In de Naam van Allah Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste vrome dienaren:

Kortgeleden hebben we de gezegende maand Ramadan mee mogen maken met de wil van Allah. Het was een maand van vele aanbiddingen (3ibadaat) zoals de extra gebeden tot laat in de avond, koran recitaties, vrijgevigheid in het geven van giften, veel geduld en volharding tonen, zelfreflectie en broederschap onder de moslims creëren en voelen.

De gezegende maand Ramadan was een oplaadstation waarin onze ziel van de nodige vroomheid werd voorzien, zodat wij de rest van het jaar dichtbij Allah
mogen zijn en blijven.

Maar wees er goed van bewust beste broeder en zuster dat je na de maand Ramadan nuttige bagage mee hebt gekregenDeze bagage moet je de rest van het jaar gebruiken om dichterbij Allah te blijven.

Laat de zegening met een zegening vervolgen zoals Allah in de edele koran zegt. Blijf ook buiten de Ramadan die sterke verbondenheid houden die je met Allah hebt opgebouwd tijdens Ramadan.

Profeet Mohammed zegt in een Hadith :

Wees godvrezend waar je ook maar bent, en als je zonde pleegt, vervolg het meteen met een goede daad die de zonde zal wissen, en vertoon goed gedrag in je omgang met de mensen”.  

We hebben als moslims tijdens de gehele Ramadan ons best gedaan om onze schepper te gehoorzamen in wat hij ons beveelt en het mijden van wat hij ons verbiedt. Dit is de eigenschap van de goede moslim.

Het zou daarom erg jammer zijn wanneer de vrome dienaar na deze gezegende maand terugkeert naar het plegen van zonden die hij vóór de Ramadan pleegde.

Het is de bedoeling dat de nobele daden die we tijdens deze gezegende maand hebben verricht, ons een innerlijke kracht moeten geven aan vroomheid. Zo gaat ons lukken om de rest van het jaar Allah
blijven gedenken.

Beste Dienaren van Allah,

Er zijn aanbevolen daden waarmee de vrome dienaar dicht bij zijn schepper kan komen. Dit betreft het vasten van de zes dagen in de maand shawaal, de eerste tien dagen in de maand doe El-hijja, dag van Arafa, de maandag en donderdag,

Boodschapper Mohammed zei: “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.” (Moeslim).

Verder zijn er enkele belangrijke punten die de moslim moet weten over het vasten van shawwaal:

1- Het vasten ervan is niet verplicht, de moslim dient te weten dat het aanbevolen is.
2- De moslim moet eerst beginnen met inhalen van de gemiste dagen van Ramadan en daarna pas de zes dagen Shawaal vasten.
3- Men mag geen dubbele intentie hebben met het vasten. Het mag niet zo zijn dat de gemiste dagen van Ramadan en de zes dagen vasten met één intentieworden gevast.
4- Het is niet verplicht om de zes dagen achter elkaar opvolgend te vasten.
5- Het mag aan het begin, in het midden of aan het einde van de maand, alles is toegestaan.
6- Het heeft geen Zakat al-Fitr, zoals sommigen denken.
7- Degene die de zes dagen van Shawwal dit jaar heeft gevast, is niet verplicht om ze elk jaar te vasten, zoals sommige mensen denken.

Moge Allah ons leiden en houden op het rechte pad der vrome dienarenMoge Allah onze dagen zegenen en ons helpen hem te blijven gedenken het hele jaar.