In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste dienaren,
De Islam ziet de familie als het hart van een goede samenleving.
Daarom heeft de Islam speciale regels gemaakt voor belangrijke momenten in het familieleven. Denk aan het vragen om te trouwen, de bruiloft, het samenleven van de partners, scheiding en erfenis. De Islam heeft veel regels gemaakt voor al deze zaken, om ervoor te zorgen dat alles goed georganiseerd verloopt.

In deze preek wil ik een paar dingen bespreken over het vragen om te trouwen. (huwelijksaanzoek). We moeten begrijpen dat als iemand een vrouw om haar hand komt vragen, dat nog niet betekent dat ze meteen getrouwd zijn. Het huwelijksaanzoek is dus een belofte om te gaan trouwen.


De Profeet Mohammed
zegt:

“Wanneer degene die jullie tevreden stellen met zijn geloof en karakter bij jullie komt voor een huwelijksaanzoek, is het belangrijk om er snel op te reageren.

Als jullie dat niet doen, kan dit leiden tot verleiding en erge problemen op aarde.” Een huwelijksaanzoek is niet verplicht, maar aanbevolen en het is belangrijk om het te doen voordat je officieel trouwt.

Het is een manier om elkaar te leren kennen binnen de islamitische regels. Veel jonge moslims maken de fout lang relaties met elkaar aan te gaan om elkaar te leren kennen, wat tot problemen kan leiden. Daarnaast is het haraam.

Als ze dan hun ouders vertellen over hun relatie, willen de ouders het voorgestelde huwelijk vaak niet. De oorzaak hiervan ligt vaak in onwetendheid of negeren van het concept van “خِطبة” huwelijksaanzoek in de islam.

Huwelijksaanzoek is bedoeld om elkaar en de families op een islamitisch manier te leren kennen. Tot slot wil ik een paar voorbeelden geven van belangrijke situaties waarin je geen huwelijksaanzoek aan een vrouw mag doen:

 

1. Een vrouw met wie bloedverwantschap, borstvoeding of huwelijksverbod geldt.
2. Een vrouw die getrouwd is met een andere man.
3. Een vrouw die verloofd is met een andere man.
4. Een vrouw die zich bevindt in de periode na het overlijden van haar man. En deze periode duurt 4 maanden en 10 dagen.
5. Een vrouw die zich in de ‘iddah-periode bevindt na een scheiding, en deze periode is ongeveer 3 maanden. 
6. Een vrouw die overspel pleegt. Allah zegt:
.( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك علىالمؤمنين)
“En de overspelige trouwt slechts met een overspelige of een afgodendienaar, en dit is verboden voor de gelovigen.”
7. Een vrouw wiens levensovertuiging onder Shirkvalt. 
8. Een vrouw die lijdt aan een ernstige, hopeloze ziekte.


En er zijn nog meer situaties die hier niet zijn genoemd, wegen
s de moeilijke omvang van de details ervan.

We zullen terugkeren naar dit onderwerp volgende vrijdag, insha’Allah.

Moge Allah onze harten doen verlichten met zijn genade en ons leiden op het pad waar hij tevreden zal zijn over ons. Amine.