بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed ﷺ.

Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft ons de Islam volmaakt gegeven zonder gebreken. En is gekomen om onze zeden te perfectioneren en om ons te zuiveren van allerlei onreinheden. Want Allah is rein en houdt van reinheid. De Profeet saw zei: Ik ben slechts gestuurd om de edelste zeden te voltooien.

 In een tijd als deze, waarin naaktheid de regel is geworden en het de titel van “de ultieme vrijheid” draagt, wordt kuisheid en de zuivere zeden waarmee de meest zuivere persoon Mohammed ﷺ mee is gekomen onderdrukt en overschaduwd door deze verdorvenheid. De verdorvenheid die wij “Zina” noemen. Deze verdorvenheid heeft niet alleen de Westerse samenleving ansich getroffen, maar is spijtig genoeg ook de moslim huiskamers binnengedrongen, heeft de gezinnen beinvloed, de kinderen in hun greep genomen en zo de hoeksteen van de samenleving vernietigd. Waar vroeger de eerste generatie moslimvrouwen, niet eens van het vensterraam durfden te kijken uit schaamte, pronkt nu ieder venster op socialmedia met foto’s van zusters op hun mooist met de meest gewaagde blikken en outfits, niet vermoedend dat ze in staat van zina verkeren. Waarbij vervolgens de zgn vrome broeders massaal de foto’s kunnen liken en de nog vromere met MachaAllah reageren.

Zina behoort tot een van de grootste en meest verdorven zonden die je als dienaar van Allah kunt plegen. Het hoort in het rijtje van Shirk en moord. Deze conclusie trekken de geleerden uit het volgende vers waarin Allah swt zegt: “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet, zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht..”. [25:68-70]

 

Zina heeft een verwoestend effect

Zina heeft een verwoestend effect op degene die het pleegt, op degene op wie het wordt toepast, op de samenleving en op de relaties. Imam Ahmad (rh) zei: “Ik ken na moord geen grotere zonde dan zina (ontucht).

Beste dienaren van Allah, Niemand kan ontkennen dat het tegenwoordig moeilijk is om je er geheel van af te wenden. Maar als wij de tevredenheid van Allah swt willen verdienen en in rangen verheven willen worden, dienen wij er alles aan te doen dit te bewerkstelligen en ons ver te houden van deze verdorvenheid. Allah swt bevestigt ons dat het moeilijk is en juist daarom rijkelijk beloond zullen worden. Hij zegt: En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt”. Ook zegt Hij: “En nadert niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg (wat iemand naar de Hel leidt, tenzij Allah hem vergeeft).” [17:32]

 De profeet ﷺ heeft ook gezegd: “Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allah de Verhevene, dan een druppel sperma die een man brengt in de baarmoeder van een vrouw die niet wettig is voor hem.” (Al-Boekhaarie, Kitaaboe l-H’oedoed.)

 

Blijf ver van zina

Maar hoe kunnen wij ons ver houden van ontucht (zina)? Dit kunnen we doen door Allah swt te gehoorzamen, goede daden te verrichten, in de voetsporen van de profeet ﷺ te treden, kennis op te doen en de consequenties ervan te overpeinzen. Want de imaan verdwijnt direct uit het hart wanneer je je aan ontucht schuldig maakt. Het is ook vooral belangrijk te weten wat jouw tot ontucht kan leiden. Zoals bepaalde plekken waar men naartoe gaat, het beluisteren van muziek, het jezelf op bepaalde manier tentoonstellen, het bekijken van bepaalde beeldmaterialen, het onderhouden van contacten met het andere geslacht. Dit alles leidt er langzaam toe dat jij in ontucht (zina) vervalt. En onderschat vooral social media niet waarin je niet meetelt als je jezelf niet uitbundig uitbeeldt. De Profeet ﷺ zei: Wie mij garandeert dat hij beschermt wat tussen zijn lippen (tong) zit en wat tussen zijn dijen zit, hem garandeer ik het paradijs.

 

 

Vaak zoeken wij de oplossingen in zaken die ons soms nog dieper doen zakken, terwijl de profeet saw met de oplossingen kwam. Wie anders dan hij saw geeft meer om jou en mij dat wij zijn advies niet volgen? Hij saw heeft ons geadviseerd dat de vrouwen hun hijab trots en correct moeten dragen, zich niet moeten vermengen met het andere geslacht, zich niet overdreven moeten kleden en niet onnodig vaak buitenshuis te zijn. Al deze adviezen zijn er om onze vrouwen te beschermen.

 En zoek jullie toevlucht tot jullie Heer voor bescherming tegen deze zaken zodat je het success zowel hier als in het hiernamaals zult behalen zoals een boer zaait en oogst.

 

De Profeet ﷺ zei: “Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een daarvan is: Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

Moge Allah swt ons beschermen tegen deze verdorvenheden en vragen Hem ons sterk te maken tegen deze ziekten.