In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 Alle lof aan Allah,de Almachtige. We prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Wie geleid wordt door Allah,die kent geen dwaling, en wie Allah laat dwalen er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, zonder toekenning van enige deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed ﷺ Zijn dienaar en boodschapper is.

 

De Profeetﷺ had het beste gedrag

Beste gelovigen,

Eén van de allerbelangrijkste zaken waar de islam op gebaseerd is, is de omgang van de moslim. Zijn omgang met zijn Schepper enerzijds en zijn omgang met zijn omgeving anderzijds. Beide relaties, dus zowel met Allah, als met de medemensen om ons heen, worden gekenmerkt door ons gedrag, onze karaktereigenschappen en onze omgangsvormen. Deze kunnen perfect zijn, matig, of slecht. Als we willen weten hoe perfecte eigenschappen zijn en hoe een perfect karakter is, komen we uit bij hét voorbeeld voor de mensheid bij uitstek; onze geliefde profeet ﷺ die in een hadith zegt:

 “Ik ben slechts gestuurd om de goede manieren te vervolmaken”

 

In een andere hadith zegt hij ﷺ: “Niets weegt zwaarder op de balans van de gelovige op dag des Oordeels dan goede manieren, en Allah verafschuwt de onzedelijke en de onfatsoenlijke”

In vele andere overleveringen leren wij hoe belangrijk ‘husn el goloeq’ (goede manieren) zijn. Behalve dat de profeet ﷺ in zijn hele levensloop laat zien hoe perfect hij omging met de mensen en hoe behulpzaam, eerlijk, betrouwbaar, zacht en vriendelijk hij zelf was, leren wij ook dat degene die het dichtst bij hem zullen zijn in het Paradijs en degene van wie hij het meest houdt, de mensen zijn die de meeste goede eigenschappen en gedrag hebben.

Kortom; ons geloof en goed gedrag zijn één en dezelfde. Zonder goede manieren en goed gedrag heb je geen islam en zonder islam zijn je karaktereigenschappen nooit compleet.

De vier principes van de goede manieren

In het algemeen kunnen we stellen dat goede manieren gestoeld zijn op vier basiseigenschappen; geduld, kuisheid, moed en rechtvaardigheid.

1: Geduld zorgt ervoor dat je eerst zaken tegen elkaar afweegt, dat je je woede onder controle houdt, dat je kan vergeven, dat je zacht en vriendelijk kan zijn, dat je je ogen neerslaat en niet roekeloos bent.

2: Kuisheid staat aan het hoofd van vele goed gedrag; het zorgt voor eerlijkheid en bescheidenheid, het zorgt voor vroomheid en tevredenheid met wat je hebt, het zorgt voor nederigheid en helpt je om altijd te blijven zoeken naar kennis.

3: Moed is een eigenschap die ervoor zorgt dat je je eigenwaarde niet verliest, dat je vrijgevig bent op het pad van Allah, dat je onbaatzuchtig bent, dat je jezelf afrekent en de spiegel voorhoudt en je je eigen behoeftes onder controle houdt.

4:Rechtvaardigheid zorgt voor een eerlijke onderhoud, zorgt voor een balans tussen gierigheid en verspilling van je vermogen, zorgt voor eerlijkheid, goede buurschap goede vriendschap en zorgt ervoor dat je niets of niemand onrecht aandoet.

Dit zijn vier karaktereigenschappen die je zullen helpen vele andere goede eigenschappen te verkrijgen die je band met jou Schepper zullen verbeteren, maar ook je relatie met je medemensen. Daar tegenover staan vier eigenschappen. Als je deze karaktereigenschappen hebt, zal jou gedrag slecht zijn met zowel Allah, als met je omgeving:

Onwetendheid, onrechtvaardigheid, behoeftigheid en boosheid. Deze eigenschappen hebben als gevolg ongeloof, gierigheid, valsheid, bedriegen en liegen, hoogmoed en jaloezie en zelfs tot moord en verderf.

Vervolmaak jouw imaan

Om onze imaan te vervolmaken dienen wij dus aan ons gedrag en aan onze eigenschappen te werken. De profeet SAW zegt in een hadith:

“De beste gelovige in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen”

Verander jouw gedrag van slecht naar goed

Hoe kan iemand zijn gedrag en karakter veranderen van slecht naar goed? Dit kan alleen als er een sterke vastenberadenheid en een sterke wilskracht is. Als iemand écht graag wilt en vastberaden is een draai te geven aan wie hij is en hoe hij of zij is. Dan kan dat zeker;

Neem een voorbeeld aan- en verdiep je in het leven van de profeet ﷺ en van zijn vrome metgezellen, zorg dat je je band met Allah aanhaalt en Hem gehoorzaamt, doe veel du’a voor jezelf en wees geduldig. Het veranderen van gedrag vraagt om een strijd met je zelf en een lange adem.

Ibn alqasim, een student van Imam Malik heeft gezegd:

“Ik heb imam Malik twintig jaar vergezeld. Ik heb er 18 jaar over gedaan om goed gedrag van hem te leren en ik heb er twee jaar over gedaan om zijn kennis van hem te leren”

 

En tot slot misschien wel de eerste stap die je moet zetten; kijk naar je omgeving, wie zijn je vrienden, met wie ga je om, van wie neem je gedrag over? Wie zijn je voorbeelden.

De profeet ﷺ zegt hierover: “Een man is geneigd het geloof van zijn beste vriend te volgen, laat eenieder van jullie dus opletten wie hij neemt als beste vriend.”

 Ya Allah, Verbeter onze eigenschappen en stel ons in staat om door ons gedrag en eigenschappen ambassadeurs te zijn voor uw geloof. Amien