Haast je naar het goede

In de Naam van Allah de Barmhartige de meest Genadevolle.

Allah SWT heeft de hemelen en aarde en alles wat zich op hen bevind geschapen met een doel. Zo ook de mens. De mens heeft in tegenstelling tot de rest van de schepselen van Allah SWT een geweten gekregen en een verstand om het goede van het slechte te onderscheiden. Daarin is de opdracht aan ons, de mensen, de gelovigen, de moslims, de volgers van Rasulullah SAW, om te wedijveren in het goede. Wedijveren betekent hier ; ons uiterste best doen om het goede te doen en er ons naar te haasten.

Allah SWT zegt in soerat Al- Maa’idah: En als Allah het had gewild, dan had Hij jullie tot één gemeenschap gemaakt, maar Hij wil jullie beproeven met dat wat Hij jullie heeft gegeven. Wedijver dus in (het verrichten van) het goede. Tot Allah is de terugkeer van jullie allen, dan zal Hij jullie berichten over datgene waarover jullie verschilden. (5:48)

Zo waren de profeten. Allah SWT zegt over de profeten in soerat al- Anbiyaa: …Waarlijk, zij haasten zich in (het verrichten van) het goede…(21:90) En zo dienen wij navolgers te zijn van onze profeten en boodschappers zodat wij vallen onder de groep waarover Allah SWT zegt: Zij geloven in Allah en in de Laatste Dag en zij bevelen het goede en verbieden het slechte. En zij haasten zich in (het verrichten van) het goede en zij behoren tot de rechtschapenen.(3:114)

Manieren van goed doen

Manieren om goed te doen beste gelovigen zijn oneindig, situaties waarin je het goede kan doen en je ernaar kan haasten zijn onuitputbaar. De profeet SAW heeft hierover gezegd in een hadith die overleverd is door Abu Hurairah RA;

Elke vriendelijk woord is liefdadigheid. Hulp bieden van iemand aan zijn broeder is liefdadigheid. Een slok water aan iemand bieden is liefdadigheid. Het verwijderen van iets schadelijks uit de weg is liefdadigheid. 

Zo zijn er tal van voorbeelden. Van het glimlachen naar iemand tot aan het zorgen dat mensen geen last van je hebben. Tussen jou en jouw schepper; in het verrichten van aanbiddingen, in het nakomen van Zijn opdrachten en in het ver wegblijven van Zijn grenzen. Maar ook tussen jouw en je medemensen. In jouw relatie tot je gezin, tot je buren, tot je collega’s op het werk. Zorg dat zij allen alléén, maar dan ook alléén het goede van jouw zien. Laat het haasten naar het goede een vaste eigenschap en kenmerk zijn van wie jij bent, van je persoonlijkheid. Zorg dat je als eerste in de rij staat om het goede te verrichten. Zo word je een prettige aanwezigheid voor je omgeving en bovenal; zo win je de liefde van Allah SWT.

Moge Allah SWT ons leiden tot het goede en ons doen laten behoren tot Zijn rechtschapen dienaren. Ameen.