Hoe maken wij onze moskeeën veilig?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
Alle lof behoort toe aan Allah, die het licht aan de hemelen en de aarde geeft. Zo’n licht brandt in de huizen, die met Zijn toestemming tot Zijn moskeeën heeft verheven, om Hem erin te eren, en Zijn naam veelvuldig te noemen. Zij prijzen Zijn Grootheid daarin, in de ochtenden en de avonden. Door mannen die noch door handel, noch door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah, en ook niet van het onderhouden van het gebed, en het geven van de aalmoezen, en die vrees hebben voor de Dag waarop de harten en de ogen beven uit angst.


 

Geachte gelovigen, het is jullie zeker niet ontgaan dat men in de afgelopen tijd veelvuldig heeft gesproken over de positie en aangelegenheden van moskeeën. Onder hen bevinden zich moslims, die de moskee slechts incidenteel of geheel niet bezoeken, of alleen als Allah dit wil, als zij worden binnengedragen in een houten bekisting om zijn of haar laatste gebed te laten verrichten. Het valt op dat ook anderen zich in dit gesprek mengen, zoals wetenschappers, intellectuelen, deskundigen, politici, journalisten, moslims en ook niet-moslims.
Deze vrijdagpreek positioneert zich in deze context, en dient als herinnering aan de verplichtingen ten aanzien van het huis van Allah, die iedere moslim dient te kennen en te respecteren. Voor ons, als religieuze minderheid te midden van Europese samenlevingen, is het ook van belang, dat wij weten hoe wij onze moskeeën veilig kunnen maken? Uiteraard vertrouwen wij daarbij allereerst op de hulp van de Allemachtige, die niets laten plaatsvinden zonder Zijn Kennis en Zijn Wil. We moeten daarnaast ook zelf bijdragen om de moskee veilig te stellen. Dit begint door de moskee, een rol te geven in ons dagelijkse leven.
Weet dat de moskee een gebedshuis is van Allah, waarin nuttige kennis wordt overgedragen, zowel over deze wereld, als het Hiernamaals. Het is de meest zuivere plaats voor rust en kalmte, en waar de engelen neerdalen. De moskee is geschikt gemaakt voor het opvoeden van de harten en de zielen. Een plaats waar de mens het juiste gedrag aanleert en zijn moraliteit verfijnt. Wie denkt dat moskeeën extremisten en terroristen voortbrengen, heeft het totaal mis. Deze aantijgingen ontstaan slechts indien men gemakshalve alle imams over één kam scheert, waaronder ook de imams van de grote en heilige moskeeën, zoals in Mekka en Medina.
Moslims kunnen het tegendeel bewijzen door zich serieus in te zetten voor de zaak van de moskee, door bijvoorbeeld zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan, of ten minste respectvol om te gaan met degenen die zich hiertoe inzetten. Geef jouw kennis en expertise door aan de verantwoordelijken in de moskee. Probeer elkaar niet te bekritiseren. Zet je in voor het onderhoud van de moskee, hanteer gepaste taalgebruik, en wees bereid om islamitische kennis op te doen. De moskee dient ook te functioneren als een maatschappelijke instelling. Juist daar waar andere noodzakelijke instellingen ontbreken of te kort schieten, kan de moskee bijspringen. Zo kan men bijvoorbeeld elkaar de Nederlandse taal leren, of mensen helpen om met elkaar te verzoenen bij onderlinge geschillen en conflicten.

De moskee moet zich zoveel mogelijk open te stellen voor de Nederlandse maatschappij door te participeren met andere instellingen en organisaties, zodat ook de angst voor het onbekende hierdoor op den duur wegslijt. Tot slot is het van belang om de continuïteit van de moskee te verzekeren, en dit is een taak voor alle betrokken in de moslimgemeenschap. Nederlandse moslims moeten zich opstellen als bruggenbouwers. Zij moeten bereid zijn te investeren in de communicatie met anderen, zodat er een sfeer van vertrouwelijkheid en openheid ontstaat. Pas dan zullen niet-moslims de verdiensten van de islam en moslims kunnen inzien, en hun vooroordelen opzij zetten. Moge Allah ons in de realisatie van deze eervolle taak succesvol maken.