بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met de Profeet صلى ا لله عليه وسلم die het onderscheid kwam verduidelijken tussen het goede en het slechte.

“Degenen die smeken om de straf van de hel te ontkomen en de straf van Allah vrezen”.

In deze derde week, in een reeks van vrijdagpreken, waarin de imam een aantal verzen uit soerat Al-furqaan behandelt zullen wij stil staan bij nog een eigenschap van ‘ibaad Arrahmaan, dienaren van de Meest Barmhartige.

Wij hebben het gehad over nederig op aarde lopen en ‘salaam’ zeggen tegen onwetenden, we hebben het gehad over degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen en vandaag gaan wij het hebben over nog een eigenschap van de dienaren van de Meest Barmhartige zoals Allah SWT hen beschrijft zeggende in soerat Al-furqaan:

En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, de bestraffing hiervan is blijvend.(25:65)

Een smeekbede van dienaren die goed voor ogen hebben dat deze wereld slechts een opstapje is naar het echte leven in het hiernamaals. Het hiernamaals, waarin Allah SWT ons allemaal ter verantwoording zal roepen en dat de balans opgemaakt zal worden met een eindresultaat; Het Paradijs, moge Allah SWT ons hierin eeuwig doen verblijven. Of het hellevuur, Moge Allah SWT ons hier verre van houden.

Zij vragen Allah SWT bescherming tegen de bestraffing van de hel. De hel die Allah duizend jaar lang heeft aangestoken totdat het wit werd, en duizend jaar lang totdat het rood werd en vervolgens duizend jaar lang totdat het zwart werd. Het Hellevuur, een plaats van vernedering en schaamte, van lijden en verlatenheid, van pijn, spijt en tranen. De bewoners zullen wensen dat zij terug in de tijd konden om hun leven te verbeteren zoals Allah SWT in Soerat Al-furqaan beschrijft:

En de dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten, zeggende: “Had ik maar samen met de Boodschapper een weg (naar de redding) genomen. Wee mij, had ik maar niet die persoon als boezemvriend genomen. Voorzeker hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat deze tot mij was gekomen. En de Satan laat de mensen in de steek”.(25:27-29)

 Zij zullen vastgeketend tegen elkaar aangedrukt in rijen hun bestraffing ondergaan zoals Allah SWT beschrijft in verschillende verzen in de Koran: … en zij zijn degenen die ketenen om hun nekken zullen hebben. en zij zijn de bewoners van het Vuur. Zij verblijven daarin voor eeuwig. (13:5) 

En jij zult die dag zien dat de misdadigers vastgebonden zijn aan ketenen. (14:49)

 

Wat is de kleding, het voedsel en het drinken van de bewoners van de hel?

Allaah SWT zegt: “Is die ontvangst beter, of de “Zaqqoem-boom” (in de hel)? Voorwaar, Wij hebben hem tot een beproeving
voor de onrechtvaardige gemaakt. Voorwaar, het is een boom die voortkomt uit de bodem van DJahiem (de hel). De kolven ervan zijn als satanskoppen. Voorwaar, dan zullen zij er van eten totdat zij er de buiken mee vullen. Daarna is er voor hen een drank, gemengd met kokend
water.”(37:62 – 67). Hun eten is dus: a-Zzaqqoem. Het is één van de kwaadaardigste soorten bomen die bitter van smaak is en een verschrikkelijke vieze geur heeft. Over hun drank heeft Allah SWT gezegd:

“En als zij hulp ( tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun
gezichten roostert. De slechtste drank en de slechtste verblijfplaats.”
(29:18).

Het is dus het gesmolten koper dat door de vuren gesmolten is en dat de darmen verscheurt en laat borrelen en de hoofden braadt. En over hun kleding heeft Allah SWT gezegd: “Voor degenen die niet geloven zullen daarom gewaden uit vuur gesneden worden, van boven hun hoofden zal kokend water worden uitgegoten. Wat zich in hun buiken bevindt zal erdoor smelten en ook de huiden.  En voor hen zijn er knotsen van ijzer.” (vers: 22/19 – 21).

 De hel zal ook nooit genoegen nemen met haar inwoners en zal altijd meer en meer willen. Zoals we ook in de Koran kunnen lezen: “(Gedenkt) de Dag dat Wij de hel zeggen: “Ben jij al vol?” En zij zegt: “is er nog meer?” (30:50).

 

Hoe ons te beschermen tegen het hellevuur

Beste gelovigen, laten we kijken naar hoe wij omgaan met het vuur van dunia, het vuur dat we gebruiken in onze dagelijkse leven. We zijn er altijd bang voor en nemen maatregelen om er niet mee in aanraking te komen. We beschermen onszelf en ons gezin en alles wat we bezitten tegen dit vuur. En als we al een keer toch door dit vuur geraakt worden kunnen wij de pijn niet uitstaan. Weet beste broeder en zuster dat dit vuur vergeleken met het vuur van de dag des oordeels ijskoud is. Luister maar naar de woorden van de profeet ﷺ:

“Jullie vuur dat jullie aansteken, bereikt het eerste niveau van de zeventig niveaus van de hitte van het hellevuur.” De metgezellen van de Profeet ﷺ zeiden: “O Boodschapper van Allah, bij Allaah, dit is genoeg!”
De Profeet ﷺ zei: “Het is namelijk negenenzestig niveaus hoger en elk niveau is gelijk aan haar hitte.”

 En tot slot, om een beeld te krijgen van de bestraffing die ons te wachten staat als wij niet terugkeren naar onze Heer, als wij niet om vergiffenis vragen, niet onze gebeden onderhouden , niet onze banden met onze ouders herstellen, niet vaker de koran lezen en bestuderen en niet onze profeet ﷺ volgen, niet goed zijn jegens anderen, niet de hijaab dragen, ons niet bedekken, etc. De lichtste straf die er is in de hel beschrijft de profeet ﷺ: De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene die de lichtste bestraffing ondergaat heeft een paar schoenen van vuur, waar zijn hersenen van zullen koken zoals een kookketel dat doet, en hij zal denken dat hij de meest zware bestraffing ondergaat, terwijl dat de lichtste is.”

 

We eindigen met de smeekbede waar íbaad Arrahmaan om bekend staan deze te smeken: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, de bestraffing hiervan is blijvend. Ameen