In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste gelovigen het geloof in het ongeziene is de basis waar een gelovige in moet geloven. Allah zegt: (Alif, Laam, Mim, Dit is het Boek, waarover geen twijfel bestaat, een leidraad voor degenen die godvrezend zijn.Degenen die in het ongeziene geloven).  (Surah Al-Baqarah, 2:1-3).

 

Dus een van de eerste kenmerken van de gelovigen is dat ze geloven in het ongeziene. Het ongeziene omvat alles wat buiten het bereik van de zintuigen van de dienaar ligt. Het verwijst hier naar alles wat is verkondigd door openbaring, zowel in de Koran als de hadith zoals het heden, de wereld van engelen en het leven in het graf … En de toekomst zoals de Dag des Oordeels, de bestraffing en de beloning.

Het geloof in de bestraffing en de beloning van het graf wordt beschouwd als een van de fundamentele geloofspunten in de islam, gebaseerd op zowel de Koran als de Hadith.

In deze preek zal ik 11 punten benoemen die ons kunnen redden van de bestraffing van het graf met de toestemming van Allah.

En ik vraag Allah, om ons allen te redden van de bestraffing in het graf en na de opstanding. Amen.

1. Vermijd de oorzaken van de bestraffing in het graf, zoals het rodelen, liegen en expres niet opstaan voor het fadjr gebed.

Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei terwijl hij de redenen opsomde voor het redden van de bestraffing van het graf: “Het algemene principe is om die redenen te vermijden die de bestraffing van het graf met zich meebrengen. Een van de meest effectieve is dat een persoon, wanneer hij wil gaan slapen, een bepaalde tijd voor Allah gaat zitten en zichzelf rekenschap geeft van wat hij die dag heeft verloren en gewonnen. Vervolgens vernieuwt hij zijn oprechte berouw tussen hem en Allah, en slaapt dan met dat berouw, vastbesloten om niet terug te keren naar de zonde als hij wakker wordt. En dit doet hij elke nacht. Dus als hij sterft tijdens zijn slaap, sterft hij in staat van berouw, en als hij wakker wordt.

 

2. Geloof en het blijven op de goede pad.

En onder de redenen voor het redden van de bestraffing van het graf is het voortdurend verrichten van goede daden, zoals gebed, vasten, liefdadigheid, bedevaart, het bijwonen van kennisbijeenkomsten, het bevorderen van het goede en het verbieden van het verwerpelijke, het goed behandelen van ouders en het onderhouden van familiebanden

 

3.  Het doen van goede daden, zoals op tijd bidden.

 

4.  Het dood gaan als martelaar  (الشهيد في سبيل الله).

 

5. Bidden en toevlucht zoeken tegen de bestraffing in het graf, vooral na de tachahoed.​

En onder de redenen voor bescherming tegen de bestraffing van het graf is het zoeken van toevlucht bij Allah ervan. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zocht toevlucht bij Allah tegen de bestraffing van het graf tijdens het gebed en gedurende de dag

 

6. Sterven op donderdag avond of op vrijdag.

Onder de redenen waarmee Allah de Verhevene sommigen van Zijn dienaren eert, is dat degene die Hij wil op een vrijdag sterft of tijdens de nacht ervan. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen moslim die sterft op vrijdag of tijdens de nacht ervan, behalve dat Allah hem beschermt tegen de beproeving van het graf.” En zijn beproeving is zijn bestraffing en zijn ondervraging. (Overgeleverd door Al-Tirmidhi).

 

7. Sterven aan alle buikziekten.

Ook een van de reddingen is de dood door een buikziekte die zijn binnenste aantast, waardoor alle dodelijke buikaandoeningen zich verspreiden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene wiens buik zijn dood veroorzaakt, zal niet gestraft worden in zijn graf.” (Overgeleverd door Al-Nasa’i).

 

8. Het memoriseren van Surat Al-Mulk en het regelmatig reciteren ervan, vooral voor het slapengaan.

Het memoriseren van Soera Al-Mulk, want de Profeet (vrede zij met hem) zei erover: “Het is de preventie, het is degene die redt en hem bevrijdt van de bestraffing van het graf.” (Overgeleverd door Al-Tirmidhi).

9. Het geven van liefdadigheid.

Onder de meest specifieke reddende waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gesproken, zijn de liefdadigheidsgaven, waarbij hij zei: “Waarlijk, liefdadigheid dooft de hitte van de graven voor zijn mensen uit, en de gelovige zal op de Dag des Oordeels onder de schaduw van zijn liefdadigheid worden geplaatst.” (Overgeleverd door Al-Tabarani).

10. Een duaa van anderen voor de overledene. Vooral van de kinderen.

11. Het geven van liefdadigheid (sadaqah) namens degene die overleden is. 

En onder wat de overledene ten goede komt in zijn graf, is wat aan hem wordt toegewezen van de beloning van goede daden. Een man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Mijn moeder is overleden door een onvervulde gelofte. Als ze had kunnen spreken, zou ze liefdadigheid hebben gegeven. Mag ik namens haar liefdadigheid geven?” De Profeet antwoordde: “Ja, geef liefdadigheid namens haar.” (Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim).

We vragen Allah om genadig te zijn voor degenen die zijn overleden.  Moge Allah hen beschermen tegen de bestraffing in het graf. Moge Allah hun graf ruim maken. Moge Allah hun goede daden vermeerderen en hun zonden vergeven. Amine.