بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle. Moge Allah SWT Zijn zegeningen doen neerdalen over onze geliefde profeet Mohammed ﷺ, zijn familieleden en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.

Beste Dienaren van Allah, Een ieder van ons kan het beamen dat onze dagelijkse routine bestaat uit het najagen van rijkdommen, vermogen en bezittingen. Het leven in de huidige samenleving bestaat uit het wedijveren met elkaar om wie het meeste verdient, wie het hoogste bouwt, wie het nieuwste rijdt en wie het mooiste trouwt. Het moge duidelijk zijn dat deze denkbeelden waarvan wij denken dat ze ons het eeuwige geluk zullen brengen slechts broze denkbeelden zijn die verpakt zijn met een laagje kunstmatig geluk. Wat betreft het najagen van de wereldse zaken, weten we dat deze niet begrensd zijn en dat de mens altijd meer en meer zou willen.

Het ware geluk

Jij en ik als gelovigen moeten als geen ander weten en beseffen dat het ware geluk niet zit in het najagen van grote rijkdommen en vele bezittingen, maar dat ware rijkdom zit in de waardering en dankbaarheid die je toont in datgene waarmee Allah swt jou en mij heeft begunstigd. Ware rijkdom en voldoening zit in datgene wat ons niet leidt tot hebzucht. Als ware gelovigen dienen we onszelf aan te leren genoegen te nemen met wat Allah ons heeft gegeven en vooral met datgene waar Allah ons van heeft onthouden. Dan pas zullen wij als gelovigen het geluk ervaren die met Allah’s Wil oneindig zal zijn. Want wie geen genoegen kent noch voldoening, zal altijd afhankelijk blijven van zijn vermogen en bezittingen en zal de angst dat deze verminderen steeds toenemen totdat je het bezit wordt van je eigen bezittingen.

De Profeet  صلى الله عليه وسلم zei “Kijk naar degenen die minder dan jullie hebben en kijk niet naar degenen die meer dan jullie hebben. Jullie zullen dan minder geneigd zijn om de gunsten waarmee Allah jullie heeft voorzien te minachten.” [Muslim]

Deze hadith leert ons wederom meer te kijken naar anderen die het minder hebben dan jij en ik op gebied van wereldse zaken. Wanneer we kijken naar mensen die het minder hebben, zullen we eerder geneigd zijn dankbaarheid te tonen en zullen we weer bewust zijn waar het werkelijk om draait nl, het tevreden stellen van Allah swt. Deze hadith leert ons ook dat wanneer we deze hadith naar de praktijk vertalen, we minder met afgunst te maken zullen krijgen en de harten zachter zullen worden jegens elkaar. Wanneer je de woorden van de profeet  صلى الله عليه وسلم  in acht neemt, zal dat kleine beetje wat jij hebt jou grote voldoening brengen. En wees vooral tevreden met wat Allah voor jou heeft bestemd.

Verantwoord doelen nastreven

Betekent dit dat je als moslim in armoede moet leven? dat je een vernederd leven moet leiden en geen doelen mag nastreven? of dat je altijd afhankelijk moet blijven van anderen? Absoluut niet. Je mag rijk zijn, je mag het goed hebben, je mag onafhankelijk worden, verdiep je eens in het leven van de rijke metgezellen van de profeet  صلى الله عليه وسلم  die rijk en onafhankelijk waren maar in dankbaarheid leefden en altijd het juiste deden met hun bezittingen. Maar kijk ook naar de arme metgezellen die enkel een kledingstuk hadden en net zo dankbaar waren als de rijke metgezellen. Maar zorg wel dat je voldoening kent en dankbaarheid toont en dat je het juiste doet met datgene wat je bezit.

In surat Ghaafir vermaant Allah swt ons met het volgende vers zeggende: O mijn volk , dit wereldse leven is slechts een kortstondige genieting en waarlijk, het Hiernamaals is de echte verblijfplaats. Wie een slechte daad verricht, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En degene die goede daden verricht, man of vrouw, en een gelovige is, zij zullen het paradijs binnentreden waarin zij zonder beperking worden voorzien. [40:39/40]

Dit vers leert ons dat het leven kort is en alles vergankelijk is. Dat wij als dienaren van Allah ons moeten voorbereiden op de echte verblijfplaats nl het Hiernamaals. Allah swt belooft ons het binnentreden van het paradijs indien wij goede daden verrichten. Het paradijs dat geen beperkingen kent, terwijl wij in dit wereldse enkel aan de beperkingen denken en weinig aan de gunsten. Allah swt spoort ons aan geduldig te zijn met de beproevingen en de moeilijkheden, en ons doel niet uit het oog te verliezen. Onze focus dient te allen tijde Allah te zijn, ongeacht wat er met onze bezittingen gebeurt, of deze nou vermeerderen of verminderen. Want waarlijk, wie Alles heeft en Allah verliest heeft alles verloren, en wie alles heeft verloren en Allah heeft, heeft alles.

Moge Allah swt ons tot de dankbaren doen behoren.