In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste vrome dienaren:

Vandaag behandelen we een Hadith van de profeet over het belang van Sadaqa of Liefdadigheid in de islam.

De profeet zei: “Elk gewricht van een persoon moet elke dag dat de zon opkomt een liefdadigheid verrichten. Rechtvaardigheid tussen twee mensen is een liefdadigheid; het helpen van een man op zijn rijdier, door het voor hem te laden of door hem te helpen zijn last erop te tillen, is een liefdadigheid; een vriendelijk woord is een liefdadigheid; elke stap die men zet naar het gebed is een liefdadigheid; en het verwijderen van een schadelijk object van de weg is een liefdadigheid.”(al-Bukhari).

Sadaqa heeft in de islam een brede betekenis die niet alleen beperkt is tot het geven van geld en het besteden ervan aan doelen van liefdadigheid.

Maar tot Sadaqa behoort het verrichten van veel daden en vormen van gehoorzaamheid en aanbidding. Met al deze daden toont de dienaar zijn oprechte dienstbaarheid aan zijn schepper en al deze daden vallen dus onder Sadaqa.

Uit deze Hadith kunnen we de volgende lessen leren:

Het eerste punt: De Profeet begon zijn toespraak door de gelovigen te herinneren aan een grote zegening van Allah voor de mensheid, en hij zei: De mens moet over elk gewricht een sadaqa afstaan. De benoeming van deze gewrichten door de profeet herinnert ons aan de perfectie van de schepping van Allah van de mens.

De mens is nog steeds niet in staat om alles over de wonderen in de menselijke schepping te ontdekken. Deze reden alleen moet ons doen bewegen om Allah continue dankbaar te blijven voor zijn ontelbare gunsten.

Hoewel het uitspreken van dankbaarheid met de tong tot liefdadigheid behoort, blijft dankbaarheid tonen een breder begrip. Zo horen alle menselijke ledematen, organen en innerlijke krachten dankbaarheid tonen via daden te verrichten in de praktijk.

De tweede les die we kunnen leren is dat het bemiddelen in een conflict tussen twee partijen de verdienste is van de menselijke tong die rechtvaardigheid sprak. Dit is een dankbaarheid van het hebben van de tong.

Ook moeten we dankbaar zijn aan Allah voor het krijgen van inzicht, waardoor we dit conflict op een wijze manier hebben kunnen oplossen. Ook dankbaar zijn voor leiding en begeleiding die we krijgen van Allah om tot een oplossing te komen.

Derde les is dat dit een goed voorbeeld is van hoe mensen met elkaar samenwerken om het goede te doen en respect te hebben voor Allah. Het laat zien hoe belangrijk het is om elkaar te helpen, omdat niemand alles in zijn eentje kan doen. Allah heeft ons zo gemaakt dat we elkaar nodig hebben. Als we elkaar helpen en voor elkaar zorgen, ontstaat er liefde en harmonie onder gelovigen.

Vierde les is dat het uitspreken van zachte en vriendelijke woorden ook een vorm is van liefdadigheidDe kracht van een vriendelijke woord op mensen is enorm! Vaak spreekt een persoon een vriendelijk woord uit zonder er veel aandacht aan te besteden, maar het kan een grote invloed hebben op een persoon.

Vijfde punt in Hadith betreft het belang van het gebed in de moskee en de vele beloningen hiervoor. Er zijn veel overleveringen die laten zien hoe belangrijk het is om naar de moskee te gaan om te bidden.

Zesde gaat over het verwijderen van hindernissen op de weg. Dit betekent dat alle goede dingen die we doen om anderen te helpen en onze gemeenschap beter te maken, eigenlijk een vorm zijn van dankbaarheid aan Allah. 

Zevende en laatste is het verrichten van twee rakaat van Doha. gelijkstaat aan het geven van liefdadigheid voor ons hele lichaam.

Het Doha-gebed is door de Profeet Mohammed genoemd als kenmerk van de vrome dienaren.

Een moslim kan het Duha-gebed verrichten na zonsopkomst twintig minuten tot twintig minuten voor Duhr-gebed ongeveerHet minimum aantal rakaat is twee, en het maximum is acht rakaat.

We vragen Allah I om ons dankbaarheid te schenken voor Zijn zichtbare en verborgen zegeningen, en om ons te maken tot degenen die terugkeren naar Hem in berouw en dankbaar zijn. Amin.