بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste dienaren van Allah, de mensen zijn divers in hun gedragingen en moralen. de een in zijn moed en de ander in zijn nobele karakter en weer de ander in zijn waarachtigheid en vertrouwen, en dit zijn eigenschappen die Allah swt en zijn Boodschapper  صلى الله عليه وسلم   tevreden stellen.

De profeet  صلى الله عليه وسلم  heeft de beschaamdheid zo hoog in het vaandel staan dat hij  صلى الله عليه وسلم   het tot een onderdeel heeft gemaakt waardoor de beschaamdheid en geloof onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Beschaamdheid is het kenmerk van de islam

Aboe Hurayrah overlevert dat de profeet  صلى الله عليه وسلم   heeft gezegd: “Imaan (dus onze islaam) bestaat uit 73 onderdelen: het allerhoogste onderdeel van imaan is de geloofsgetuigenis en het laagste onderdeel van imaan is het weghalen van een tak op de weg, en beschaamdheid is een onderdeel van imaan.’ (Moslim en Boekhari).”

Sommigen zeiden; wie  beschaamdheid tot zijn kledingstuk (figuurlijk) maakt, zal niemand hem van zedeloosheid betichten. Religieus gezien is beschaamdheid een karaktereigenschap dat er toe leidt dat de persoon het slechte achterwege laat en dat de persoon ervan weerhoudt om de rechten van anderen te schenden. Vandaar dat de profeet  صلى الله عليه وسلم   in een andere overlevering te kennen gaf dat beschaamdheid in al haar gedaantes als goed kan worden ervaren. Wel betreft het hier een schaamtegevoel dat in overeenstemming is met het geloof.

Omar ibn Al-Khattan zei: “Wie zijn beschaamdheid verlaagt, verlaagt zijn vroomheid. en wie zijn vroomheid heeft verlaagd, heeft zijn hart gedood”

Beschaamdheid geliefde broeders en zusters, is een eigenschap dat de weg effent en vergemakkelijkt naar andere onderdelen van het geloof, het vormt de brug naar het nakomen van de voorschriften die door Allah en Zijn Boodschapper  صلى الله عليه وسلم  zijn vastgelegd. Het feit dat deze eigenschap als enige wordt genoemd in de zo juist genoemde overlevering, geeft aan dat deze eigenschap van grote waarde is die we zouden moeten koesteren indien we deze bezitten, en ons zorgen zouden moeten maken indien wij deze niet bezitten. het niet bezitten van beschaamdheid kan ertoe leiden dat je Allah swt de rug toekeert door in de zonden te vervallen. Beschouw de beschaamdheid als een alarmbelletje dat gaat rinkelen wanneer je in de buurt komt van het plegen van een zonde.

Hoe gedraag jij je bij anderen?

Stel je eens voor dat je met een vriend waar je respect voor hebt over straat loopt, je zult je inhouden en geen daden verrichten die beschamend zijn. Stel je eens voor dat je met de imam van jouw moskee over straat loopt, dan zul je je voorbeeldig gedragen omdat je naast iemand loopt met hoog aanzien en je van je beste kant wilt laten zien. Stel je eens voor dat je naast de beste persoon die ooit heeft geleefd Mohammed  صلى الله عليه وسلم  over straat loopt, bij Allah hoe zul je je dan gedragen? Je zou uit beschaamdheid hem niet kunnen aankijken, niet uit jezelf tegen hem kunnen spreken, je zou er alles aan doen hem te beschermen en het beste van jou laten zien. Wat te denken over de Schepper van dit alles die ons 24uur ziet waar we ook zijn met wie wij ook zijn, hoe is onze beschaamdheid jegens Hem wanneer wij alleen zijn met Hem? Wanneer je beschaamdheid hebt wanneer je alleen bent, weet dan dat je op de juiste weg bent. En ja, we schamen ons ook voor de mensen. We doen veel dingen wanneer we alleen zijn om onze zonden niet bloot te stellen aan anderen. zonden blijven zonden en fouten blijven fouten. Maar het is beter je zonden te bedekken dan ze openbaar te maken. Zonden openbaar maken kan ertoe leiden dat anderen dit kopiëren of over jou roddelen en lasteren. kortom, hoe meer je beschaamdheid je hebt hoe meer imaan je bezit en andersom.

Allah swt zegt: “Vervolgens kwam één van hen (een van de twee vrouwen) schaamtevol naar hem toe lopen. Zij zei: Waarlijk mijn vader nodigt jou uit om jou te belonen omdat jij vor ons te drinken hebt gegeven.” [28:25]

Beschaamdheid van de metgezellen

De metgezellen van de profeet  صلى الله عليه وسلم  bereikten een niveau van beschaamdheid dat zelfs de engelen zich schaamden voor sommige metgezellen سبحان الله . Er is overgeleverd van de moeder der gelovigen Aishah dat zij gezegd heeft: ,,De Boodschapper van Allah (vzmh) lag in mijn huis terwijl zijn dijen of scheenbenen ontbloot waren, waarop Aboe Bakr om toestemming vroeg en hij (de Profeet) gaf hem toestemming en hij (de Profeet) verkeerde in dezelfde toestand. Zij spraken en vervolgens vroeg Umar om toestemming en hij gaf hem toestemming en hij (verkeerde) in hetzelfde en zij spraken. Vervolgens vroeg Uthmaan om toestemming waarop de Boodschapper van Allah ging zitten en zijn kleding recht maakte en hij (Uthmaan) kwam binnen en zij spraken. Toen hij wegging zei Aishah: “Aboe Bakr kwam binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam Umar binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam Uthmaan binnen en ging je zitten en trok je jou kleren recht! Hij (de Profeet) zei: “Moet ik mij niet schamen voor een man waar de engelen zich voor schamen”.

En de Profeet (vzmh) heeft gezegd: ,,Uthmaan is degene met het meeste schaamtegevoel van mijn gemeenschap.” Het is een geweldige karaktereigenschap waarvoor Uthmaan door de Profeet (vzmh) geprezen is. Vraag jezelf af hoe geweldig deze man wel niet moet zijn als zelfs de engelen zich voor hem schamen!!. Het is een karaktereigenschap die de moslimgemeenschap vandaag ontzettend mist. Er bestaat nauwelijks schaamtegevoel onder de jongeren meer.

Moge Allah swt ons voorzien van oprechte beschaamdheid en ons hiernaar doen handelen opdat wij Hem tevreden zullen ontmoeten.