Wat weerhoudt jou de moskee te bezoeken

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste gelovigen,
Allah SWT heeft de mens in zijn allerbeste beste vorm geschapen en heeft de mens, ten opzichte van de rest van de schepselen, bevoorrecht en begunstigd, doordat Allah SWT de mens verstand heeft geschonken. Verstand waarmee de mens ontvankelijk is voor het ontvangen van de boodschap van Allah SWT; de Koran. Verstand waarmee de mens in staat is onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen halal en haraam en verstand om praktische invulling te geven aan het geloof door middel van het verrichten van aanbiddingen.
De vrijdagpreek vandaag staat in het teken van een van deze aanbiddingen die Allah SWT ons heeft voorgeschreven. En deze aanbidding is niet louter de salaat, het gebed. Nee, het is het gezamenlijk verrichten van het gebed in de moskee. Dus let op. Het verrichten van je verplichte gebeden is een aanbidding, maar als je dat alleen thuis verricht, heb je daarmee nog niet voldaan aan de andere aanbidding; namelijk het gezamenlijk gebed in de moskee achter de imam!
Een aanbidding waarbij de gelovigen letterlijk en figuurlijk hun rijen sluiten, gelijk zijn doordat iedereen zij aan zij staat zonder rang of hiërarchie, met de gezichten en de harten dezelfde kant op gericht. Een aanbidding die de verbondenheid onder elkaar versterkt, een aanbidding die ons dichter bij elkaar brengt en ons helpt elkaar te vergeven en elkaar lief te hebben en elkaar vast te houden. Kortom een krachtige aanbidding die alleen te verrichten is in het huis van Allah SWT, de moskee.

Wie zijn deze mensen die de moskeeën vullen en de aanbidding van het gezamenlijk gebed onderhouden? Allah SWT geeft het antwoord in deze vraag in de Koran door hen als volgt te beschrijven:

De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degenen die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah. Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren. 

Het onderhouden van het gebed in de moskee is een teken van leiding door Allah SWT, is een teken van imaan, van geloof, is een teken dat je je bevindt op het pad van Allah SWT. En het verwaarlozen van deze aanbidding kan niks anders betekenen dan dat je heel goed moet gaan nadenken over je imaan en over de balans die je hebt in je leven tussen alle wereldse zaken en je eigen behoeftes aan de ene kant en je relatie met Allah en Zijn huis, de masjid, aan de andere kant.

De Koran en de soennah staan vol met Koranverzen en overleveringen waaruit blijkt hoe enorm en machtig belangrijk de aanbidding van het gezamenlijk gebed in de moskee is. En de imam heeft veel verzen en overleveringen hieruit ook genoemd. In deze samenvatting zullen we ons beperken tot de volgende zaken;
1: het gezamenlijk gebed in de moskee zorgt voor vermenigvuldiging van je hasanaat. De profeet SAW heeft gezegd:
Het gezamenlijke gebed van een man is 27 keer beter dan het gebed in zijn huis of marktplaats. Wanneer hij namelijk de Woedoe’ verricht en dit goed doet, en slechts naar de moskee gaat om daar te bidden, dan is er geen stap die hij zal nemen of hij zal (daardoor bij Allah) in rang stijgen en zijn zonden zullen daarmee worden gewist. Als hij bidt, blijven de Engelen zegeningen voor hem vragen net zolang hij op de plaats is waar hij heeft gebeden, zeggende: “O Allah, zegen hem. O Allah heb genade met hem.” En jullie bevinden je in staat van gebed, zolang je wacht op (het aanbreken van) het gebed.”
2: het gezamenlijk gebed in de moskee zorgt voor vergiffenis van je zonden. De profeet SAW zegt in een hadith: Degene die de wassing doet en dit zeer nauwkeurig doet, en naar het gezamenlijke gebed gaat, en het gebed verricht achter de imam, zijn zonden zullen worden vergeven.
Verder leren we uit de overleveringen van de profeet SAW dat de bezoeker van de moskee en het verrichten van het gezamenlijk gebed zorgen dat Allah je niveau in het paradijs zal verheffen, je licht (noor) zal geven op de dag des Oordeels als je gewend was ook in het donker de moskee te bezoeken en Allah SWT zal garant staan voor jou in het leven en na je dood. En hoe bijzonder is het dat de bezoekers van moskeeën en de onderhouders van het gebed gezamenlijk door Allah SWT Zijn vrienden en metgezellen en die van de engelen worden genoemd.
Beste gelovigen, wees een metgezel van Allah SWT en verdien de smeekbedes van de engelen voor jou. Dit doe je door veelvuldig de moskee te bezoeken en je gebeden achter de imam te bidden en te zorgen dat er geen slechte dingen uit je mond komen in de moskee. Houd je niet bezig met liegen en roddelen en beledigen in de moskee en besef je dat je omringd wordt door engelen in de moskee.
De imam sluit de gotbah af met de retorische vraag die we allen onszelf zouden moeten stellen;
Wat weerhoudt ons ervan de moskee te vullen? Hebben wij een geldige reden om de moskee niet elke dag te bezoeken? Of is het een kwestie van luiheid en andere zaken meer prioriteit geven dan het gebed in de moskee?
Laat een ieder van ons deze vraag voor zichzelf beantwoorden voordat we in ons graf liggen en deze vraag dan aan ons wordt voorgelegd.
Moge Allah SWT ons in staat stellen tot Zijn metgezellen te laten behoren en moge Allah SWT Zijn ons gebruiken om Zijn huizen te vullen. Ameen