Alle Lof aan de heer die onderwezen heeft met de pen, de Heer die de mens heeft onderwezen wat hij niet wist. Degene die de mens heeft begunstigd met de nederdaling van het Boek en het sturen van de Boodschappers. Vrede en zegeningen zij met de beste profeet en schepping Mohammed saw.

Beste dienaren van Allah. De mens heeft vele vijanden waar hij zich terecht zorgen over moet maken. Talrijke naties en sterke machten kunnen worden beschouwd als een grote gevaarlijke vijand die niet te beroerd is jou te elimineren daar waar het nodig is. Maar nog gevaarlijker dan deze grote vijanden is de vijand die ook wel de Onwetendheid wordt genoemd. Voor de mens is er niets zo gevaarlijk en fataal als de onwetendheid zelve. Om deze vijand het hoofd te bieden en jezelf in rangen te laten verheffen door Allah swt, is het van essentieel belang dat je als moslim kennis opdoet. Allah verheft de mensen met kennis. Allah swt zegt: Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. [58:11]

In dit vers zijn de woorden “geloven” en “kennis” onlosmakelijk van elkaar. Een ieder van ons die in Allah en de dag des oordeels gelooft, dient zichzelf te verplichten kennis op te doen om zijn religie te funderen waarop hij zijn pad naar het paradijs vrij kan maken van allerlei gevaren en obstakels.

Allah swt zegt ook: Zeg, zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? [39:9] dit is een retorische vraag die je alleen met NEE kunt beantwoorden. Deze twee zijn geen gelijken van elkaar. Het is daarom aan een ieder van ons om de keuze te maken bij de eerste groep te behoren nl, degenen die wel kennis bezitten, want we willen allen in rangen verheven worden. Niemand van ons is geboren met kennis, kennis verkrijg je door de Wil van Allah swt en zelf een aanleiding te creëren waardoor je kennis eigen zult maken. Allah verduidelijkt dit ons door het volgende te zeggen: En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen. [16:78]

 Allah swt beveelt de profeet saw nooit te vragen naar vermeerdering behalve wanneer het gaat om kennis. Allah swt beveelt dit aan Zijn boodschapper saw door te zeggen: En zeg, Mijn Heer, vermeerder voor mij mijn kennis. [20:114]

 Geliefde broeders en zusters, het vergaren van kennis is een plicht voor iedere moslim. Hoeveel waarde de profeet saw aan kennis hechtte, vinden we terug in de gebeurtenissen waarin hij de krijgsgevangenen in vrijheid stelde wanneer een iedere krijgsgevangene tien metgezellen zou onderwijzen in het lezen schrijven.

De profeet saw zei: “Aan degene voor wie Allah het goede wenst, schenkt Hij kennis van het geloof.” 

Er is geen twijfel over mogelijk dat de beste kennis de kennis van de religie is. Maar verwaarloos en minacht de kennis van het wereldse niet. Deze kennis die jou nuttig kan maken voor jouw gemeenschap haar verder te helpen. Wereldse kennis die de gemeenschap een sterke sociaal maatschappelijke positie kan leveren. Het moge duidelijk zijn dat de islamitische gemeenschap zich over de gehele wereld in een diepe dal bevindt als het gaat om erkenning, vooruitstrevendheid, gezonde macht. Als moslims worden wij als tweederangsburgers gezien ipv de hoge rang. Dit heeft mede te maken dat we geen balans hebben kunnen vinden tussen de wereldse kennis en de kennis over onze deen. Keer terug naar onze geschiedenis en zie hoe deze twee werelden met elkaar samengesmolten werden door de grote geleerden en zij de wereld in hun broekzak hadden. Wanneer we de wereldse kennis zouden omzetten naar een intentie dat ook dit voor Allah swt is, dan is dit zeker een vorm van aanbidding.

De profeet saw zei: “Wie een wetenschap studeert waarmee men eigenlijk alleen het welbehagen van Allah zou moeten willen zoeken, maar hij studeert het om werelds voordeel te verkrijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de Dag des Oordeels.”

En indien Allah swt jou heeft gezegend met bepaalde kennis, houd het dan niet voor jezelf alleen maar laat de vruchten geplukt worden door degenen die geen vruchten hebben. Geef jouw kennis door opdat Allah jou kennis zal vermeerderen. Niets is geweldiger dan zelf kennis opdoen en deze door te geven.

Ondanks de geavanceerde technologie die wij bezitten, zouden de kennis nooit zo kunnen ervaren als wanneer wij kennis overnemen van docenten of geleerden. Deze technologie is een instrument ter ondersteuning.

Hassan Al-Basri ra zei: zonder de geleerden waren wij als het vee.

De imam geeft ook een advies aan onze jongeren. Dit advies richt ik als zwakke dienaar graag als eerste naar mijzelf. Beste jongeren, Doe je best op school. Maak je studie af en verspil je tijd niet met onzinnige zaken die jou niet zullen baten. Besef goed dat de tijd kort is en het zo over kan zijn met jou en mij. Doe kennis op over jouw religie en neem je studie serieus opdat op deze beide gebieden zult slagen en nuttig zult zijn voor je gemeenschap.

En jij beste ouder, ondersteun jouw kinderen in hun studies, wees betrokken en stimuleer ze hun studie af te maken. Maak ze bewust dat kennis over de religie hun redding zal zijn en Allah swt hen in rangen zal verheffen. Meld je kinderen aan les te volgen in de moskee. De moskeeën zijn de plaatsten waar men zijn of haar religie leert en naar de praktijk vertaalt. Deze moskeeën zijn gebouwd voor de volgende generaties die hier hun kennis kunnen opdoen. En weet vooral waar je je kennis op doet en van wie je de kennis neemt. Niet iedereen met een baard en een qamis bezit kennis of de juiste kennis.

De laatste tijd vinden we folders in onze brievenbussen en worden via whatsapp berichten verstuurd met daarin grove taalgebruik jegens imams en andere geleerden. Berichten die weinig getuigen van respect of het nobele gedrag zoals de profeet saw ons dat voorschrijft. zogenaamde uitnodigers, maar hoe kan iemand jou uitnodigen zonder de naam van de afzender.

Moge Allah swt ons allen leiden naar de juiste kennis en deze te vinden bij de juiste mensen met de juiste kennis.