بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed ﷺ.

Er is geen god dan Allah, de Verhevene de Almachtige en Hem vragen wij zegeningen voor onze grote Voorbeeld en Zijn boodschapper en profeet Mohammed ﷺ.

Beste dienaren van Allah,

Met de gunst van Allah SWT zijn wij inmiddels beland in deel 10 van de reeks vrijdagpreken waarin onze imam de eigenschappen uiteenzet van een soort dienaren die Allah SWT in surat Alfurqaan heeft genoemd naar Zichzelf, de ‘ibaad Arrahmaan, oftewel de dienaren van de Meest Barmhartige. Allah SWT zegt in de verzen waarin hij de íbaad Arrahmaan beschrijft:  En degene die geen valsheid bijwonen, en wanneer zij voorbijkomen aan (mensen die zich schuldig maken aan) nutteloos gepraat, dan lopen zij er waardig aan voorbij. (25:72)

In deze interpretatie van de woorden van Allah وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ wordt er door geleerden gesproken over ‘degene die geen valsheid bijwonen’. Een andere interpretatie van geleerden is ‘En diegene die geen valse getuigenis afleggen’. In beide gevallen gaat het erom dat het geen eigenschap is van een vrome dienaar om zich bezig te houden met valse en slechte zaken die van de Shaytaan komen. Zowel dien je jezelf niet te bevinden in gezelschappen waarin valsheid, verheerlijken van afgoderij (shirk), nuttigen van alcohol, leugens en soortgelijk valse en slechte zaken zich bevinden. (denk hierbij aan het meedoen met opzettelijk liegen op 1 april). Als ook is het één van de grote zondes wanneer iemand een getuigenis aflegt die gelogen is en niet op waarheid berust.

In Bukhari en Muslim lezen wij de volgende hadith van de profeet ﷺ:

 ‘Heb ik jullie niet gewezen op de grootste der zonden? de drie daarvan?” zij zeiden ” waarlijk oh boodschapper van Allah”. Hij zei: “deelgenoten toekennen aan Allah, ongehoorzaam zijn van de ouders”, de profeet SAW leunde bij deze woorden. Hij ging eerst rechtop zitten en vervolgde: ” En het bijwonen van valsheid en het getuigen van valsheid”. Hij bleef dit herhalen totdat de metgezellen wensten dat hij ophield het te herhalen.

 

Het tweede gedeelte van dit vers is وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً.. Het woordje ‘allagw’ is geïnterpreteerd als ‘nutteloze praat’. Hieronder valt het beledigen en spotten met de islam en de moslims, gezelschappen die bij elkaar komen om te liegen of anderen te bespotten of om te roddelen. Kortom alle vormen van nutteloos gepraat die ieder gezond denkend mens als niet passend zou beschouwen en die tegen de gewoontes van de islam en tegen het gedrag van de vrome moslim ingaan.

En wanneer een dienaar van de Allah zulke gezelschappen passeert, loopt hij deze waardig voorbij. Dat betekent dus dat degene die zich wel bij het nutteloos gepraat voegt, zijn waarde verliest en zich bevindt op het aller laagste niveau, samen met degenen die de nutteloze en kwaadaardige gepraat bezigen. Moge allah SWT ons onze waarde laten behouden!

Vandaag beste gelovigen is een bijzondere dag. Het is een feestdag zoals elke vrijdag dat is voor de moslims. Maar het is vandaag ook in ons Centrum hier de dag van de Koran en de dag van de mensen van Koran. Wij leven hier in een niet-islamitisch land en om de islam in ons leven te houden en in het leven van onze kinderen en die van onze klein- klein kinderen, moeten wij onze Leidraad in het leven, de Koran, koesteren en liefhebben.

Het lezen van Koran geeft hasanaat, dit is niets nieuws en de bekende overleveringen hierover zijn bekend bij jong en oud , maar het memoriseren en onderwijzen van de Koran wordt nog velen malen meer beloond dan alleen het lezen ervan. De profeet ﷺ zegt hierover: “De beste onder jullie zijn zij die de Koran leren en onderwijzen”.

De Koran wordt onderwezen in het Huis van Allah, de moskeeën, maar daarnaast heeft Allah SWT Nederland en de moslims in Nederland begunstigd met een unieke instituut, stichting El Islah, oftewel de El Mahad el Islami in Lochem. Dit is een Koranschool waarop studenten zitten die naast hun middelbare of hogere school Koran leren en onderwijzen. Zij wonen daar en leven daar met elkaar in een sfeer die het leren van de Koran makkelijk maakt, namelijk een sfeer van imaan en Koran. Hier worden de imams van de toekomst opgeleid en dit instituut levert nu al in de maand Ramadan aan tientallen moskeeën studenten die het Taraweeh gebed leiden en in verschillende moskeebesturen zien wij oud-studenten hun bijdrage leveren.

Het is vandaag een eer voor onze moskee om de deuren te openen voor de Koraninstituut, waar de voor ons bekende Cheig Said el Mokadmi, de directeur van is, om een benefiet te organiseren die live zal worden gestreamd via het internet. Er zullen hier vanaf salaat el Asr veilingen zijn van allerlei spullen en iedereen kan doneren en zijn bijdrage leveren aan het leren en onderwijzen van de Koran. Daarnaast zijn er lezingen in het Nederlands en Arabisch. Komt allemaal naar de moskee of volg het vanaf salaat el asr live mee en geef op het pad van Allah en op het pad van jouw Koran.

Moge Allah SWT onze giften en goede daden accepteren en onze zondes vergeven. Amien.