بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste dienaren van Allah. Indien je de Arabische taal goed beheerst, besef dan dat je de taal van de koran en de taal van de islam beheerst. Besef dat je de taal van de laatste boodschap die naar de mensheid is gestuurd beheerst. Is dit niet een ware gunst waarvoor je Allah swt dankbaarheid moet tonen. Het is de Arabische taal die ten grondslag lag aan een van de meest ontwikkelde beschavingen in de menselijk geschiedenis.   

Dit is de taal die door Allah swt wordt beschermd dmv het beschermen van de koran waarover Hij zegt: Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken. [15:9]

Zouden naties trots zijn op hun talen moeten zijn, dan zouden de moslims de meest trotste mensen moeten zijn die op deze aardbol lopen omdat Allah hen heeft uitverkoren Zijn dienaren te zijn met de Arabische taal. Want dit is de taal die Allah heeft uitverkoren als de taal voor het laatste Boek met de laatste Boodschap aan de laatste Boodschapper  صلى الله عليه وسلم. Allah Zegt: “En voorwaar, het (de Koran) is zeker een Neerzending van de Heer van de werelden. Waarmee de betrouwbare Roeh (Gabriel) neerdaalde. Op jouw hart (o Mohammed), opdat jij tot de waarschuwen zult behoren. (Deze Koran is neergezonden) in een duidelijke Arabische taal”. [26:192-195]

adv de Arabische taal heeft de Koran de mens in staat gesteld zijn denkvermogen en intellect verder te ontwikkelen en zo een brug te slaan tussen het verstand en ditzelfde verstand aan te zetten tot handelen. Allah swt zegt: Voorwaar Wij hebben (de Koran) neergezonden als een Arabische Koran opdat jullie zullen nadenken. [12:2]

En zo hebben de moslims door de eeuwen heen bewapend met de Arabische taal hun intellect nuttig gebruikt voor wereldse zaken ten dienste van de gehele mensheid en de Woorden van Allah overpeinsd en Hem op de best mogelijke manier aanbeden en gehoorzaamd. Wanneer de vrome dienaar van Allah de islam goed wilt bestuderen en streeft naar Godvrezendheid, dan is dit alleen te behalen door de Arabische taal te beheersen, de sleutel die de gesloten deuren van pure kennis en zuivere zaligheid opent voor hen die nadenken en willen begrijpen.

Zelfs wanneer je de Arabische taal niet beheerst noch begrijpt, komt jouw hart tot rust wanneer je de Koran gereciteerd hoort. Het feit al dat de Koran in het Arabisch is, is voor ons het bewijs dat deze taal niet te evenaren is. In surat Az-Zumar zegt Allah swt: Een Arabische Koran zonder enige afwijking, opdat zij (Allah) zullen vrezen. [39:28]

Beste dienaren van Allah, het is geen geheim dat de meesten van ons van de Arabische taal geen prioriteit maken. Het feit dat de vrijdagpreek op dit moment voor jou naar het Nederlands wordt vertaald is het bewijs daarvan. Beseffen wij dan niet dat wanneer wij de Arabische taal niet beheersen ook de toegang tot de Woorden van Allah niet kunnen verschaffen. Beseffen wij dan niet dat we de zoetheid van de koran mislopen. Denk vooral niet dat je de zoetheid hebt geproefd wanneer je de koran in een andere taal hebt gelezen dan de Arabische taal. De metgezellen waren continu bezig hun taal te verbeteren in schrift en spraak en leerden dit ook aan hun kinderen. Het is daarom van essentieel belang dat wij deze taal leren en tot ons nemen. enkele manieren om dit te doen zijn:

  1. Zoveel mogelijk de Arabische taal spreken in ons dagelijkse leven en binnen het gezinsleven.
  2. Gebruik de Arabische taal in jouw contact met anderen via de telefoon of email.
  3. Het onderwijzen van onze kinderen in de Arabische taal met de juiste middelen. zo veel mogelijk  met hen in het Arabisch te communiceren en hen de Koran te onderwijzen.
  4. Het voorlezen van Arabischtalige boeken opdat zij hun woordenschat kunnen verrijken.

Geliefde broeders en zusters, De Arabische taal is onze identiteit die wij dienen te beschermen en te behouden. Een identiteit waarmee Allah swt Zijn dienaren heeft begunstigd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van ons allen deze taal een prioriteit te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders hun kinderen deze taal te onderwijzen en een beroep te doen op de instanties, scholen en moskeeën die deze taal onderwijzen. Het is deze taal die ons als gemeenschap verbindt en dichter bij Allah swt zal brengen. Indien wij de Arabische taal verwaarlozen, verwaarlozen wij onze religie.

Moge Allah swt het ons vergemakkelijken deze taal te leren en te onderwijzen opdat we dichter tot Hem zullen komen.