In de Naam vannAllah de Barmhartige de Genadevolle

In de islam kennen we een fenomeen dat wanneer we deze onderling handhaven en op elkaar toepassen, dit dan zal leiden tot een gezonde en gestructureerde banden onderling die gebaseerd zijn op wederzijds respect en vertrouwen. Een gedragscode die de waarde en de eer van de ander waarborgt. Dit fenomeen is, het elkaar geven van toestemming of goedkeuring tot bepaalde persoonlijke zaken.

In surat in An-Nour zegt Allah swt: O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en salam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” Maar als jullie niemand daar (thuis) in vinden: gaat er dan niet binnen totdat jullie toestemming hebben gekregen. En als tegen jullie wordt gezegd: “Gaat terug,” gaat dan terug, want dat is reiner voor jullie. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.” [24:27/28]

Allah swt heeft Zijn dienaren met huizen begunstigd waarin zij tot rust kunnen komen en datgene in hun vrijheid kunnen doen wat hen tevreden stelt. Dit is geen plek waar een vreemde naar binnen gaat zonder toestemming van de eigenaar.

Het vers wat we zojuist hebben opgenoemd, vertelt stapsgewijs en uitermate duidelijk hoe wij ons dienen te gedragen wanneer wij iemand thuis willen bezoeken. Het feit dat dit (in onze ogen iets heel kleins) door Allah swt wordt aangekaart, geeft aan hoe belangrijk het is dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Laten we adv een aantal punten kijken wat voor gedragscode gepaard gaat met het verlenen van toestemming of een goedkeuring.

  1. Zoals bij iedere gelegenheid wanneer je te maken hebt met een andere mede gelovige, dien je hier te groeten met “Assalaamou aleikoum” wanneer je om toestemming vraagt van de ander. Het groeten toont respect en waardering naar de ander.
  1. Degene die toestemming geeft is thuis vrij datgene te doen wat hem of haar gelukkig maakt zolang het Allah swt tevreden stelt. Zijn onderkomen is zijn veilige thuishaven en mag niet door anderen worden bedreigd.Hij is degene die bepaalt aan wie hij toestemming geeft zijn woning te betreden en op welke wijze er plek mag worden genomen, al zijn het zijn eigen familieleden.
  1. Het getuigt van goede zeden en respect naar de gastheer wanneer wij aanbellen niet voor de deur blijven staan en naar zaken kijken die de gastheer liever niet heeft. Op het moment dat wij aanbellen dienen wij een stap naar rechts of naar links te doen en te wachten totdat wij toestemming krijgen naar binnen te gaan. En wanneer er niet wordt geopend, dan dienen wij zeker niet naar binnen te gluren en om de tuin heen te lopen om zeker van te zijn dat de persoon in kwestie niet thuis is. Vaak is het op dit moment dat wij elkaar wantrouwen wanneer er niet geopend wordt. Met een vals vermoeden verlaten wij het huis en beschuldigen dikwijls de ander dat hij of zij bewust niet wilde openen.
  1. Het is van onfatsoenlijk gedrag wanneer men tijdens zijn bezoek in het huis naar zaken kijkt wat niet van hem is. Het is van de goede zeden wanneer je bij iemand thuis te gast bent, je op de plek blijft waar je op dat moment zit; zowel met je lichaam als met je ogen.
  1. niet vaker dan 3x aankloppen – na het kloppen met je rug naar de deur staan – als er wordt gevraagd wie er klopt, zeg je je naam en niet “ik!” roepen. na 3x in totaal te hebben geklopt, zal die persoon je wel moeten hebben gehoord, als ze dan nog niet open doen, wil het zeggen dat ze je waarschijnlijk niet kunnen ontvangen op dat moment. na het kloppen met je rug naar de deur staan of links/rechts van de deur gaan staan, dat is omdat je niet weet wie er open doet. als een man ergens aanklopt, kan een vrouw de deur open doen. als hij met zijn rug naar de deur staat, kan de vrouw snel weer weg, en de persoon roepen voor wie hij komt. en als er wordt gevraagd wie is daar, is het uit beleefdheid dat je je naam noemt, want iedereen kan “ik” roepen. En wanneer er geen gehoor is dien je weer te vertrekken en mag je niet naar binnen al zou de deur wijd open staan. Wanneer je alsnog het huis betreedt zonder toestemming van de eigenaar, dan wordt dit als inbraak beschouwd.
  1. Wanneer de gastheer jou verzoekt weer te gaan omdat het niet uitkomt, dan dient men weer weg te gaan zonder gekwetst te zijn. Men dient te begrijpen dat het op dat moment voor de gastheer niet uitkomt. Dit is is Binnen onze gemeenschap vaak een gevoelig punt. Wanneer je iemand aan de deur vertelt dat het jou niet uitkomt hem of haar binnen te laten, zal deze persoon in de meeste gevallen enorm gekwetst worden. Het loopt soms zelfs uit op een langdurige ruzie. Dit is natuurlijk niet wat de islam ons leert. Wij dienen elkaar te begrijpen en vooral van het positieve uit te gaan.

 

O jullie die geloven! Laat de slaven waarover jullie beschikken en degenen onder jullie die de volwassenheid nog niet bereikt hebben, jullie bij drie gelegenheden toestemming vragen (om tot jullie te komen): voor de Fadjr-shalat; waneer jullie je gewaden afleggen voor de Zhoehr-shalat en na de ‘Isja’-shalat: de drie (gelegenheden) waarbij jullie je ontkleden. Het is geen overtreding voor jullie en voor hen als zij daarna rondgaan tot elkaar (om te bedienen). Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. En Allah is Alwetend, Alwijs.” [24:58]

 

  1. Voor de kinderen en de werkers zijn er drie gelegenheden waarbij zij om toestemming moeten vragen. 1. Vlak voor het fajrgebed; Veel mensen vinden het niet prettig om rond dit tijdstip gestoord te worden omdat zij slapen of zich in een bepaalde situatie bevinden die voor een ander niet zichtbaar mag zijn. 2. Het moment dat iemand zich teruggetrokken heeft en evt zich in een intiem moment bevindt. Bijv. in bepaalde warme landen waar mensen een siësta hebben en zich ontkleden warme dikke kleding.
  2. Na het ishae- gebed: Dit is voor de meeste mensen het rustmoment na een lange dag. Iemand kan het ishae- gebed meteen naar bed willen gaan en dient daarom liever niet gestoord te worden. Dit zijn voorwaarden voor kinderen, maar als deze kinderen de puberteit bereiken, dienen zij te allen tijde toestemming te vragen.

 

Andere situaties waarbij toestemming nodig is: Bij de moeder. Bij je moeder dien je altijd toestemming te vragen. Een man vroeg de Profeet saw “OmBoodschapper van Allah, dien ik toestemming te vragen bij mijn moeder?” De Profeet saw zei: ja. De man zei: “maar ik woon bij haar” de Profeet zei: “vraag haar om toestemming”. De man zei: “ik ben in dienst van haar”. De Profeet zei: “vraag haar om toestemming”. En zei daarna tegen de man? Zou je er van houden je moeder naakt te zien? Waarop de man nee antwoordde. De Profeet zei: “dus vraag haar toestemming”.

Moge Allah ons versieren met de beste zeden en karakters.