بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed صلى الله عليه وسلم‎ .

Inmiddels zijn we aangekomen bij deel vijf van de serie preken die allen in teken staan van de eigenschappen van de Dienaren van de Meest Barmhartige (3ibaad Ar-Rahmaan). In deze preek zoomen we in op een eigenschap die gerust als de belangrijkste eigenschap is van de Dienaren van de Meest Barmhartige. De belangrijkste eigenschap van alle profeten vzmh, de belangrijkste eigenschap die een iedere moslim zou moeten bezitten, een eigenschap die jou en mij slapeloze nachten zou moeten bezorgen indien wij zouden beseffen wat deze eigenschap inhoudt. Deze eigenschap geliefde broeders en zusters is: Het niet plegen van shirk oftewel, geen deelgenoten toekennen aan de Enige Almachtige Heer Allah swt.

Het kennen van de Tawheed

Over deze mensen zegt Allah swt: “En degenen die naast Allah geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig, noch ontucht plegen…” [25:68] in datzelfde vers waarschuwt Allah swt Zijn dienaren dat zij geen onschuldige zielen mogen doden en geen ontucht moeten plegen, dit zijn grote zonden waaraan de veelgodenaanbidders zich schuldig aan hebben gemaakt.

Het is voor een ieder moslim een plicht de tawheed te kennen en op welke wijze deze in de praktijk dient uitgevoerd te worden, en de kennis te hebben wat de shirk inhoudt en op welke wijze hiervan afstand te houden. Moge Allah ons ver van de shirk houden. Allah swt zegt: “Dus vermijd de onreinheid van de afgoden en vermijd het liegen over Allah, net zoals degenen die zich zuiver tot Allah wenden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen”. [22:30-31]

 

Hudaifa ibn Alyaman zei: Het was gebruikelijk dat mensen de profeet صلى الله عليه وسلم‎ om de gunsten vroegen, maar ik vroeg naar het kwade uit vrees dat deze mij trof.

 

De eindbestemming is afhankelijk van de Tawheed

Beste dienaren van Allah, het betreden van het Paradijs of het betreden van het Hellevuur is afhankelijk van hoe wij met shirk omgaan. Beschouwen wij dit als een serieus gevaar die continu op ons loert en wij ons uiterst best doen ver hiervan uit de buurt te blijven, of zijn wij onachtzaam hierin en vallen wij in de ene shirk na de ander zonder het door te hebben. Een man kwam naar de profeet صلى الله عليه وسلم‎ en vroeg hem o Boodschapper van Allah, wat zijn de … Waarop de profeet صلى الله عليه وسلم‎ antwoordde: “Degene die sterft en niet geen deelgenoten heeft toegekend aan Allah, betreedt het paradijs. En degen die sterft terwijl hij shirk heeft gepleegd, betreedt de Jahannam.

Beste broeders en zusters, het grootste recht die Allah swt heeft op Zijn dienaren, is dat Hij wordt aanbeden zonder deelgenoten. Hij alleen, niemand naast Hem of na Hem. Daarom is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt de grootste zonde die er bestaat. Het beste advies die Luqman aan zijn zoon gaf was: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, veelgodendom is zeker een geweldig onrecht. [31:13] Het advies dat Luqman aan zijn zoon gaf, is het advies dat wij aan onze kinderen moeten geven. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders de kinderen te onderwijzen wie Allah is, wat Zijn positie is, waarom wij Hem moeten aanbidden en wat de gevolgen zijn wanneer wij dat niet doen.

Een van de redenen waarom in de huidige tijd de moslimgemeenschap in staat van depressie, wanhoop en moeilijkheden verkeert, is dat wij de tawheed niet als prioriteit hebben gesteld waardoor wij hoogstwaarschijnlijk in vele shirkiaat vervallen. Allah swt zegt: “Allah heeft onder jullie degenen die geloven en goede daden verrichten, beloofd dat Hij hen zeker als opvolgers zal aanstellen op aarde, zoals Hij degenen vóór hen als opvolgers aanstelde. En dat Hij voor hen hun godsdienst die Hij voor hen heeft uitgekozen zeker zal vestigen. En dat Hij daarna hun gevoel van angst zeker zal omzetten in gevoel van veiligheid. Zij aanbidden Mij zonder iets als deelgenoten aan Mij toe te kennen. En wie daarna ongelovig is, zij zijn de verdorvenen. [24:55]

 

Voorbeelden van shirk

Het plegen van shirk kan zich uiten in uitspraken, daden of intenties. De shirk bestaat uit de kleine en de grote shirk. Wie de grote shirk pleegt, is direct uit de islam getreden. Degenen die de kleine shirk plegen, bevinden zich op zeer glad ijs want deze zal ongetwijfeld leiden tot de grote shirk. Aantal zaken die onder shirk vallen zijn:

  • Het ophangen van amuletten zoals het blauwe oogje,of het zgn handje van fatima.
  • Het zweren op iemand of iets anders dan Allah swt.
  • Je smeekbeden richten tot iemand anders dan Allah swt. Bijv naar overledenen of rechtschapen mensen.
  • Je toevlucht zoeken tot waarzeggerij, tovenarij, zwarte magie etc.
  • Het bespotten van de religie of het bijwonen van bijeenkomsten waar dit gebeurt.
  • Het vertrouwen leggen op iemand andrs dan Allah swt.

Beste dienaren van Allah, vrees Allah, vrees de shirk, vrees het ongeloof, vrees dat je tot die mensen behoort die shirk plegen. Bescherm jezelf en je kinderen voor deze grote zonden door volledig op Allah te vertrouwen en kennis op te doen over datgene wat Allah swt van jou verwacht. Leer Allah kennen en aanbid Hem zoals Hij wenst aanbeden te worden en ken geen deelgenoten toe aan Hem. Ik vraag Allah swt ons te beschermen tegen de shirk en ons niet laat sterven behalve dat Hij tevreden is over ons.