In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste moslims,

Vriendschap is een speciale band tussen mensen, gebaseerd op liefde, samenwerking, eerlijkheid, advies, respect. Het is iets wat mensen van nature willen, omdat ze dicht bij elkaar willen zijn en goed met elkaar willen omgaan. Dit wordt ook benoemd in de koran.

Vriendschap is een van de sterkste en oprechtste menselijke banden. Zoals Ibn Abbas t zei: “Een vriend is steviger dan familiebanden.

O gelovige mannen en vrouwen: Een vriend is een metgezel in het leven, in vreugde en verdriet, in kracht en zwakte, in voorspoed en tegenspoed. Toen een wijze werd gevraagd: “Is je vriend of je familielid belangrijker voor jou?” antwoordde hij: Je familielid moet je vriend zijn.

Over het algemeen, als een vriend goed is in dit leven, zal hij je helpen, en in het Hiernamaals zal hij voor je bemiddelen. Ali ra zei: “Houd vast aan je vrienden, want ze zijn je steun in dit leven en ze zullen er voor je zijn in het Hiernamaals.

O dienaren van Allah: Vriendschap wordt bevestigd in tijden van moeilijkheid en beproeving. Daarom waarschuwde de Profeet voor het belang van voorzichtigheid bij het kiezen van vrienden.

De Profeet zei: “Een persoon volgt het geloof van zijn vriend, dus laat een van jullie zorgvuldig kiezen met wie hij bevriend raakt.” (Overgeleverd door Ahmad).

Dus een vriend kan je ofwel aanmoedigen om het goede te doen, ofwel je aanmoedigen om het slechte te doen. Abu Musa al-Ash’ari t heeft overgeleverd dat de Profeet zei: De gelijkenis van een goede vriend en een slechte vriend, is als de drager van musk en de smid die blaast op het vuur. De drager van musk zal je ofwel parfumeren, je iets van zijn parfum geven, of je zult een aangename geur van hem vinden. Terwijl de smid die blaast op het vuur je ofwel je kleren zal verbranden, ofwel je zult een nare geur van hem vinden.” (Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim).

Een van de belangrijkste kenmerken van een goede vriend is zijn of haar geloof en vroomheid. Iemand die slechte vrienden heeft zal zeker op een gegeven moment spijt krijgen in deze wereld en in het Hiernamaals.  Zoals in de koran wordt gezegd:

Oh! Wee mij! Had ik maar niet zo’n ongelovige tot boezemvriend genomen! (Soera Al-Furqan, 25:28-29).

Het is belangrijk om je vrienden zorgvuldig te kiezen en op te passen voor mensen die alleen maar vrienden lijken te zijn om iets van je te krijgen. Sommige mensen brengen hun vrienden alleen maar problemen en verdriet, en beïnvloeden hen met verkeerde ideeën en slecht gedrag. Ouders moeten vragen stellen over de vrienden van hun kinderen. Als deze vrienden rechtvaardig zijn en goede invloeden hebben, moeten ouders hun kinderen aanmoedigen om met hen om te gaan. Maar als dat niet het geval is, moeten ouders hen adviseren om afstand te houden.

Een vriend is een spiegel van zijn vriend. Zoals Luqman de Wijze tegen zijn zoon zei: “Wie met slechte vrienden omgaat, zal niet veilig zijn, maar wie met goede vrienden omgaat, zal profiteren.”

De Profeet zei: De beste metgezellen zijn degenen die het beste zijn voor hun metgezellen, en de beste buren zijn degenen die het beste zijn voor hun buren.” Overgeleverd door at-Tirmidhi.

O Allah, help ons en onze kinderen om goede mensen te vinden om mee om te gaan, en geef ons succes in het vinden van eerlijke en rechtvaardige vrienden.

Bescherm ons met Uw kracht tegen slechte invloeden en mensen die niet goed voor ons zijn. Amin.