In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste gelovigen,

Allah (swt) zegt in surah al Baqarah:  

En vrees de dag waarop jullie tot Allah worden teruggebracht

Doe je best met het verrichten van goede daden, het gedenken van Allah en zijn profeet (saw), het goed zijn jegens jouw medemens en het geloven met oprechtheid.

In surah fussilat zegt Allah (swt):

En de goedaardige en boosaardige daad zijn niet gelijk, Verdrijf de boosaardige daad met een daad die beter is


Degene die zijn medemens helpt en hem bijstaat is in het bezit van een prachtige eigenschap en begunstigd door Allah (
swt). Deze persoon wil voor deze goede daden niets anders terug dan de tevredenheid van Allah (swt).

 

Deze eigenschap is een eigenschap van onze geliefde profeten (as). Moesa (as) was in een stad genaamd Madyan. Hij zag twee vrouwen die water wilden uit een put maar niet in staat waren om dit te doen. Moesa (as) hielp hen met het water zonder dat ze hem vroegen om hulp.

 

Hij verwachtte geen goedheid terug van deze twee vrouwen of hun oude vader, maar wilde goedheid van zijn schepper. Zoals vermeld in de koran zei musa(as) de volgende dua:

Mijn Heer! Waarlijk ik heb behoefte aan al het goede wat U mij geeft!


Beste dienaren van Allah,

Onze geliefde profeet Mohammed (saw) toen hij zijn eerste openbaring kreeg en trillend van angst naar huis is gegaan. De profeet (saw) zei dat het beangstigend was. Onze moeder Khadija (ra) stelde hem gerust en zei ,,Oh nee, Allah zou je nooit in de steek laten. Je houdt contact met je bloedverwanten, zorgt voor iedereen, geeft aan de behoeftigen, bent gastvrij en steunt anderen bij hun onheil”.

Onze geliefde profeten (as) waren altijd behulpzaam tegenover de medemensen. In een overleving zegt onze geliefde profeet (saw):

De meest geliefde mensen bij Allah zijn de mensen die het meest behulpzaam zijn jegens de anderen. En de meest geliefde daad bij Allah is het blij maken van een moslim, of het verzachten van zijn moeilijke periode, of het afbetalen van zijn schulden, of het stillen van zijn honger.

Onze geliefde profeet (saw) heeft gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, profijtvolle kennis en een vrome zoon die voor hem dua verricht.”

 

Wa Al-hamdolilahi rabi al alamien. De