بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met de Profeet صلى ا لله عليه وسلم die het onderscheid kwam verduidelijken tussen het goede en het slechte.

Vorige week hebben wij stilgestaan bij de eerste en de tweede kenmerk van de ware dienaren van de Meest Barmhartige (‘ibaad Arrahmaan)zoals die door Allah SWT zijn opgesomd in Soerat Al-Foerqaan. Deze twee eigenschappen waren het nederig op aarde lopen en ‘’salaam’’ zeggen tegen onwetenden.

Vandaag gaan wij door met de derde eigenschap van de ware dienaren van Allah:

                  En degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen (63:64)

Als de mensen liggen te slapen en niemand hen ziet, staan de ware dienaren van Allah SWT op om heimelijk, zonder aanzien van anderen dan alleen voor hun Heer, het gebed te verrichten en Hem om vergeving te vragen. Het verrichten van nachtelijke gebeden is een eigenschap die alleen door de rechtschapene, godvrezende dienaargedaan kan worden. Allah SWT zegt hierover in soerat Adh-Dhaariyaat:

Voorwaar, de godsvruchtigen zullen zich in Tuinen en bij bronnen bevinden. Zij nemen datgene aan wat hun Heer hen geeft. Voorwaar, zij waren daarvóór weldoeners. Zij sliepen weinig gedurende de nacht. En in hun laatste deel van de nacht vroegen zij om vergeving. (51:15-18)

Uit de Koran en de soennah van onze geliefde profeet ﷺ blijken tal van redenen waarom we onze uiterste best moeten doen elke nacht weer onze wekker moeten zetten en een moment voor het aanbidden van Allah SWT zouden moeten nemen.

Het is de beste salaat na de verplichte gebeden en onder de gebeden houdt Allah SWT het meest van de nachtelijke gebeden. De profeet ﷺ zegt: ‘De meest geliefde gebed bij Allah, is het gebed in de nacht’.

Het verrichten van de nachtelijke gebeden is een manier om vergeven te worden van je zonden. De profeet ﷺ zegt hierover: “Zal ik jou de deuren naar het goede aanwijzen? Het vasten is een schild, (het geven van) liefdadigheid blust de zonden zoals water het vuur uitdooft en eveneens het gebed van een man in de holst van de nacht.”(tirmidie)

Het is één van de beste vormen om dankbaarheid aan Allah SWT te tonen en in de nachtelijke aanbidding bevindt een dienaar zich het dichtst bij Allah SWT. De profeet SAW verrichtte het gebed in de nacht totdat zijn voeten opgezwollen raakten van het staan. En als hij ernaar gevraagd werd antwoordde hijﷺ: “houd ik er niet van om een dankbare dienaar te zijn?”.

Door het aanbidden van Allah SWT in het donker van de nacht, zal Hij jou beschermen tegen beproevingen en verleidingen en zal Allah SWT jou belonen met een hoge niveau in het paradijs. Allah SWT zegt:                                                                                                          En verricht het gebed in de nacht, als aanbevolen gebed voor jou (oh Mohammed). Wellicht zal jou Heer jou een geprezen positie doen toekoemen. (17:79)

Besef je goed beste volgers van de profeet ﷺ, dat onze geliefde profeet ﷺ nooit de nachtelijke gebeden heeft nagelaten te verrichten. Thuis, op reis, in oorlog en in vrede; elke nacht nam de profeet ﷺ een moment van zijn nachtrust om Allah SWT te aanbidden.

Het is daarom een belangrijke soennah die wij in onze leven een plek moeten geven, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Het is aanbevolen de nachtelijke gebeden thuis te verrichten. De profeet ﷺ zegt: “het beste gebed van iemand is thuis, behalve de verplichte gebeden”.

De nacht begint al na salat el isha en duurt tot salat el fadjr. Het minimale is dat een dienaar tussen deze twee gebeden een moment neemt om Allah te aanbidden, al is het maar met één Raka3a. Vooral voor de Koranstudenten is de nacht een belangrijk moment. Het laatste deel van de nacht is het beste moment om Koran te leren en te reciteren. Behalve dat je veel gemakkelijker de verzen van de koran en andere lesstof kan opnemen, zal het ook een positieve uitstraling hebben op je humeur en je gedrag gedurende de rest van de dag.

Om wakker te kunnen worden zul je wel je best moeten doen, want zoals eerder al is genoemd, is deze aanbidding een teken dat Allah SWT van je houdt. Als je gaat slapen, zorg dat je de tahara hebt gedaan en de adhkaar annawm opleest. Ga vroeg naar bed, doe de intentie om wakker te worden en zet je wekker.

 

Moge Allah SWT het voor ons vergemakkelijken om de nachtelijke gebeden te verrichten en moge HIJ SWT onze zonden vergeven. Ameen.