Rechtvaardigheid ten aanzien van kinderen

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Kinderen hebben is een gunst

Alle lof aan Allah, die ons heeft begenadigd met de gunst van het hebben van kinderen. Zij zijn de mannen en vrouwen van de toekomst, de vruchten van onze harten. De liefde voor hen zit diepgeworteld in onze ziel. Een ieder van ons ziet in hen een fraaie toekomst en een aanvulling op de dood. Daarom vragen wij Allah de Verhevene ons allen te zegenen met oprechte kinderen en kleinkinderen.

Zo richtte de Profeet Ibrahim en Zakariyya (vrede zij met hen beide) zich tot Allah in hun smeekbede voor oprechte nakomelingen, die als voorbeeld zouden dienen voor degenen na hen. Immers, na de dood zetten ouders hun leven voort via hun kinderen. Om die reden, ziet de islam er strikt op toe dat kinderen op de juiste manier worden opgevoed. Een opvoeding die het geloof en de juiste sociale normen en waarden in hun harten verzegeld. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, die belast zijn hun kinderen een islamitische opvoeding mee te geven, waarin rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, liefde en broederschap centraal staan.

Verliezen ouders deze doelen uit t oog en gaan zij hun ongeremde gevoelens achterna, dan worden zij op een verkeerde manier beïnvloed. Zo zullen zij soms bepaalde kinderen voortrekken, zoals zonen boven dochters, de jonge boven de oudere kinderen, de mondige boven de stille, of andersom. Dit levert een gezin op met spanning, vijandschap, jaloezie en haat. Een familie waar de gezinsleden continue met elkaar in conflict zijn. Dit vinden we ook terug in het verhaal over de Profeet Yoesoef, toen zijn broers jaloers werden en in de veronderstelling waren dat Yoesoef vanwege zijn Profeetschap geliefder was bij hun vader dan zij. Zij zeiden: Doodt Yoesoef of zet hem het land uit, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn.”

Behandel je kinderen gelijk

Het voortrekken van bepaalde kinderen is het resultaat van onrechtvaardig gedrag en dit leidt weer tot onrecht, hetgeen Allah de Verhevene verboden heeft verklaard. Zo worden sommigen binnen het gezin voorgetrokken vanwege geld of status. Zonen worden vaak gezien als mogelijke financiële verzorgers in de toekomst, terwijl dochters het huis verlaten om voor hun eigen gezin te gaan verzorgen. Deze visie is in strijd met wat Allah heeft geopenbaard:Jullie ouders of jullie zonen, jullie weten niet wie van hen jullie nader zijn in nut.” Met andere woorden, zowel zonen als dochters kunnen bezorgers zijn van grote gunsten.

Als iemand onder ons één van zijn kinderen meer lief heeft dan de anderen, dan dient hij dit niet te laten blijken. Ouders zijn verplicht om hun kinderen gelijkwaardig te behandelen. Dat wil zeggen, geef alle kinderen (groot of klein) evenveel tijd, aandacht en geschenken. De band tussen de kinderen zal op deze manier sterk blijven en zij zullen er altijd voor elkaar zijn. Volgens een overlevering heeft de Profeetﷺ aan een vader die zijn zonen niet gelijk behandelde, gezegd: “Ik leg geen getuigenis af voor onrecht (degene die ongelijk behandeld).” Het ongelijk behandelen is dus is een onrecht, en een onrecht zorgt voor duisternis op de Dag des Oordeels.

De eerbiedwaardige islamitische wetgeving roept op tot rechtvaardigheid ten aanzien van kinderen. Zo heeft de Profeetﷺ gezegd:

De rechtvaardige persoon zal aan de rechterzijde van Allah zitten op een preekstoel van licht. Zijn beide handen zullen rechterhanden zijn. Zij zijn degenen die eerlijk waren in hun oordelen, tegenover hun familie en tegenover degenen die aan hen waren toevertrouwd.”

Kortom, de islam roept een ieder op om rechtvaardig te handelen. Zo ook vaders, moeders, grootvaders en grootmoeders, zij allen dienen al hun kinderen en kleinkinderen gelijkwaardig te behandelen, om zo ook plaats te kunnen nemen op verlichte preekstoelen naast Allah de Verhevene in het Hiernamaals.