Dankbaarheid tonen


 

In de naam van Allah de meest barmhartige de meest genadevolle. Hij die de hemelen, aarde en alles hem gehoorzamend dag en nacht verheerlijken en moge Allah onze profeet Mohammed vrede zij met hem alle gebeden schenken, zijn familieleden, metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.

Vandaag opende de imam zijn vrijdagpreek met het vers uit de Edele Koran waarin Allah swt het volgende zegt: …dus vrees Allah, opdat jullie Allah dankbaar zullen zijn. [3:123]
Het onderwerp van vandaag staat in teken van dankbaarheid tonen voor de gunsten waarmee Allah swt ons heeft begunstigd. Allah swt zegt: En als jullie de Gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Waarlijk, Allah is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. [16:18] Al-Machtig als dat Hij (swt) is, heeft Hij ons begunstigd met gunsten die wij zowel kunnen waarnemen als gunsten die onwaarneembaar zijn voor het blote oog. Over het onwaarneembare zegt Allah swt: En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders voortgebracht, terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft voor jullie het gehoor, het zicht en de harten gemaakt, opdat jullie dankbaar zullen zijn. [16:78] Vraag dus jezelf af wanneer jij voor het laatst Allah swt dankbaar bent geweest dat je kunt horen, kunt zien, kunt ruiken, kunt lopen of kunt ademen. Het is daarom voor een oprechte dienaar van Allah een plicht dat hij dankbaarheid toont aan zijn Schepper. Want Allah spoort ons meerdere keren aan Hem dankbaarheid te tonen.

Beste dienaren van Allah, Wat houdt “dankbaarheid tonen aan Allah” precies in en wat is het belang daarvan? Het is de waardering van goedheid. En de erkenning daarvan. En het loven van een goeddoener middels het benoemen van zijn goedheid. Dankbaarheid tonen voor de gunsten van Allah is dat de dienaar zijn dankbaarheid toont door Allah swt gehoorzaam te zijn, en datgene te volbrengen wat hem is opgedragen wanneer het gaat om de aanbiddingen, het nadenken over de gunsten die hem ten goede zijn gekomen. Want dankbaarheid tonen beschermt de gunsten die je hebt en zullen de gunsten vermeerderen. Het vermeerderen van de gunsten door Allah swt zal niet stoppen totdat de dienaar stopt met het tonen van dankbaarheid, dit geeft dus aan dat wij ten alle tijde dankbaarheid moeten tonen en alleen een dwaas zijn dankbaarheid stopt. De profeet vzmh zei: Terwijl een man op een weg loopt ziet hij een takje met doorns eraan dat hij van de weg haalde, waarop Allah hem dankbaar was en vergaf.

Beste moslims, De profeten en de boodschappers vzmh van Allah swt waren voor ons het voorbeeld wanneer het ging om dankbaarheid tonen aan hun Heer. Allah swt zegt over Nooh as: Waarlijk, hij was dankbaar. [17:3] Over Ibrahiem as zegt Allah swt: Hij was zijn Heer dankbaar voor Zijn Gunsten. [16:121] Wat betreft profeet Sulayman as zegt Allah swt dat Sulayman as zei: “Mijn Heer, stel mij in staat om dankbaar te zijn voor uw Gunst die U mij en mijn ouders heeft geschonken en om goede daden te verrichten die U welvallig zijn.” [27:19] En uiteraard zoals wij onze geliefde profeet <Mohammed vzmh kennen, was hij volhardend in het tonen van dankbaarheid aan Allah swt waarop Allah swt tegen zijn Boodschapper zei “Allah heeft jouw vorige zonden en de toekomstige zonden al vergeven” waarop de profeet vzmh zei: “Zou ik dan niet dankbaar moeten zijn”.

Beste dankbaren, het is van de dankbaarheid de mensen dankbaar te zijn die een aandeel hebben in de gunsten die jou toekomen. De profeet vzmh zei: Wie de mensen niet dankbaar is, is Allah niet dankbaar. Het is daarom van groot belang dat je de mensen dankbaar bent wanneer zij een aanleiding zijn voor het goede. Want wie de mensen dankbaar is en dat waardeert en erkent, is bij Allah geliefd en behoort tot de dankbaren. Wij dienen daarom ook onze ouders dankbaar te zijn, onze docenten, onze verzorgers en iedereen die iets voor ons betekend heeft.

Zoals wij ook hier samen zitten in deze geweldige moskee, zouden wij dankbaarheid moeten tonen aan Allah die ons groots heeft begunstigd met deze moskee. Dankbaar dat wij onze aanbiddingen hier kunnen verrichten, hier kennis op kunnen doen, hier Allah gedenken, onze feesten hier samen kunnen vieren en ga zo maar door. Maar daarnaast dienen we absoluut de mensen dankbaar te zijn die hun geld en bezittingen hebben geschonken om dit mogelijk te maken, de mensen die belangeloos hier werk verrichten en enkel de tevredenheid van Allah swt nastreven, mensen die letterlijk mee hebben gebouwd aan deze moskee, mensen die van hun tijd en energie geven om verschillende zaken binnen de moskee mogelijk te maken. En dankbaar zijn voor de mensen die de moskeeën vullen en liefde voor de moskee hebben. Het is niet van de dankbaarheid wanneer wij afstand nemen van de moskeeën terwijl wij daartoe wel in staat zijn. Het is niet van de dankbaarheid wanneer wij onze buren tot overlast zijn of wanneer wij een belemmering zijn voor anderen op de weg of op welke wijze dan ook.

Tot slot vraag ik Allah swt ons in staat te stellen Hem dankbaarheid te tonen voor alle gunsten die Hij ons heeft geschonken. Ameen.