Alle lof aan de Allah de Verhevene die het Paradijs heeft geschapen voor zijn dienaren die zich aan hun belofte hebben gehouden door Zijn pad te volgen en Zijn profeet SAW als voorbeeld te nemen. Eeuwig zal hun verblijf erin zijn en eeuwig zullen zij genieten van hun beloning voor hun strijd die zij tegen hun nefs(ego) en de shaytaan hebben gevoerd in dit leven.


Jawel beste gelovigen, zo simpel is de formule van het leven. Allah SWT heeft ons geschapen met een verstand om keuzes te maken tussen het slechte en het goede. Allah draagt ons daarbij op uiteraard te kiezen voor het goede en het laten van het slechte om uiteindelijk op de dag des Oordeels de balans op te maken met de zeer duidelijke resultaat voor beide keuzes;

Allah SWT zegt in soerat Al Infitaar: Voorwaar, de weldoeners bevinden zich zeker in een Genieting (d.w.z. in het Paradijs). En voorwaar, de verdorvenen bevinden zich zeker in het Hellevuur.

 

En hoe ziet dat paradijs er dan uit? Welk beeld kunnen we daarvan hebben? Allah SWT heeft ons al verteld dat je je kan inbeelden wat je wilt, maar het gaat boven al onze voorstellingen uit. De profeet SAW heeft namelijk in een hadith gezegd dat Allah SWT heeft gezegd:

Ik heb voor Mijn dienaren gereedgemaakt wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit gehoord heeft en waar geen mens ooit van heeft kunnen dromen.. (Bukharien Muslim).

 

Maar uit de overleveringen van onze profeet SAW kunnen we toch een aantal feiten halen die ons een beetje een inkijkje geven over het paradijs waar wij allen zo naar snakken.

Om te beginnen heeft het paradijs niveau’s of rangen. De hoogste rang is de Firdaws. De profeet SAW heeft gezegd in een hadith: In het Paradijs zijn 100 rangen, tussen elke twee rangen is een afstand van tussen de aarde en de hemel, wanneer jullie Allagvragen, vraag dan om de Firdaws, dat is het midden van het Paradijs en het hoogste in het Paradijs, en daarboven is de Troon van Allah, en daarvandaan ontspringen de rivieren van het Paradijs.

De laagste rang in het Paradijs is iemand tegen wie wordt gezegd treed het Paradijs binnen, voor jou is hetzelfde als in het wereldse leven en tienmaal vervoudigd!

 

Andere benamingen voor het Paradijs zijn dar essalaam ( het huis van vrede), dar el guld ( het huis van de eeuwigheid) en de Firdaws zelf wordt ook gebruikt als synoniem voor het Paradijs. Het paradijs heft 8 deuren, tussen de ene deur en de andere is een afstand van 40 jaar reizen.

In het paradijs bevinden zich kolossale, luxieuzeverblijfplaatsen en paleizen gemaakt van parels.

 

De bodem van het paradijs is spierwit van pure muskus en saffraan en het zand aldaar is van parels en saffier. De muren zijn gemaakt van gouden en zilveren bakstenen en daartussen heel lekker geurend muskus. Wie erin woont geniet en kent geen verdriet, leeft en zal nooit sterven.

 

En in het paradijs stromen rivieren van water dat niet van smaak of geur verandert en rivieren van melk en rivieren van wijn die niet bedwelmt die verrukkelijk is om te drinken en rivieren van pure honing. Het eten in het paradijs is van de heerlijkste vruchten waar we geen voorstelling van kunnen maken. Die vruchten groeien aan enorme bomen. En er is één boom met een schaduw, als een ruiter  honderd jaar zou reizen zou hij nog niet uit de schaduw van die boom komen.

Een inwoner van het paradijs eet en geniet, maar heeft geen toiletbehoeftes zoals we dat in dit wereldse leven wel hebben. Een inwoner in het paradijs eet en drinkt zoveel hij of zij wilt en het eten verlaat het lichaam als een geur van muskus.

In het paradijs zijn prachtige bedienden die de inwoners serveren en vrouwen met een onvoorstelbare schoonheid om te huwen.

 

De eerste op de dag des Oordeels die het paradijs zal binnentreden is onze geliefde profeet SAW. En de bewoners van het paradijs zullen er op hun mooist en knapst uitzien met de schoonheid van de maan op laylatu qadr en de helderste ster aan de hemel zoals de profeet SAW hen beschrijft, allemaal rond de leeftijd van 30, 33 jaar en lijkend op onze voorvader Adam AS. En het allerhoogste wat je in het paradijs kan krijgen is wanneer Allah SWT de bedekking tussen Hem en Zijn dienaren weghaalt en wij Hem mogen aanschouwen en zien.Dat beste gelovigen zou ons streven moeten zijn; zó dicht bij Allah SWT blijven dat we op een dag Hem mogen aanschouwen.

Moge Allah SWT ons, na het horen van deze preek, in staat stellen om onze levens te verbeteren zodat wij kunnen behoren tot de inwoners van het paradijs en Hem kunnen aanschouwen. Ameen.