بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed ﷺ.

Beste dienaren van Allah,

Vorige week hebben wij stilgestaan bij nog een eigenschap van de dienaren van de Meest Barmhartige, de ‘ibaad Arrahmaan, zoals beschreven in de opsomming waarin Allah SWT hen beschrijft in soerat Al Furqaan: “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig, noch ontucht plegen…”(25:68)

 Vandaag zullen wij nog verder inzoomen op deze verderfelijke ziekte die funest is voor een samenleving. Een ziekte die een grote bedreiging vormt voor de hoeksteen van een geslaagde maatschappij: het gezin. Een ziekte die de waardigheid van de mens teniet doet. En dat is wat ontucht (zina) is: een ziekte die het gezin en de samenleving kapot maakt. En daarom roept Allah ons in de koran op hier verre van te blijven zoals hij in soerat Al Israa zegt: “En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.” (: 32)

De imam heeft vandaag een opsomming gemaakt van de zaken die leiden tot zina en hij heeft een opsomming gemaakt van de zeer schadelijke effecten van zina op de pleger van zina zelf, maar ook op de gehele samenleving.

 

Aanleidingen tot zina of zaken die zina toegankelijk maken en waar wij onszelf voor moeten behoeden zijn:

 1. Het ontbreken van godsvrees en respect voor Allah SWT en het ontbreken van het besef dat hoe afgezonderd jij ook van de mensen bent, Allah altijd ziet en weet wat jij doet.
 2. Onwetendheid over het eigen geloof en welk gedrag wel en niet past binnen de grenzen die de Koran en de Soenna stellen.
 3. Het dragen van aanstootgevende kleding en zelfs het dragen van een hoofddoek die bedoeld is om het ander geslacht te verleiden. Dit terwijl de hijaab bedoeld is om kuisheid te bewaken.
 4. Het niet houden aan de richtlijnen die gelden voor de omgang tussen mannen en vrouwen in het dagelijkse leven zoals het niet onnodig alleen reizen voor een vrouw, het voorkomen van ‘al-goelwa’; dat een man en een vrouw alleen en afgezonderd zich in een ruimte bevinden.

Een hele makkelijke weg naar zina zijn gemengde schooluitjes naar het buitenland, vakanties met vrienden en vriendinnen naar een warm oord enz.

 1. Het gebruiken van social media om contacten te maken met mensen van het ander geslacht. Foto’s met verleidelijke blikken en aanstootgevende kleding vullen de smartphone-schermen en roepen op tot onzedelijk gedrag.
 2. Het ontbreken van een juiste islamitische opvoeding en gebroken gezinnen door de vele scheidingen.
 3. Het moeilijk maken door ouders om hun kinderen te laten trouwen door een veel te hoge bruidschat te vragen, te dwingen met iemand te trouwen zonder instemming van de gehuwden zelf en andere vormen van drempels opwerpen om hun dochter of zoon niet te laten trouwen. Daartegenover zijn de wegen naar zina juist heel goedkoop en makkelijk en liggen er voor het voor het grijpen.
 4. Het overtreden van veel grenzen van Allah in het dagelijkse leven: liegen, bedriegen, alchohol nuttigen, gokken, stelen en drugs gebruiken of verkopen. Allemaal zaken die de weg naar zina vrij en gemakkelijk maken.

 

Dit zijn kort samengevat een aantal zaken die leiden of kunnen leiden naar deze verderfelijke gewoonte waarin helaas veel van onze jongeren en ouderen in vervallen.

Laten we kijken naar de gevolgen van zina:

 

 1. Zina roept de woede van Allah af op de pleger ervan en het sluit de weg naar Allah totaal af. En ook al klopt het hart van een zina-pleger. In werkelijkheid is zijn hart dood.
 2. Zina zorgt ervooor dat de zoetheid van aanbiddingen als koran lezen, bidden en du’a verrichten er niet meer is, omdat met zina de imaan in het hart afsterft.
 3. De pleger van zina zal een arme en lustenloze leven leiden en het effect van zina is te zien op zijn gezicht doordat het somber is.
 4. Zina kan leiden tot andere gruwelijkheden zooals moord en zelfs tot kufr, tot afvalligheid.
 5. Zina vernietigt gezinnen, laat kinderen als wezen opgroeien en zorgt voor incest en het opgroeien van kinderen zonder identiteit.
 6. En zina leidt tot het verspreiden van ernstige ziekten.

 Beste gelovigen, dit gehoord hebbende rest ons maar één taak:

Berouw tonen en terugkeren naar Allah SWT en het vasthouden aan onze islamitische principes. Deze zaken overkomen niet iemand die ten alle tijde beseft dat Allah de Verhevene noch moe wordt, noch sluimer, noch slaap Hem treft. En dat er op elke schouder van ons een engel is die alles opschrijft wat wij doen, zodat op de dag des Oordeels, als wij voor onze Schepper staan, wij dit geschreven boek zullen moeten aannemen met onze rechterhand, of met onze linkerhand of achter onze rug om, naar gelang onze daden in deze dunia.

Moge Allah SWT ons behoeden van zina, en ons terug doen laten keren naar onze Koran en onze Soennah en ons laten behoren tot diegenen die hun boeken met hun rechterhand zullen aannemen op de dag des oordeels.