Geduld (As-Sabr)

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Vrede en zegeningen met de meest geduldige persoon Mohammed ﷺ


 

De Imam opent de preek met het vers uit Surat Ali-Imraan zeggende: O julllie die geloven, wees geduldig en toon meer geduld, en waak over jullie grondgebied en vrees Allah, opdat jullie succesvol zullen zijn. [3:200]

Beproevingen

Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft de mens geschapen en heeft bepaald de mens bloot te stellen aan beproevingen. Want Hij zei: Waarlijk, Wij hebben de mens uit een gemengde druppel geschapen om hem te beproeven. En vervolgens hebben Wij hem horend en ziend gemaakt. [76:2] Zo heeft Allah de mens opgedragen Zijn wetten te volgen en te gehoorzamen en indien de mens dit doet, zal hij het Paradijs betreden. Anderzijds heeft Allah swt de mens gewaarschuwd en vermaant, indien de mens niet gehoorzaamt en zich rebels opstelt tov Allah, zal hij het hellevuur betreden. Allah swt heeft het pad naar het Paradijs bemoeilijkt met obstakels en ontberingen en het pad naar de hel bekleed met begeertes en verleidingen voor het wereldse. Om deze beide paden succesvol te bewandelen of te weerstaan, dien je als gelovige in het bezit te zijn van geduld en volharding. En men zal niet geduldig en volhardend kunnen zijn behalve wanneer er zich oprechte liefde voor Allah swt in het hart bevindt. “En Allah houdt van de geduldigen” [3:46]

 

Beheersing

Geduld houdt in dat je je echo onder controle hebt en beheerst. Het zorgt ervoor dat je Allah swt aanbidt en gehoorzaamt zoals Hij dat wenst en streeft naar Zijn welbehagen ondanks dat het soms zwaar kan zijn. Het betekent dat je je niet laat verleiden zonden te plegen en Allah ongehoorzaam bent. Je hebt volledige controle over je echo en laat je je niet beheersen door wereldse zaken. Zo spoort Allah swt ons aan om geduldig te zijn want dat is waar het succes zich bevindt. Geduld en succes zijn onlosmakelijk van elkaar.

 Het geduld heeft bij Allah een verheven status in die hoedanigheid dat het een van de Schone Namen van Allah is ‘De Geduldige’ (As-Sabour). Allah swt heeft ook zijn Profeten en Boodschappers met deze eigenschap begunstigd. Over Ayoub (as) zegt Allah swt: …En Wij troffen hem geduldig aan, een voortreffelijke dienaar. Voorwaar hij keerde berouwvol terug. [38:44] De profeten waren de mensen die het zwaarst werden beproefd en het waren de Profeten die het meeste geduld konden opbrengen in tijden van beproevingen en in het verkondigen van de Boodschap. In het leven van de profeet ﷺ zien we dat geduld en volharding de rode draad vormen in zijn missie de ware Boodschap te verkondigen. Hij week niet af van zijn missie en liet zich niet verleiden door wereldse zaken die hem van zijn missie zouden onttrekken. Zijn geduld was er één dat gekenmerkt werd door onwrikbaar vertrouwen in de door Allah beloofde overwinning, een rotsvaste overtuiging, het geloven in de beloning van zijn Heer en de eindzege die hem zou toekomen. Ook geloofde hij dat Allah voldoende voor hem was. Hij liet zich niet van de wijs brengen door denigrerende opmerkingen, grievende uitspraken en bewust toegebrachte leed. Hij hoorde de bespottingen aan en ging daar met geduld en wijsheid mee om. Allah zegt dan ook over de profeet ﷺ : “En wees geduldig (O Mohammed). En jij bent slechts geduldig door Allah.”

De Profeet ﷺ zei: “Na jullie zullen er dagen van geduld (d.w.z. dagen waarin geduld is vereist) komen. (Het hebben van) geduld zal tijdens deze dagen zijn als het grijpen van een gloeiende kool. Gedurende deze (dagen) zal de beloning voor degene die zich houdt aan de Voorschriften van Allah, gelijk zijn aan de beloning van vijftig mannen die dezelfde daad als die van hen verrichten. Een metgezel zei: “O Boodschapper van Allah, de beloning van vijftig van hen?” Hij zei: “De beloning van vijftig van jullie.”

 De kenmerken van een geduldige zijn: Hij toont dankbaarheid aan Allah, Hij cijfert zichzelf weg, hij is vergevend, hij denkt aan de lange termijn, hij heeft zelfbeheersing, hij raakt niet in paniek en bewaart rust en kalmte.

Met geduld zal het verschil duidelijk worden tussen degenen die vastberaden en zelfverzekerd zijn en degenen die laf en zwak zijn. Vandaar dat de vrome voorgangers het belang van geduld in tijden van beproevingen, rampspoeden en (nieuwe negatieve) ontwikkelingen, begrepen.

Ook zegt de Profeet ﷺ : “En weet dat er veel goeds verscholen ligt achter zaken die je niet graag hebt en dat de overwinning met geduld komt en de oplossing na het probleem en dat gemak na moeilijkheden komt.”

Geduld in tijd van beproevingen

En wat betreft het geduld in tijden van beproevingen en verdrukkingen, deze kunnen enkel verdragen worden met geduld. Allah swt zegt: En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. [2:155] Allah swt beloont de geduldigen met vergiffenis en barmhartigheid.

Ook zegt Allah swt: En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld het slechte met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden. En dit wordt aan niemand gegeven, behalve aan degenen die geduldig zijn. En dit wordt aan niemand gegeven, behalve aan de bezitter van een geweldig deel. [41:34,35] Over dit vers zegt Ibn Abbas (ra): Allah heeft ons bevolen geduldig te zijn in tijden van tegenspoed. Dit zijn namelijk de verheven gedragseigenschappen waarnaar het vers in de koran verwijst. Want het is dit gedrag die tot het succes zal leiden en jouw relatie met zowel de mensen om je heen als met Allah swt zal versterken. Dus geliefde broeders en zusters, geduld is dé sleutel naar een succesvol leven.

Ik vraag Allah swt ons te versieren met geduld en volhardendheid opdat wij het hoogste Paradijs zullen betreden.