Alle lof behoort tot Allah de meest barmhartige, de meest genadevolle en moge Allah zijn gebeden schenken aan onze profeet Mohammed vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


Beste geliefde mensen:

 

In navolging van de reeks vrijdagpreken van de afgelopen weken over de reis van het aardse leven naar het hiernamaals, nemen we vandaag een belangrijk onderwerp in behandeling en dat is “het graf, de vergeten waarheid”.

Het is een angstwekkende en bevreesde werkelijkheid die door vele mensen wordt vergeten en verwaarloosd behalve de vrome godvrezende dienaren die zich aan deze waarheid blijven herdenken.

 

Vandaag staan we stil bij het moment van het graf en wat de koran en soenna hierover zeggen en hoe de vrome voorgangers hiermee omgingen. Aan alles komt een einde en zo ook aan ons leven en dan zal het moment, vroeg of laat, ooit aanbreken waarin ons lichaam voor eeuwigheid in het graf gelegd gaat worden tot de dag der opstanding.

 

Het graf is die smalle angstige donkere plek waar de mens niet op gezelschap, vriend, of anderen kan rekenen. De plek waarin heimwee, isolement en onbevredigd verlangen centraal staan. Het enige gezelschap dat meetelt in het graf, zijn de verrichte daden in het leven waarmee de vrome dienaar zich kan versterken in zijn graf.

 

Het graf “de vergeten waarheid”, is het plekje dat stille, onbeweeglijk, vredige en zachte lichamen herbergt. Het is een plaats van verrotte menselijke skeletten die door aarde zijn vergaan, waar geen enkel teken is van functionerende lichaamsdelen en waar stilte heer en meester is. Het graf is de vernietigende klap, de mokerslag van hoofd en lichaam waar geen ontkomen aan is. De plek waar het menselijke lichaam machteloos door de wormen wordt tenietgedaan.

 

Het graf is het gemeenschappelijk land van hoogheden, zwakkeren, rijken, armen, welgeslaagde vrome dienaren en niet gelovige verliezende dienaren. Het graf is de rechtbank waarin vragen en antwoorden worden gegeven, verantwoording moet worden afgelegd hoe de mens omging met de goddelijke bevelen in het aardse leven.

Het graf is moment van zware beproevingen en zenuwslopende momenten voor sommigen. Echter zal de vrome dienaar door Allah voorzien worden van zelfvertrouwen en zekerheid opdat hij standvastig kan zijn. Het graf “de vergeten waarheid” is het eerste vertrekpunt in de lange reis naar het hiernamaals. Het is een startplek naar het paradijs of naar het hellevuur, moge Allah ons allen dat doen vermijden.

 

In een overlevering zegt profeet Mohammed vrede zij met hem “het graf is het eerste huis onderweg naar het hiernamaals. Wanneer de dienaar de redding treft in het graf, dan zal hij in de periode erna in gerustheid blijven liggen maar wanneer het anders is, zal hij het erg zwaar krijgen”

 

Beste vrome dienaren,

Blijf denken aan het onbetwistbare moment dat je gelegd wordt in je graf terwijl familie, naasten, vrienden en kennissen jou in isolement achterlaten. De dode begraven dienaar hoort nog wel de voetstappen van de mee gelopen mensen zoals de profeet vrede zij met hem dit heeft bevestigd in vele overleveringen.

 

Op dat moment loopt iedereen weg terwijl het geluid van de voetstappen langzamerhand gedempt raakt totdat er volledige stilte heerst in je graf. Het is een tijdstip van verlatenheid, eenzaamheid, isolement, absolute duisternis waarin je wel toegesproken zult worden door de randen van het graf dat zegt “Oh de zoon van Adam, hoe kun je mij vergeten zijn terwijl ik het huis ben waarin je zult vergaan, het huis van wormen en eenzaamheid” het enige gezelschap waar de vrome dienaar op kan rekenen, zijn de goede daden.

 

In een overlevering zegt de profeet vrede zij met hem “De vrome dienaar in zijn kist onderweg naar het graf zegt haast te willen naar zijn graf. Eenmaal in het graf te zijn, spreekt de aarde hem toe en zegtop mijn oppervlak had ik jou lief en in mijn bodem zal ik je nog intenser liefhebben. Tegen de ongelovige zegt de aarde “op mijn oppervlak haatte ik jou en in mijn bodem zal ik je nog meer haten” Einde overlevering.

 

Beste gelovigen

De vele gehoorde vermaningen over het moment van het graf “de vergeten waarheid” moet de wijze vrome dienaar zijn hart en verstand aan het denken zetten. De gelukkige is diegene die luistert, overpeinst en overgaat tot uitvoering op de werkvloer. Zolang we nog op het aardse leven zijn, hebben we nog rijke kansen en mogelijkheden de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor ons graf.

 

Het verrichten van goede daden volgens de koran en het volgen van de levensloop van onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem is onze enige hoop en redding. Met de wil van Allah de verhevene zal de vrome dienaar het moment van het graf kunnen welslagen.

 

Moge Allah ons leiden naar het pad der vrome dienaren, het graf een startpunt naar het paradijs te doen schenken en ons het hellevuur te doen vermijden Amien.