In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Alle lof aan Allah de Al-Ziende, de Al-Horende, de Al-Wetende, de Bedekker van de zonden en de Meest vergevingsgezinde.

Allah swt zegt: O kinderen van Adam, voorzeker, Wij hebben voor jullie zeker kleding neergezonden om (daarmee) jullie intieme delen te bedekken en als versiering. [7:26]

Het bedekken van de zonden en de fouten is een gunst van Allah swt. Hierdoor onderscheidt de mens zich van de dieren en bekleedt hiermee een hogere status bij Allah dan de dieren. Het bedekken van de zonden behoort dan ook tot een van de Eigenschappen en de Schone Namen van Allah swt. Alle Lof aan Hem die keer op keer onze zonden en fouten bedekt en ons niet vernedert door deze bloot te stellen aan anderen. Allah is de Bedekker en houdt van zij die andermans zonden en fouten bedekken. Tevens is dit ook een eigenschap die toebehoorde aan de Profeten en de rechtgeleiden. De Profeten die juist gestuurd zijn de mensen te beschermen. De Profeet ﷺ had de gewoonte Allah te smeken zijn kuisheid te bewaken. Tevens staat de islam het niet toe dat mensen naar elkaars schaamtedelen kijken. De profeet ﷺ zei: “Een man mag niet naar de schaamtedelen van een andere man kijken, en een vrouw mag niet naar die van een andere vrouw kijken”

 Bedek andermans zonden

Beste dienaren van Allah, onder het bedekken verstaan we ook het bedekken van onze zonden wanneer wij deze plegen. Dit is een essentieel element in de religie die serieus dient benaderd te worden omdat dit de schaamte van de moslim hoog houdt en dus de religie in ere houdt. Want wanneer de schaamte verdwijnt, verdwijnt het geloof uit het hart. Het is niet toegestaan dat wanneer iemand een bepaalde zonde pleegt, deze aan de grote klok hangt door hierover op te scheppen bij anderen en zijn verhaal met trots verkondigt aan iedereen die hij of zij tegenkomt.

De profeet saw zei: Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken. Een voorbeeld hiervan is dat van een man die ‘s nachts een zonde pleegt die Allah voor hem heeft bedekt, maar de volgende ochtend gaat en zegt (tegen de mensen): “Ik heb vannacht die en die zonde gepleegd”, terwijl Allah het voor hem had bedekt. Gedurende de nacht had Allah het verborgen, maar in de ochtend verbrak hij de bedekking waar Allah hem Zelf van heeft voorzien.”

 

Naast het feit dat je arrogantie en trots toont ten aanzien van de Schepper wanneer je je schuldig maakt aan het ontbloten van de zonden of de zonden in het openbaar pleegt, kan dit ook een groot gevaar zijn voor anderen die dit mogelijk kunnen overnemen en toepassen. Toon daarom berouw en en weerhoud je van het openbaar maken van andermans zonden.

De Profeet ﷺ zei: “Wie een fout bedekt van een moslim, Allah zal zijn fout(en) bedekken op de Dag der Opstanding.”

 

Het openlijk openbaren van de zonden en hierover opscheppen is vandaag de dag een veelvoorkomende gewoonte bij de mensen. En dit heeft de plaats ingenomen van het tonen van berouw en het verbergen van de zondes voor anderen. Als iemand zondigt, dan mag hij zelfs niet één persoon op de hoogte ervan brengen, en hij dient berouw te tonen en ervoor te zorgen dat hij deze zonde nooit meer pleegt. Men kan echter een geleerde of wijze vriend op de hoogte brengen om zijn hulp en advies te vragen over hoe hij zich kan onthouden van dergelijke zondes en deze kan weerstaan. En ook om begeleid te worden bij zaken die hem kunnen beschermen om niet nogmaals verleid te worden, en hem te informeren over mogelijke afschrikmiddelen die hem kunnen weerhouden van het terugvallen in dezelfde fout.

De Profeet ﷺ zei: er is geen dienaar die de gebreken van een gelovige in deze wereld onthult zonder dat Allah zijn gebreken zal onthullen op de Dag der Opstanding.

Maw. De beloning is in functie van de daden. Als iemand dus de gebreken van zijn broeder in deze wereld verbergt, dan zal Allah zijn gebreken verbergen op de Dag des Oordeels.en het onthullen van zonden is een zonde op zich. We moeten daarom ons haasten om afstand te nemen van personen die in hun zonden blijven volharden. We moeten getuigen van medeleven en vergevingsgezindheid tegenover degenen die zonden plegen, opdat zij terug gaan op het rechte pad.

 Wij zijn allen zondaars

Geliefde broeders en zusters, wij allemaal die hier aanwezig zijn, zijn zondaars. Wij plegen dag en nacht zonden, bewust en onbewust. “Alle kinderen van Adam zijn zondaars, maar de beste zondaars zijn zij die berouw tonen”. Geen van ons is gevrijwaard van zonden. Hoe kan het dan dat wij verdrinken in onze zonden en het toch in ons hoofd halen andermans zonden openbaar te maken. Zouden wij juist niet andermans zonden moeten bedekken omdat wij zelf zondigen. Stop daarom onmiddellijk met het openbaar maken van zonden van anderen en verneder hen niet. Zouden onze zonden een geur hebben, dan zouden wij elkaar niet kunnen benaderen door de stank die wij bij ons dragen. Help je broeder en zuster die zondigen door deze te bedekken opdat Allah die van jou bedekt. Want wie weet is het berouw van een bepaalde zondaar geaccepteerd terwijl jij deze openbaar maakt.

Tot slot: Indien je iemand bent die vanuit een bepaald vakgebied fungeert waarbij je intieme persoonlijke informatie toevertrouwd krijgt van mensen die jou vertrouwen, dan is dit jouw plicht hiermee zorgvuldig om te gaan. Het is niet toegestaan andermans gevoelige informatie openbaar te maken aan anderen.

Allah swt zegt: Waarlijk, degenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder degenen die geloven, voor hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld en in het hiernamaals. En Allah weet en jullie weten niet. [24:19]