Verwaarloos je verstand niet beste broeder en zuster door je hersenen te vullen met zaken die er niet toedoen, verwaarloos je verstand niet door je te storten op dit korte leven op aarde, maar gebruik je verstand en investeer in je hersenen en in het Hiernamaals. Wat je vandaag zaait, zul je morgen na je dood oogsten en daar is het eeuwige en oneindige leven, niet hier.

Zorg ook dat je gelooft met je intellect. Zet je hersenen aan het werk en doe kennis op over je geloof. Wie is Allah SWT?, wie is mijn profeet ﷺ?, waar staat de islam voor?, hoe kan ik een goede ambassadeur zijn van mijn geloof?, wat draag ik bij aan mijn geloof?

Vul je hersenen met kennis en blijf nadenken over de gevolgen van je daden en blijf nadenken over hoe jij in het leven staat en geef niet toe aan de verleidingen van je nefs en de shaytaan, die er uiteindelijk op uit zijn om je hersenen uit schakelen en als een lamme schaap achter je begeertes te laten lopen.

Moge Allah SWT ons laten behoren tot de bewoners van het Paradijs waarin de engelen zullen zeggen: “Salaamoen Alaykoum(vrede zij met jullie) vanwege jullie geduld. Geweldig is de Eindbestemming” [13:24]