Bismillahi Rahmani Raheem.

Allah SWT zegt in soerat An-noor:

Allah wisselt dag en nacht af. Daarin is zeker een les voor degenen die ogen hebben. (24.44)

En in soerat El-Forqaan zegt Allah SWT:

En Hij is het Die de nacht en de dag heeft ingesteld die elkander opvolgen; dit is voor hen die er lering uit willen trekken, of hun dankbaarheid betonen. (25.62)

 Besef van tijd

Beste gelovigen, In het opvolgen van de nacht door de dag en die weer vervolgens door de nacht zitten enorm veel wijze lessen als wij bij dit systeem van Allah SWT zouden stil staan. De dagen volgen elkaar op en na elke laatste dag van de week begint weer een nieuwe week en zo volgen ook de maanden en de jaren elkaar op.

Een praktiserende moslim dient hier te beseffen dat elke minuut van de dag die opgevolgd wordt door een nacht er één minder is in zijn leven die nooit meer terugkomt tot op de dag des Oordeels. Één dag minder om berouw te tonen, één dag minder om Allah SWT te gedenken en één kans minder om jou positie in het paradijs te verdienen.

Dit terwijl de niet gelovige blij en gelukkig is met het verstrijken van de dagen. Wellicht wachtend op een promotie op zijn werk of een andere gebeurtenis in zijn leven waarop hij zich verheugt, niet beseffende dat er een dag voor hem komt, die niet wordt opgevolgd door een nacht, maar dat dat zijn laatste dag is in dit leven, waarna er een andere leven begint in het graf.

Hoe kan het dat iedereen het verloop van de dagen en nachten ervaart, maar dat de ene zich in zijn leven zich voorbereidt op zijn leven ná de dood, terwijl de andere dit leven als het allerbelangrijkste beschouwt en het leven na de dood helemaal uit het oog verloren heeft? Het antwoord lezen wij is Soerat Qaaf:

Daarin is voorwaar een vermaning voor hij die een hart heeft of die luistert en oplettend is.(50.37)

Je kan alleen beseffen dat elke dag, elke week, elke maand en elk jaar die jou gegeven wordt in dit leven een extra kans is om een stapje dichterbij Allah SWT te komen, als je een hart hebt, als je luistert, als je ziet en oplet. Natuurlijk heeft iedereen zintuigen waarmee hij dit kan doen, maar je hebt pas echt een levend hart als die verbonden is met jou Schepper. Je hebt pas echt gehoor als je oor hebt naar datgene waar Allah SWT en zijn profeet jou mee aanspreken. En je hebt pas zicht, als je inziet wat jou doel is in dit korte leventje.

Daarom zegt Allah SWT vaak in de Koran dat er in veel zaken leringen te trekken zijn voor diegene die kunnen nadenken, of diegenen die inzicht hebben, of diegenen die een hart hebben enzovoorts.

Luister naar deze zoveel omvattende woorden van Allah SWT in soerat                               El-hadj waarin Hij spreekt over deze zintuigen:

Hebben zij dan niet op aarde gereisd, zodat zij een hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om er mee te horen? Voorzeker, het zijn niet de ogen die blind zijn, maar het is het hart in (hun) borst dat blind is. (22.46)

Tijd kent geen status

Door het verloop van de dagen en de nachten uit onze leven worden de sterken onder ons zwakker en kunnen de rijken armer worden. Hoeveel mensen zijn op het toppunt van hun kunnen gaan slapen en de volgende dag waren zij getroffen door een ziekte of een zwakte waardoor zij niets meer konden.

Als het om tijd gaat en het verloop van de minuten uit het leven van een moslim en de veranderingen die de tijd met zich mee brengt heeft de profeetﷺ  ons uitvoerig geleerd hoe wij hiermee dienen om te gaan: De profeetﷺ zegt in een overlevering van Ibn abbaas R.A:

“Benut vijf dingen voor vijf anderen: 1: je jeugd voordat je oud wordt, je gezondheid voordat je ziek wordt, je rijkdom voordat je arm wordt, je vrije tijd voordat je het druk hebt, en je leven voordat je dood bent”. [Overgeleverd door Haakim en Al-Bayhaqi].

Keer terug naar Allah

Dus oh jij die de gebeden niet verricht, en oh jij die zijn lusten achterna loopt, en oh jij die zijn ogen bezighoudt met het kijken naar wat haraam is, en oh jij waarvan het hart al dood is door alle overtredingen en kwaad, en oh jij die zijn weekenden vult met uitgaan, alcohol en drugs, en oh jij die denkt dat het nog steeds geen tijd is om je hoofddoek te dragen en je lichaam te bedekken en oh jij volop geniet van het aardse leven en alles voor elkaar heeft zonder te beseffen dat dit allemaal tijdelijk is en je graf een brug is naar je eeuwige leven?

Wanneer keer jij terug naar Allah, wanneer is het tijd om berouw te tonen, wanneer is de tijd rijp genoeg voor jou om je te richten op het leven na je leven?

Keer terug naar Allah beste gelovigen, voordat er een dag komt dat je zou smeken om terug te komen naar dit leven om maar één gebed te verrichten, om maar één goede daad te doen, maar dat er geen tweede kans is na je dood. Grijp daarom deze kans vandaag de dag nu je nog leeft.

Moge Allah SWT ons in staat stellen berouw te tonen voordat de dag komt dat er geen berouw meer mogelijk is. Ameen.