Alle Lof aan de Heer der werelden, Die Eén is in Zijn wezen, uniek in Zijn kenmerken, Bezitter van alle eigenschappen van perfectie, en verheven boven alle eigenschappen van onvolkomenheid. Alle lof aan Allah, de Ene en de Enige, de Eeuwige en de Absolute, Die niet verwekt noch is, Die is zoals Hij altijd is geweest, en er is niemand zoals Hij. Zegeningen en vrede met de beste der schepping van Allah, de meest sublieme in karakter, onze meester Mohammed. Het zegel van degenen die hem zijn voorgegaan, en de gids naar het rechte pad.

Beste dienaren van Allah, In een maatschappij zoals deze waarin wij leven om bepaalde wereldse doelen te behalen of om onze ego te strelen, worden we door onze begeerte vaak gedwongen te liegen voor eigen gewin. Dikwijls liegen we om ons beter voor te doen dan we werkelijk zijn, status of in het ergste geval schade berokkenen aan anderen. Het moge duidelijk zijn dat liegen een verdorven eigenschap die behoort tot de vrome dienaren van Allah swt.

In Bukharie en Moeslim is overgeleverd door Aboe Hoerairah:((de Hypocriet bevat drie tekenen: 1) Als hij spreekt, liegt hij; 2) Als hij iets belooft, breekt hij zijn belofte; 3) en als hij iets toevertrouwd krijgt, schendt hij dat vertrouwen)).

Naast uitspraken bestaat het liegen ook in handelingen zoals, met de vinger wijzen, hoofd schudden/knikken of stilzwijgen.

De Leugenaar bevindt zich vaak in een oceaan aan leugens waar hij of zij niet meer uit kan komen en hem of haar uiteindelijk leidt tot het hellevuur. De profeet vzmh zei: ((Neem afstand van het liegen, een leugen leidt tot (Al-Foejoer) verdorvenheid en verdorvenheid leidt naar de Hel. Een persoon houdt niet op met liegen, totdat hij bij Allah beschouwd wordt als een leugenaar)). (hij bij Allah opgeschreven staat als een leugenaar).

Wat betreft het liegen, dit kan op vele verschillende gebieden. Ongetwijfeld is het liegen over Allah swt en Zijn Boodschapper een van de ergste soort leugens, wie zich hier aan waagt is waarlijk verloren. {En wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen over Allah verzint om zonder kennis de mensen te doen afdwalen? Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.} 6:144

Dit is vooral een waarschuwing aan ons en aan de mensen die denken kennis te bezitten en niet durven te antwoorden dat ze bepaalde zaken niet weten. Deze personen zullen altijd antwoorden, als zou het een leugen zijn. Dit om een goede indruk achter te laten bij iemand.

En hoevaak geliefde broeders en zusters maken we onderling grapjes en maken we elkaar belachelijk met leugens terwijl wij denekn dat dit niets voorstelt. Het liegen is ons dagelijks leven zo verworven dat we vaak niet door hebben dat we liegen. Er is overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn ‘Aamir heeft gezegd: “Op een dag riep mijn moeder mij toen de Boodschapper van Allah vzmh in ons huis zat. Ze zei: ‘Kom hier, dan krijg je iets.’ De Boodschapper van Allah vzmh vroeg: ‘Wat wil je hem dan geven?’ Ze zei: ‘Ik zal hem een dadel geven.’ De Boodschapper van Allah vzmh zei: ‘Had je hem niets gegeven, dan zou het als een leugen worden geteld’.”

En hoe vaak liegen wij tegen onze kinderen. Het liegen tegen onze kinderen is in de opvoeding gesmolten zodat we controle kunnen uitoefenen op onze kinderen en zij ons niet last zijn. Niet beseffend dat wij onze eigen kinderen daardoor bederven en wellicht tot leugenaars doen opgroeien. Want waarom zou jouw kind niet liegen als jij als ouder dat wel doet.

Abu Hurayrah verhaalt dat: “De Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: ‘Wie tegen een kind zegt: Kom en neem dit, en het kind vervolgens niets geeft, wordt het voor hem als een leugen geteld’. Lieg daarom niet tegen je kinderen, wees oprecht en eerlijk tegen je kinderen opdat ze tot oprechte mensen zullen opgroeien.

Dit is ook een les voor de ondernemers onder ons die handel drijven. Vermijd leugens jegens de klanten. Wees eerlijk en oprecht in je handel opdat jouw onderneming gezegend zal zijn. Vooral in deze moeilijke tijden voor de handelaren is het heel aantrekkelijk te willen sjoemelen mat producten en diensten, maar vertrouw op Allah en heb de Yaqeen dat Allah jou zal begunstigen met datgene wat jou toebehoort. Je zult geen cent meer of minder krijgen dan dategene wat Allah voor jou heeft bestemd.

Een van de meest verdorven leugens die we kennen zijn de leugens die onze ummah uiteen hebben gereten, de leugens die gezinnen uit elkaar hebben gerukt, de leugens die echtgenotes uit elkaar hebben gedreven, nl; lasterpraat. Het liegen en lasteren over anderen. Het is zelfs verboden te roddelen wanneer er waarheid over iemand wordt gesproken, laat staan wanneer er leugens worden verspreid over mensen.

Volgens Abu Hurairah heeft de profeet gezegd: “Het is voldoende om tot de leugenaars te behoren, wanneer iemand alles doorvertelt wat hij gehoord heeft.” Muslim

Er is gezegd: “Leugens bevatten alle verdorvenheden, is de bron van bloedvergieten. Al-Hasan zei: “Leugens is de bron van hypocrisie. “Liegen is de sleutel naar de grote zonden”.

Allah swt zegt: {O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen.} 9:119 Moge Allah ons tot de waarachtigen doen behoren en ons genezen van deze verdorven ziekte opdat wij Zijn welbehagen zullen verdienen.