بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed ﷺ.

Met de wil van Allah SWT behandelen wij vandaag de zevende eigenschap van de dienaren van de Meest Barmhartige; de ‘ibaad Arrahmaan. En deze eigenschap is meer dan ooit tevoren van toepassing in de huidige tijd waarin wij leven. Waarin een toename is van moord en doodslag zowel onder de moslims, als overal op de wereld. In de reeks van eigenschappen van ‘ibaad Arrahmaan zegt Allah SWT: … en diegene die geen ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig…(25:68)

Een leven heeft een hoge positie bij Allah

Het menselijk leven heeft bij Allah SWT een bijzonder hoge positie en de ziel van een moslim is enorm waardevol bij Allah SWT. In onze shari’a, de grondrechten van de islam, heeft het leven van een mens een grote bescherming.

Deze waarde en bescherming die Allah SWT heeft toegekend aan het menselijk leven wordt ondermijnd en bedreigd zodra mensen elkaar gaan doden en zodra wij op eigen houtje elkaars bloed laten vloeien. In een overlevering zegt de profeet ﷺ: “Waarlijk, jullie bloed, rijkdom en eer is voor jullie heilig, zo heilig als deze dag van jullie, in deze maand van jullie en in dit land van jullie.”

Niemand heeft het recht om een ander, moslim of niet moslim, het leven te ontnemen behalve dat het door de Schepper van dat leven zelf is bepaald. In het boek Almoewatta van imam Malik R.A. lezen wij dat Omar ibn Alkhattaab RA in zijn hoedanigheid als rechter een groep van 5 of 7 mannen veroordeeld heeft tot de dood, omdat zij in het geniep, dus stiekem, een man hebben vermoord en dit hebben geprobeerd te verdoezelen.

Allah SWT zegt in soerat al- Maaidah: Daarom hebben wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt, niet zijnde als vergelding voor moord, of om verderf te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven…(5:32)

En het lot dat iemand staat te wachten die bloed laat vloeien zonder daar recht toe te hebben beschrijft Allah SWT in soerat An-nisaa: En wie een gelovige opzettelijk doodt; zijn bestraffing is de Hel, waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige bestraffing voorbereid. (4:93)

 Wie doodt, is verloren

Kortom, zowel in dit leven als in het hiernamaals is degene die zich schuldig maakt aan deze misdaad verloren. En hoe kan het ook anders; wanneer iemand onterecht besluit het keven dat Allah SWT heeft geschapen te doden, kinderen hun ouders te ontnemen, ouders hun kind te ontnemen, vrouwen weduwe te maken en gezinnen kapot te maken. Soms om een uit de hand gelopen ruzie, soms een simpele meningsverschil of misverstand en soms omdat men het recht in eigen hand wilt nemen zonder enige kennis te hebben van wat recht en wat onrecht is. Daarom beste gelovigen moeten wij elkaar aanspreken op ons gedrag en de ziel die door Allah SWT zo hoog heeft, te respecteren. Het antwoord op onrecht is niet gewetenloos doden en bloed laten vloeien. Dat is niet de barmhartige en rechtvaardige islam waar onze geliefde profeet ﷺ mee gekomen is.

Redenen die aangegrepen worden om te moorden zijn er vandaag de dag voldoende; chaos en onenigheid tussen groepen wordt bevorderd, men wil voor eigen rechter spelen om onrecht te vergelden, men draagt bij voorbaat al wapens mee en van bloed vloeien is een competitie gemaakt moge Allah SWT ons allen hiervan behoeden. De profeet ﷺ zegt in een overlevering waarin hij de metgezellen toespreekt over het naderende Uur het volgende:

 “Bij de nadering van het Uur zal er onrust en verderf zijn”. Zij zeiden: “welke onrust en verderf?” Hij zei: “moord. Niet dat jullie de aanbidders van afgoderij doden, maar dat jullie elkaar doden, totdat iemand zijn buren doodt en zijn broer doodt en zijn oom doodt en zijn neef doodt”. Zij zeiden: “zijn wij op dat moment bij ons verstand?” Hij zei: het verstand van diegene uit die tijd zal vergaan en er zullen mensen volgen die beweren ergens mee bezig te zijn, maar ze zijn nergens mee bezig”. (Aljami’ As-sagheer van imam Souyuti)

Vrees Allah beste gelovigen, en vrees de dag dat wij voor onze Heer staan om ons te verantwoorden voor onze daden. Die dag komt eerder dan wij ons soms beseffen. En vrees de grenzen die Allah heeft gesteld en vrees de waarde en de positie die Allah SWT heeft gegeven aan het menselijk leven. Moge Allah SWT het geloof, de imaan, in onze harten doen verankeren en ons ver laten van alle misdaden en al het slechte op deze wereld en in het hiernamaals. Ameen.