بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de naam van Allah de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle. Moge Allah SWT Zijn zegeningen doen neerdalen over onze geliefde profeet Mohammed ﷺ, zijn familieleden en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.

Beste gelovigen,

Allah, de Almachtige, maakt zijn dienaren bewust van het feit dat Hij ons heeft begunstigd op vele manieren. Indien wij de gunsten van Allah de Verhevene zouden opnoemen, dan zouden wij daartoe niet in staat zijn. Allah, de Verhevene, openbaart hierover in soerat Ibaraheem: {En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.} 14:34

De gunsten van Allah

De technologische vooruitgang van de afgelopen decennia is één van de gunsten van Allah SWT. Allah heeft de mens de capaciteit gegeven om vanuit geschapen grondstoffen technische hulpmiddelen te maken. Zo is het mogelijk dat wij in auto’s rijden, met computers werken en gemakkelijk kunnen communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld. Dit alles omdat Allah SWT de basisgrondstoffen heeft geschapen en de mens heeft begunstigd met de hersencapaciteit om deze apparaten te maken.

Het is echter van alle tijden dat elk van deze hulpmiddelen op twee manieren gebruikt kan worden; of je gebruikt het binnen de grenzen van de tevredenheid van Allah, of je gebruikt het om de woede van Allah over jezelf uit te roepen. Denk aan een mes, aan vuur, aan wapens enz enz. allemaal middelen die je op verschillende manieren kan gebruiken.

Gevaar en gunsten van social media

Daarmee komen we op het onderwerp van vandaag: het gebruik van de smartphone en het gebruik van social media en dan met name facebook en whatsapp. Ook dit zijn gunsten van Allah SWT die je op verschillende manieren kan gebruiken; door het gebruik van whatsapp en facebook kun je dichter bij Allah SWT komen, hasanaat verdienen en je imaan versterken.

Maar er zit ook een zeer gevaarlijke kant aan het gebruik van deze nieuwe media voor de gebruiker. Verkeerd gebruik van Whatsapp en Facebook hebben ertoe geleid dat getrouwden zijn gescheiden, dat kinderen als wezen opgroeien, dat de imaan van een persoon totaal is verdwenen, dat gebeden niet of niet op tijd worden verricht, dat jongeren totaal zijn gezonken in ontucht en relaties die haram zijn, en zelfs dat moslims uit de islam zijn gestapt zonder het door te hebben.

De reden dat de imam vandaag dit onderwerp heeft gekozen is zo een verderfelijke en verwerpelijke bericht die wordt rondgestuurd. In die doorstuurberichten zitten vaak zaken die totaal ingaan tegen de wetten van Allah SWT. En die worden soms nota bene door ons, moslims zelf, gemaakt en verspreid. Zusters en broeders die een opname van zichzelf maken en binnen no time gaat het de hele wereld over, zusters die met de mooiste feestjurken en helemaal opgemaakt hun profielfoto hebben waarnaar iedereen kan kijken, verderfelijke muziek, leugens, roddels, shirk (deelgenoten toekennen aan Allah) enz. Allemaal via een doorstuurbericht zo de wereld in sturen zonder te beseffen dat jij op de Dag des Oordeels hiernaar gevraagd zal worden. Er is geen verschil tussen een leugen of een roddel die je in je oor hoort en doorvertelt, en een leugen die je via whatsapp binnen krijgt en doorstuurt. En vaak zien we ook leugens over Allah en zijn profeet, die door vijanden van Allah zijn gemaakt en vervolgens rustig door onze broeders en zusters worden doorgestuurd.

Niks sociaals aan social media

Bij sommigen van ons is het zelfs een verslaving geworden altijd deze media bij de hand te hebben. Een gesprek tussen twee mensen is zeldzaam, als derde en vierde zitten de smartphones er altijd bij. In plaats dat ouders en kinderen in de avond samen zitten, huiswerk maken, koran lezen en met elkaar praten om de band binnen het gezin te versterken, zitten zowel ouders als kinderen vaak in hun eigen wereldje van whatsapp en facebook, zonder dat de ouders weten waar het kind opdat zelfde moment, zittend tegenover hen, mee bezig is. Waar is de privacy en de eer van het gezin gebleven als de hele wereld 24 uur per dag in onze huizen en kamers meekijkt?

Daarnaast is het verkeerd gebruiken van deze media ook één van de oorzaken van het falen op school. Leerlingen en studenten slapen slecht en zijn vaak slaperig in de les. Zij kunnen zich slecht concentreren doordat ze vaak met hun gedachten bij de smartphone zijn. Onderzoekers beweren dat er gemiddeld per kwartier studeren, er 3 minuten volledig wordt geconcentreerd op de stof en de overige twaalf minuten dwalen de hersenen af richting de smartphone. Het gebruiken van social media voor het slapen gaan veroorzaakt volgens medici vermoeidheid, concentratieproblemen en andere medische verschijnselen.

Juiste gebruik van social media

Hoe moeten we deze technologie dan wel gebruiken om binnen de tevredenheid van Allah SWT te blijven? Als eerst dien je te beseffen dat jij jou smartphone onder controle moet hebben en er de baas over zijn en niet andersom. Daarnaast gebruik de smartphone voor het luisteren naar de volledige Koran gereciteerd door verschillende reciteurs in verschillende stijlen. Selecteer doorstuurberichten op betrouwbaarheid, en vraag naar de inhoud bij twijfel, stuur uitnodigingen naar lezingen en nuttige bijeenkomsten door en stuur niet alles klakkeloos door, maak groepen aan waar je wat aan hebt; maak een groep met je gezin en je familie zodat de familiebanden hecht blijven, maak een groep met je vrienden waarin je elkaar herinnert aan het gebed en nuttige zaken deelt.

Kortom beste broeders en zusters. Whatsapp, Facebook, Youtube en alle andere media zijn gunsten van Allah SWT voor ons. De keuze hoe wij het gebruiken is aan ons. En de vraag die we moeten meenemen uit deze gotba is; helpt mijn smartphone mij aan een sterkere geloof, of breekt mijn smartphone mijn geloof juist af?

Moge Allah swt ons van al het kwade beschermen.