De verruimde borst

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer der werelden die de harten van de gelovigen heeft verruimd en rust in hun harten heeft geplant.

In de koran zegt Allah swt: En Allah redt degenen die (Hem) vrezen middels hun overwinning. Geen kwaad treft hen. En zij zullen geen treurnis kennen. [39:61]

Doel van ieder mens

Beste dienaren van Allah, Het verruimen van de borst en het geruststellen van het hart zijn een van de meest voortreffelijke en kostbare doelstellingen van de mens. Ieder mens streeft deze doelstellingen na om zoveel mogelijk van het geluk te genieten. Een dua die Moesa (as) verrichtte was “O mijn Heer, verruim mijn borst voor mij”. [20:25] En Allah verruimde zijn borst en verlichtte zijn hart met imaan. Tevens was dit de grote gunst waarmee Allah Zijn geliefde Boodschapper Mohammed vzmh begunstigde.

“Hebben Wij jouw borst niet voor jou verruimd, (Mohammed).” [94:1]

Verruiming van de borst is de sleutel naar succes

De verruiming van de borst is de sleutel naar zowel het wereldse succes als het succes in het hiernamaals. Voor wie Allah de borst heeft verruimd, zal zaligheid en geluk ervaren en zal zijn leven zoetigheid ervaren. En voor wie Allah de borst vernauwd, hij zal enkel misère, depressies en wanhoop ervaren. Veel mensen die zich in deze situatie bevinden, kunnen de Woorden van Allah niet aanhoren, is het gebed loodzwaar voor ze en is de stap naar de moskee een grote uitdaging. Allah swt benadrukt dit in koran zeggende: “Is degene van wie Allah de borst heeft verruimd voor de islam en zich vervolgens bevindt op het licht van zijn Heer gelijk aan de ongelovige? Wee dan degenen van wie de harten verhard zijn voor het gedenken van Allah. Zij verkeren in duidelijke dwaling” [39:22]

 

Beste dienaren van Allah, De mens is niet gevrijwaard van beproevingen en moeilijke omstandigheden in het leven. Zeker wanneer je een gelovige bent, beproeft Allah jouw geloof met vele moeilijke zaken. Een ieder van ons heeft wel eens te maken met depressies en wanhoop waarbij het lijkt alsof alles geen zin meer heeft en de afstand tussen jou en jouw Schepper alsmaar groter wordt. Het is daarom des te belangrijker te proberen dichter tot Allah te komen. Hij is degene die jou van het duister naar het licht kan leiden en jou van jouw problemen kan verlossen. En wat is een betere middel dan het gebed. In het gebed vindt de vrome dienaar van Allah zijn rust en zoekt zijn toevlucht tot Allah dmv het gebed. Dat is het instrument om heel dicht tot Allah te komen en met Hem te communiceren. Hoewel wij het gebed vaak als een last ervaren, is het gebed juist datgene waarin de zielen en de harten hun rust vinden. Wanneer de Profeet saw naar rust en ontspanning verlangde, dan vond hij dit in het gebed. Bij wie zou je anders je rust en ontspanning ervaren als je dit niet tijdens het gebed ervaart waarbij jij geknield Allah swt vraagt om leiding en bij Hem al je zorgen legt en Hem smeekt jou te helpen. Bij wie laat jij je tranen van spijt en hoop vloeien als je dit niet bij je Schepper doet.

 

Allah swt zegt over de Profeet saw: En voorzeker, Wij weten dat jouw borst vernauwd raakt vanwege datgene wat zij zeggen. Dus verheerlijk jouw Heer met lofuitingen en behoor tot de neerknielenden. [15:97,98] maw, als je voelt dat jouw hart leeg is, als je voelt dat het leven je te zwaar wordt, als je voelt dat je het benauwd krijgt en het licht niet meer kunt verdragen en enkel jezelf in het duister wilt isoleren, haast je dan naar het gebed en kniel voor Allah opdat Hij jouw borst zal verruimen. Smeek Hem, verheerlijk Hem en aanbid Hem. Weet dat Allah ervan houdt wanneer jij bij Hem aanklopt met jouw zorgen.

 

Manieren om je borst te verruimen en het hart te verzachten

Tot de manieren om jouw borst te verruimen en jouw hart gerust te stellen, behoort ook het gedenken van Allah swt. Door Allah swt veelvuldig te gedenken, raakt het hart gevoed, ervaart de ziel vrede en verruimt jouw borst hierdoor. Allah swt zegt: Degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen. [13:28] Wees vooral niet gierig in het gedenken van Allah swt, hoe meer jij Hem gedenkt en verheerlijkt, hoe schoner het hart wordt en plaats maakt voor imaan.

 

Tot de manieren om jouw borst te verruimen en jouw hart gerust te stellen, behoort ook het verrichten van de goede daden. Door de behoeftigen te voorzien en de zwakkeren te helpen en het uitgeven in het goede zorgt ervoor dat jouw hart herleeft zoals een droog land wanneer er weer regen op valt en de gewassen weer volop groeien en zal hierdoor vrede en rust ervaren. Vorens wij het goede in onze harten planten, dienen wij eerst het slechte te verwijderen. Het verwijderen van jaloezie en afgunst en alle andere ziekten die het hart kan bevatten. Belangrijk hierbij is dat je zoveel mogelijk slecht gedrag jegens anderen en slechte woorden vermijdt. Spreek goed jegens anderen en toon het goede gedrag.

 

En tot slot zegt Allah swt: “En wie Allah wil leiden, (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de Islam. En wie Hij wil laten afdwalen, (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze bedrukt zijn, alsof hij naar de hemel probeert te klimmen. Zo legt Allah de straf op aan degenen die niet geloven.” [143:125]

 Moge Allah swt ons een vredige ziel schenken en een verruimde borst. En onze harten voorzien van tevredenheid en ons gedrag perfectioneren. Ameen.