In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Beste Waker de Alwetende. Alle lof behoort toe aan Allah en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de laatste Profeet MOhammed saw, zijn familieleden, zijn metgezellen en aan een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeel. 

 

Beste gelovigen,

Zowat alles wat Allah SWT heeft geschapen is aan verandering onderhevig. Wat vandaag nieuws is is morgen geschiedenis en wat vandaag actueel is is morgen passé. En alles wat Allah SWT heeft gemaakt op deze aardse wereld heeft een begin, maar ook alles zal aan een einde komen totdat er niets maar dan ook helemaal niets zich meer bevindt op deze aarde behalve het aanzicht van Allah SWT zelf.

 

Elke nacht maakt plaats voor een nieuwe dag en andersom , seizoenen wisselen elkaar af en het eind van elk jaar, luidt het begin van het nieuwe jaar in. Zo glipt het leven ons langzaam door de vingers zonder dat we daar met ernst bij stilstaan. Elke dag dat we wakker worden krijgen we een nieuwe kans van Allah SWT om ons voor te bereiden op datgene wat er zonder enige twijfel voor ons allen aan zit te komen; ten slotte komen we elke dag dat we langer leven, een dag dichter bij ons einde. Ten minste, het einde op deze wereld, want het leven na de dood kent geen einde.

 

Vandaag of morgen beste broeders en zusters is het oudjaarsdag en begint morgen of overmorgen een nieuw jaar. Het jaar 1440 sinds de Hijra van onze profeet SWT is daarmee ten einde gekomen. Vandaag staat onze imam daarom ook stil bij de lessen en leringen die we kunnen trekken uit het verlopen van dagen en nachten en jaren en afwisselen van seizoenen in ons leven. En het stilstaan bij deze zaken is in lijn met de woorden vanAllah SWT in surat an-Noer waarin Allah zegt:

“Allah wisselt de dag en de nacht af. Voorwaar, daarin bevindt zich zeker een lering voor degenen met inzicht ”

 

Als eerst is het verlopen van tijd en het afwisselen van maanden en jaren een reminder een teken voor ons moslims om ook naar onszelf te kijken als onderdeel van deze wereld. Wij worden ten slotte ook geboren, worden ouder en sterker, daarna nog ouder en zwakker en dan is het weer over, als Allah onze ziel niet op een veel jongere leeftijd al heeft genomen. Een mensenleven lijkt misschien lang, maar als we nou kijken naar het afgelopen jaar 1440 hoe snel dat voorbij is gegaan dan is dat een reminder dat ook de komende jaren wellicht je zo tussen de vingers kunnen glippen en dan is het over. Dus investeer in de tijd die je nu hebt, die je vandaag hebt, want binnen no time ben je of oud of ben je er niet meer.

Tweede les is dat het verlopen van een bepaalde tijdsperiode ons zou moeten aanzetten tot het tonen van berouw, het terugkeren naar Allah SWT en het voornemen onze leven te beteren. Want na vandaag kan niemand meer iets goeds doen in het vorige jaar net zoals je vandaag niet meer kan veranderen aan de daden die je gisteren hebt verricht. Dus kijk terug naar het afgelopen jaar en vraag Allah vergiffenis voor je zonden.

 

En daarmee is de derde les nadat je terug hebt gekeken naar je zondes en tekortkomingen, is het zaak dat je lessen trekt uit het verleden en nadenkt over het komende jaar, in dit geval het jaar 1441 of morgen of volgende week. En je jezelf afvraagt wat kan ik nou beter doen om de tevredenheid van Allah te verdienen?

 

Als vierde punt noemt de imam het stilstaan bij het dankbaar zijn aan Allah SWT voor de gunsten waarmee jij bent begunstigd het afgelopen jaar. Kijk naar je gezondheid, kijk naar je gezin, naar je welvaart en naar oneindig veel gunsten die Allah SWT jou heeft geschonken en nog steeds elke dag schenkt.

 

Als vijfde is het verlopen van tijdsperiodes een mooie gelegenheid om stil te staan bij de bijzonderheid van de schepping. Hoe de zon keurig netjes precies op het juiste moment opkomt en door haar lichtstralen de gewassen bloeien en hoe in andere getijden de wolken en de regen de overhand nemen totdat de zon weer ondergaat en nacht valt zodat de schepping tot rust kan komen voor een volgende dag. Achter elke beweging in de natuur zit een wijsheid en een schoonheid en dat alles onder controle van de Enige de Alwijze Allah SWT zonder enige vorm hulp of bijstand. Verheven is Hij, de Almachtige.

 

De zesde lering die we kunnen trekken is het veranderen van de situatie op aarde. Als we kijken naar de geschiedenis is deze nooit stabiel geweest. Armoede en rijkdom, oorlog en vrede, macht en onderdrukking. Het wisselt zich allemaal af over de volkeren en de getijden op deze wereld. Niets van dit alles is eeuwig voor een volk of voor een land. Precies zoals Allah SWT dat heeft bepaald.

 

Tot slot de zevende en laatste les is en dat is wellicht niet alleen het terugkijken, maar juist ook vooral vooruit kijken. Of je nou een jaar hebt gehad met veel vreugde of juist veel tegenslagen, weet dat Allah SWT jouw situatie kan veranderen zoals hij de dag en nacht verandert. Het is nooit te laat om je leven te beteren en uiteindelijk gaat het om je laatste daden waarmee je Allah ontmoet, alles daarvoor is te vergeven.

 

En we eindigen deze preek met het advies van onze geliefde profeet Mohammed SAW als het gaat om het benutten van tijd:

 

“Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór je ouderdom, je gezondheid vóór je ziekte, je rijkdom vóór je armoede, je vrije tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood.”

 

Moge Allah SWT onze zonden van het afgelopen jaar vergeven en ons in staat stellen het komende jaar ons aan zijn voorschriften.